Zróbmy to we dwoje – jak rozliczać się ze współmałżonkiem

Wspólny PIT? To może być dobry pomysł. Złożymy go przez internet i być może otrzymamy jeszcze zwrot nadpłaconych pieniędzy. Kiedy więc warto skorzystać ze wspólnego rozliczenia małżonków? Największe korzyści podatkowe osiągniemy, gdy jedno z nas zarabia o wiele więcej niż drugie.
około min czytania

W 2021 r. również rozliczymy się wspólnie z małżonkiem. Dzięki takiej metodzie jest szansa, że zapłacimy mniejszy podatek niż gdybyśmy rozliczali się indywidualnie. Zrobimy to w urzędzie, ale prościej będzie drogą elektroniczną. To sposób, który zyskuje na popularności. W 2019 r. podatnicy złożyli rekordowe 16 mln elektronicznych PIT-ów za 2018 r. Dzięki nowej usłudze Twój e-PIT blisko 7 mln e-PIT-ów wpłynęło od osób rozliczających się na formularzach PIT-37 i PIT-38.

Wspólne rozliczenie się małżonków

Właśnie na formularzu PIT-37 mamy możliwość wspólnego rozliczania się. Dotyczy to małżonków, którzy pozostawali w związku małżeńskim przez cały rok podatkowy i między którymi istniała przez cały rok wspólność majątkowa małżeńska. Pamiętajmy również, że dotyczy to także zmarłego małżonka, w sytuacji, gdy:

  • podatnik zawarł związek małżeński przed rozpoczęciem roku podatkowego, a jego współmałżonek zmarł w trakcie roku podatkowego lub
  • współmałżonek podatnika zmarł po upływie roku podatkowego, a przed złożeniem zeznania podatkowego – o ile między małżonkami istniała wspólność majątkowa.

Wspólne rozliczenie małżonków – jak obliczyć?

Opiera się ono na zasadzie łącznego opodatkowania sumy dochodów uzyskanych przez obydwu małżonków. Tak obliczoną podstawę opodatkowania dzieli się następnie na pół i od tej pomniejszonej podstawy opodatkowania oblicza się należny podatek, który ulega podwojeniu.

Taki sposób obliczenia należnego podatku oznacza, że jest on korzystny w przypadku występowania dużych różnic w przychodzie pomiędzy małżonkami, w szczególności w sytuacji, w której dochody jednego małżonka przekraczają próg podatkowy 85 528 zł, a dochody drugiego małżonka nie przekraczają tego limitu. Maksymalna oszczędność z tytułu wspólnego rozliczenia sięga ok. 12 tys. zł. Jednakże w przypadku, w którym zarobki małżonków są do siebie zbliżone i pozostają w tym samym przedziale skali podatkowej, wspólne rozliczenie nie przynosi korzyści finansowych.

Rozliczamy się z mężem od lat. To nie tylko dodatkowe pieniądze, bo przecież nie zawsze na tym korzystamy, ale przede wszystkim wygoda. Jeden formularz to mniej dokumentów – mówi Dorota Piekorz z Bielska Podlaskiego. – Robimy to zapewne już z przyzwyczajenia, choć nie ukrywam, że zwrot podatku bardzo nas cieszy. W ten sposób mamy podwójną korzyść: zmniejszamy swoje zobowiązania podatkowe oraz oszczędzamy czas podczas wypełniania deklaracji. Zwrot podatku odkładamy na lepsze czasy albo spełniamy swoje marzenia.

Wspólne rozliczenie małżonków – kiedy nie warto

Tego typu rozliczenie nie jest zawsze idealnym rozwiązaniem. Trzeba o tym pamiętać i wziąć pod uwagę sytuacje, w których niestety tego typu możliwość nie będzie dla nas korzystna. Dzieje się tak w trzech przypadkach:

  1. Kiedy oboje małżonkowie zarabiają i są opodatkowani według niższej stawki: jeżeli ich dochody nie wchodzą w drugi próg podatkowy i oboje mają prawo do zastosowania kwoty zmniejszającej podatek, wspólne rozliczenie nie będzie dla nich korzystne.
  2. Jeżeli jeden z małżonków ma dochody wyższe od 1 mln zł. Osoby, których dochód przekroczy 1 mln zł, muszą zapłacić dodatkowy podatek w wysokości 4 proc. od nadwyżki powyżej tej sumy. Wspólne rozliczenie małżonków nie umożliwi ominięcia tego obowiązku.
  3. Jeżeli wspólny dochód jest niższy od 85 528 zł, a zarabiający mniej małżonek osiąga dochód wyższy od 8 tys. zł – wówczas tracimy na kwocie zmniejszającej podatek.

Rozliczenie wspólnie z małżonkiem

Deklarację podpisujemy razem albo tylko jedno z małżonków. W drugim przypadku musimy wiedzieć, że osoba, która to robi, ponosi odpowiedzialność karną za podane w deklaracji dane, w tym również dane dotyczące przychodów małżonka. Gdyby informacje były niezgodne z prawdą, to podpisujący może ponieść z tego tytułu odpowiedzialność karną – skarbową za błędy w deklaracji. Podobnie jest, gdy np. drugi małżonek będzie kwestionował prawo do podpisu i stwierdzi, że nie dał upoważnienia do tej formy rozliczeń, małżonek.

Wspólnie się rozliczasz – załóż wspólne konto

Prowadząc wspólne gospodarstwo domowe i rozliczając się razem warto pomyśleć o wspólnym koncie. Oczywiście w PKO Banku Polskim mogą to również zrobić osoby, które nie są małżeństwem. Jakie są więc zasady:

  • konta wspólne otwierane są dla dwóch osób o pełnej zdolności do czynności prawnych,
  • osoby zainteresowane otwarciem konta wspólnego nie muszą być ze sobą spokrewnione,
  • współposiadacze ponoszą solidarną odpowiedzialność z tytułu umowy i wydanych dyspozycji,
  • dla dodatkowych osób można zamówić karty do konta dla tzw. użytkowników

Każdy z jego posiadaczy ma nieograniczony dostęp do rachunku i może zlecać wszystkie operacje. Nawet w przypadku śmierci jednego z właścicieli, drugi może nadal korzystać z konta na dotychczasowych zasadach.

Kontem wspólnym, które da nam wiele możliwości i przywilej korzystania z bankowości elektronicznej, jest PKO Konto za Zero. Dzięki niemu zyskamy dostęp do IKO i IPKO, otrzymamy kartę wielowalutową i debet na koncie do 1000 zł.

Tomasz Waligóra