Weź kredyt, dobrze to rozegraj

Kredyt pozwala spełniać marzenia. Daje szansę na kupno mieszkania, samochodu czy udanie się w podróż dookoła świata. Jak wybrać kredyt? Wszystko zależy od tego, kim jesteśmy i na co chcemy wydać pożyczone pieniądze.
około min czytania

Pożyczanie pieniędzy to dobry sposób, aby szybko zrealizować wyznaczone cele: wyremontować dom, zainwestować w edukację czy skonsolidować finansowe zobowiązania. Korzystając z nich w przemyślany sposób, zrobimy to po prostu szybciej. Najważniejsze, aby wiedzieć jaki kredyt wziąć.

Rodzaje kredytów – charakterystyka

 1. Kredyt konsumpcyjny – zaciągamy go w celu sfinansowania określonych potrzeb kredytobiorcy. Okres spłaty wynosi od kilku miesięcy do kilku lat, a zabezpieczeniem są głownie dochody kredytobiorcy.
 2. Kredyt inwestycyjny – przeznaczany jest na realizację przedsięwzięć powiększających majątek kredytobiorcy (np. zakup akcji czy długoterminowych papierów wartościowych).
 3. Jednym z najbardziej popularnych i najchętniej branych jest kredyt hipoteczny. Bank udziela go w celu zakupu nieruchomości lub realizacji inwestycji budowlanej. Charakteryzuje się długim okresem spłaty. Zabezpieczeniem kredytu hipotecznego jest tzw. hipoteka.
 4. Karta kredytowa – związana jest bezpośrednio z kontem bankowym i limitem kredytowym przyznanym przez bank. W ustalonym czasie korzystamy z udostępnionych przez bank pieniędzy. Jeśli jej zwrócimy w ustalonym czasie, nie płacimy żadnych odsetek.
 5. Kredyt konsolidacyjny – przyda się dla osób posiadających kilka kredytów. Polega na połączeniu wielu zobowiązań w jeden kredyt. To możliwość na obniżenie miesięcznej raty i ułatwienie spłaty kredytu.

Rodzaje kredytów hipotecznych

Kupując lub budując dom rzadko kiedy robimy to za gotówkę. Zwykle korzystamy np. z kredytu budowlano-hipotecznego. Nie różni się on zbytnio od typowego kredytu na zakup nieruchomości. Przeznaczony jest dla osób, które chcą finansować inwestycję już po rozpoczęciu budowy. W jej trakcie jest on kredytem budowlanym, a po jej zakończeniu jest przekształcany w hipoteczny.

Rozbicie na dwa etapy wymaga też różnych form zabezpieczenia. Docelowym jest hipoteka, ale do momentu jej ustanowienia bank może wymagać dodatkowego ubezpieczenia kredytu. Instytucje finansowe często żądają od kredytobiorcy wykupienia także polisy zdrowotnej lub innych ubezpieczeń.

Kolejnym sposobem może być kredyt konsolidacyjny hipoteczny. Polega na spłacie kredytem hipotecznym kilku innych zobowiązań, np. gotówkowych, kart kredytowych czy pożyczek. Głównym celem takiego rozwiązania jest płacenie jednej, niższej raty niż suma dotychczasowych płatności przed dokonaniem konsolidacji.

Jeśli natomiast mamy oprócz zakupu mieszkania kilka innych potrzeb, możemy sięgnąć po pożyczkę hipoteczną – jest ona przeznaczona na dowolny cel. Pieniądze wydamy na cele mieszkaniowe, ale również na konsumpcję. Zabezpieczeniem spłaty jest hipoteka na posiadanej nieruchomości.

Rodzaje kredytów dla firm

Małe i średnie firmy niechętnie sięgają po kredyty. Starają się rozwiązywać problemy finansowe, korzystając z pomocy z innych źródeł. Tylko co ósmy biznesmen planuje nowe inwestycje. 60 proc. z nich zamierza kupić maszyny i sprzęt, a prawie jedna czwarta chce przeznaczyć dodatkowe fundusze na cyfryzację – wynika z trzeciej edycji badania „KoronaBilans MŚP” przygotowanego na zlecenie Krajowego Rejestru Długów.

