Postaw na dom… bez zbędnych formalności

Otwórz się na nowe możliwość i znajdź klucz do swojego szczęścia. Nowym sposobem na szybkie zbudowanie gniazda dla swojej rodziny się jest zmiana w prawie budowlanym – prosta droga, aby skryć się w końcu pod swój wymarzony dach.
około min czytania

W Polsce każdego roku powstaje ok. 90 tys. domów jednorodzinnych. W pierwszej połowie 2021 r. wybudowano ich 52,5 tys., natomiast wydano ok. 65 tys. nowych pozwoleń – najwięcej w województwie mazowieckim i wielkopolskim, a najmniej w opolskim.

Warto zauważyć, że od 2006 r. rósł w Polsce odsetek obywateli mieszkających w domach jednorodzinnych. Szczyt został osiągnięty w 2016 r., kiedy to już 57 proc. Polaków mieszkało w domach. Od tamtej pory ten proces spowalnia.

W 21 krajach na 31 przebadanych przez Eurostat ponad połowa obywateli mieszka w domach, a nie mieszkaniach. Szczególnie mocno widać to w Irlandii, gdzie w blokach mieszka tylko jedna osoba na 12. W czołówce jest też Wielka Brytania – 85 proc. Budynki jednorodzinne królują też w Chorwacji, Norwegii, Belgii, Holandii, Słowenii, na Cyprze czy na Węgrzech. We wszystkich tych krajach ponad 70 proc. obywateli mieszka w domach.

Teraz także Polacy mogą szybko dołączyć do tej grupy krajów.

Budowa domu do 70 m2 – szybko i bez dokumentów

Przyczyną takiego stanu rzeczy jest ustawa z dnia 17 września 2021 r. o zmianie ustawy Prawo budowlane oraz ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Umożliwiają one szybszą i łatwiejszą budowę domów wolnostojących, ale nie wszystkich.

Co powinniśmy wiedzieć zanim ruszymy z budową? Przede wszystkim obszar takich domów musi się mieścić w całości na działce lub działkach, na których zostały zaprojektowane, a budowa ich ma być prowadzona w celu zaspokojenia własnych potrzeb mieszkaniowych inwestora. Przy czym liczba tych budynków na działce nie może być większa niż jeden na każde 500 m² powierzchni działki.

Budowa będzie mogła być realizowana w uproszczonej procedurze, tj.: na podstawie ułatwionego zgłoszenia, bez obowiązku ustanowienia kierownika budowy i bez obowiązku prowadzenia dziennika budowy.

Przedmiotem zgłoszenia, do którego dołączyć trzeba będzie projekt budowlany, ma być budynek o powierzchni zabudowy do 70 m² z poddaszem, o łącznej powierzchni użytkowej nieprzekraczającej 90 m². Z założenia ma być niewielki i o prostej konstrukcji, co ułatwi zachowanie wymogów bezpieczeństwa.

Dopuszcza się jednak, aby domy były dwukondygnacyjne, bowiem zgodnie z definicją zawartą w warunkach technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, za kondygnację uważa się także poddasze z pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi.

Dom bez zbędnych formalności

Do budowy możemy przystąpić od razu po doręczeniu organowi administracji architektoniczno-budowlanej odpowiedniego zgłoszenia wraz z kompletem dokumentów. Trzeba do nich dołączyć oświadczenia o tym, że: budujemy dom dla siebie, a inwestor, czyli my, przyjmujemy odpowiedzialność za kierowanie budową w przypadku nieustanowienia kierownika budowy oraz że dokumentacja jest kompletna.

Oczywiście, budując swój dom musimy się stosować do ogólnych wymagań techniczno-budowlanych. Wszystko powinno się zgadzać również z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Jeśli coś jest nie tak, trzeba będzie uzyskać decyzję o warunkach zabudowy.  

Dom bez pozwolenia projekty

Co ciekawe, będziemy mogli skorzystać z projektów domów, za które nie zapłacimy ani grosza. W drugim kwartale przyszłego roku projekty budowlane przeznaczone do wielokrotnego zastosowania zostaną za darmo udostępnione w specjalnie utworzonym serwisie na stronach www.gov.pl.

O czym musimy jeszcze pamiętać?

  • o zawiadomieniu organów nadzoru budowlanego oraz projektanta sprawującego nadzór nad zgodnością realizacji budowy z projektem o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót budowlanych,
  • o geodezyjnym wyznaczeniu terenu, a po wybudowaniu – geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,
  • terminie na wydanie decyzji o warunkach zabudowy – wynosi on do 21 dni, a za przekroczenie terminu urząd będzie musiał zapłacić 500 zł za każdy dzień zwłoki
  • o możliwości sfinansowania budowy kredytem. W PKO Banku Polskim znajdziesz wielokrotnie nagradzaną ofertę kredytu hipotecznego. Finansowanie do 90 proc. nieruchomości, stałe (przez 5 lat) lub zmienne oprocentowanie i możliwość złożenia wniosku online. Zapoznaj się z ofertą kredytu Własny Kąt Hipoteczny i do dzieła!

Tomasz Waligóra