Minimum na emeryturze

1200 zł brutto – tyle wynosi najniższa emerytura w Polsce. Warunki jej otrzymania zostały określone w ustawie o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Wysokość świadczenia, które otrzymamy po zakończeniu pracy, zależy od tego, jaka była wysokość pensji i odprowadzanych przez nas składek emerytalnych.
około min czytania

Po marcowej waloryzacji w bieżącym roku emeryturę niższą niż minimalna pobierało ponad 333,4 tys. osób – o ponad 53,5 tys. więcej niż w marcu ubiegłego roku – podały Federacja Przedsiębiorców Polskich (FPP) oraz Centrum Analiz Legislacyjnych i Polityki Ekonomicznej (CALPE). Jest to wzrost szybszy niż się spodziewano. Przewidywano, że przyrost liczby emerytów pozbawionych prawa do najniższej emerytury w tym roku wyniesie 43 tys.

Najniższa emerytura

Od naszego wynagrodzenia pracowników pobierane są składki na ubezpieczenie emerytalne oraz rentowe. W teorii zasilają one indywidualny rachunek ubezpieczonego prowadzony w ZUS. W rzeczywistości transferowane są na wypłaty świadczeń dla osób aktualnie przebywających na emeryturze.

Warunki otrzymania emerytury minimalnej są zasadniczo dwa i są one określone w art. 87 Ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Po pierwsze trzeba osiągnąć wiek emerytalny, po drugie posiadać odpowiednią liczbę wymaganych okresów składkowych i nieskładkowych.

Komu przysługuje najniższa emerytura?

Kto może otrzymać taką emeryturę? Trzeba osiągnąć wiek emerytalny (60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn) oraz osiągnąć odpowiedni staż pracy – 20 lat dla kobiet i 25 lat dla mężczyzn. Do jego wyliczenia zalicza się zarówno okres składkowy, jak i nieskładkowy, przyjmując zasadę, że na trzy lata składkowe można doliczyć tylko jeden rok nieskładkowy. Do okresów nieskładkowych zalicza się m.in. czas pobierania zasiłku chorobowego, zasiłku opiekuńczego, świadczenia rehabilitacyjnego, czy okresu urlopu bezpłatnego.

Najniższa emerytura w Polsce

Stawki emerytury minimalnej zmieniają się co roku, są rewaloryzowane. Nigdy jednak nie są to duże kwoty.

Dlatego dobry pomysłem jest stworzenie własnego źródła, które na emeryturze wzmocni naszą sytuacje finansową i będzie wsparciem dla świadczenia z ZUS. Skorzystajmy więc z pewnego rozwiązania, jakim jest IKZE i IKE w PKO Banku Polskim.

Na koniec pierwszego półrocza 2020 r. PKO TFI zarządzało ok. 2 mld zł ulokowanymi na Indywidualnych Kontach Zabezpieczenia Emerytalnego i Indywidualnych Kontach Emerytalnych – wynika z najnowszego raportu Analiz Online. To aż 38 proc. wszystkich środków powierzonych przez klientów towarzystwom funduszy inwestycyjnych w ramach IKZE i IKE.

Pakiet emerytalny PKO TFI

To kompleksowy, długoterminowy program emerytalny przygotowany specjalnie z myślą o zabezpieczeniu Twojej przyszłości. Dzięki połączeniu mechanizmów oszczędnościowych oferowanych w ramach III filaru systemu emerytalnego (IKZE oraz IKE) i profesjonalnej strategii inwestycyjnej możesz cieszyć się ulgą podatkową w każdym roku oraz korzyściami podatkowymi po zakończeniu oszczędzania w chwili przejścia na emeryturę.

Limit wpłat na IKE w 2020 r. wynosi 15 681,00 zł
Limit wpłat na IKZE w 2020 r. wynosi 6 272,40 zł

Istnieje możliwość otwarcia Pakietu Emerytalnego. PKO TFI składającego się tylko z IKZE i WPI (Wyspecjalizowany program Inwestycyjny) lub IKE i WPI. Wówczas po przekroczeniu limitu wpłat w IKZE lub IKE, środki przekazywane są na rachunek WPI.

Najniższa renta        

Od marca najniższe renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy, renty rodzinne i renty socjalne wzrosły do 1200 zł brutto, a renty z tytułu częściowej niezdolności do pracy – do 900 zł brutto.

Osoby starsze stosunkowo dużo pieniędzy wydają np. na utrzymanie mieszkania czy zakup żywności, ponieważ zwykle prowadzą małe, jedno- lub dwuosobowe gospodarstwa domowe. Do tego dochodzą też wydatki na lekarstwa, a to nierzadko spore kwoty. Dlatego wspieranie osób starszych, m.in. poprzez podwyżki rent i emerytur, jest tak ważne. Stąd decyzja o modyfikacji w 2020 r. dotychczas obowiązujących zasad waloryzacji – podkreśla minister Marlena Maląg na portalu gov.pl.

Świadczenia do wysokości 1966,29 zł wzrosły o 70 zł brutto, natomiast świadczenia powyżej tej kwoty o 3,56 proc. Renty z tytułu częściowej niezdolności do pracy są wyższe o minimum 52,50 zł brutto, a emerytury częściowe – o co najmniej 35 zł brutto.

Warto też pamiętać o rencie socjalnej. Jest to świadczenie przysługujące osobom, które utraciły szanse na normalne funkcjonowanie i możliwość podjęcia lub kontynuowania pracy. Trzeba jednak podkreślić, że utrata sprawności musiała nastąpić m.in. przed osiągnięciem pełnoletności.

W tym roku emeryci i renciści otrzymali także tzw. trzynaste emerytury. Zostały one wypłacone w wysokości najniższej emerytury, czyli 1200 zł brutto. „Trzynastki” dostało ok. 9 mln. osób w Polsce.

Najniższa emerytura wypłacana przez ZUS

Trzeba również pamiętać, że w przypadku, gdy osoba odchodząca na emeryturę nie posiada wymaganego stażu pracy, ZUS nie wypłaci jej emerytury minimalnej. Otrzyma ona jedynie świadczenie w wysokości wynikającej z wysokości składek zgromadzonych na koncie emerytalnym.

Zdarza się jednak, że mimo osiągnięcia wieku emerytalnego i legitymowania się wystarczającym dla uzyskania świadczenia emerytalnego stażem, odprowadzone do ZUS-u przez ubezpieczonego składki mogą nie wystarczyć do uzyskania emerytury w wysokości świadczenia minimalnego. W takim przypadku emerytura jest automatycznie, z mocy ustawy, podwyższana do poziomu emerytury najniższej. 

Tomasz Waligóra