Według raportu NBP, w trzecim kwartale 2020 r. banki przewidują lepszą koniunkturę dla kredytów, szczególnie w segmencie krótko- i długoterminowych, przeznaczonych dla dużych przedsiębiorstw. Prognozują też większy popyt na kredyty dla dużych oraz małych i średnich przedsiębiorstw oraz na kredyty krótkoterminowe.

Chcąc wziąć kredyt, mamy do wyboru kilka wariantów:

 1. Kredyt krótkoterminowy w rachunku bieżącym – prawo do krótkotrwałego debetu na rachunku bieżącym (klasycznym lub walutowym). Obowiązuje ustalony limit zadłużenia.
 2. Kredyt obrotowy – przeznaczany na bieżące zobowiązania firmy lub instytucji. Wypłacany na dwa sposoby – albo w kształcie transz z określonymi kwotami i terminami, albo jako linia kredytowa. Kredyt obrotowy może być odnawialny lub nieodnawialny.
 3. Kredyt inwestycyjny – przeznaczony na inwestycje firmy. Maksymalna długość spłacania to 60 miesięcy. Jeśli zakładana jest jednorazowa jego spłata wraz z odsetkami, czas ten skraca się do 6 miesięcy.
 4. Kredyt na inwestycje wskazane – typ kredytu inwestycyjnego, w którym finansowanie jest przeznaczane na określony cel.

Jednym z rozwiązań jest na pewno Kredyt obrotowy dla firm. Weźmiemy go w PKO Banku Polskim w serwisie iPKO. Wystarczy wypełnić wniosek, sprawdzić warunki i zaakceptować go na stronie. Kredyt zostanie uruchomiony nawet w dniu wypełnienia wniosku.

Rodzaje zabezpieczeń kredytów

Bankowi udzielającemu kredytu najbardziej zależy, aby odzyskać kwotę wraz z naliczonymi odsetkami i prowizjami. Dlatego też każda z instytucji finansowych szuka sposobu pozwalającego na zminimalizowanie tzw. ryzyka kredytowego. Jakie mamy opcje?

 • poręczenie wekslowe – zobowiązuje poręczyciela na równi z wystawcą weksla do spłaty kredytu w terminach płatności;
 • poręczenie według prawa cywilnego – poręczyciel zobowiązuje się do spłaty kredytu, jeśli kredytobiorca nie wywiąże się ze swojego zobowiązania;
 • gwarancja bankowa – zobowiązanie banku do zapłaty sumy pieniężnej kredytodawcy odpowiadającej kwocie niespłaconych rat kredytu, wraz z należnymi odsetkami i kosztami postępowania, o ile kredytobiorca nie wywiąże się ze swoich zobowiązań wobec wierzyciela;
 • przejęcie długu – osoba trzecia przejmuje dług i wchodzi w rolę kredytobiorcy;
 • cesja wierzytelności – umowa między kredytobiorcą a bankiem udzielającym kredytu, na mocy której kredytobiorca przenosi na bank swoje prawa do otrzymania konkretnej sumy za sprzedane towary lub usługi;
 • przystąpienie do długu – do dotychczasowego kredytobiorcy przystępuje osoba trzecia, która występuje w roli dłużnika solidarnego;

Weź kredyt w PKO Banku Polskim

W PKO Banku Polski znajdziemy kredyt, który spełni nasze oczekiwania. Nic dziwnego jest on liderem pod względem udzielonych nie tylko kredytów hipotecznych – ok. 30 proc wartości wszystkich kredytów hipotecznych na rynku, ale również konsumpcyjny.

Pożyczka gotówkowa w PKO Banku Polskim od lat cieszy się powodzeniem wśród Polaków. To jeden z najlepszych kredytów tego typu. Minimalna kwota pożyczki, jaką można otrzymać wynosi 1500 zł, natomiast maksymalna 200 tys. zł. Przy czym, okres kredytowania dopasowywany jest indywidualnie. Weźmiemy ją również online, dzięki IKO i iPKO.

Tomasz Waligóra