Wniosek o kredyt hipoteczny on-line w PKO Banku Polskim

PKO Bank Polski umożliwia zdalne składanie wniosku o kredyt hipoteczny w serwisie transakcyjnym. Wszystkie formalności klient załatwi teraz on-line - wypełni wniosek i dołączy do niego wymagane dokumenty, a w oddziale pojawi się tylko raz, aby podpisać umowę kredytową. Na każdym etapie może korzystać ze wsparcia doradcy.
około min czytania

Pierwszym krokiem jest spotkanie klienta z doradcą. Spotkanie w wybranym terminie i formule (w oddziale lub zdalnie poprzez wideorozmowę), można umówić online na stronie www.pkobp.pl/doradcaonline. Podczas takiej rozmowy klient otrzymuje formularz informacyjny wraz z ofertą na zmienną stopę procentową i z okresowo stałą stopą procentową oraz listę dokumentów niezbędnych do złożenia wniosku. W przypadku spotkania online dokumenty te przesyłane są e-mailem.

Obie oferty dostępne są również w serwisie transakcyjnym. Wybierając jedną z nich klient może rozpocząć rejestrację wniosku w serwisie. Część informacji jest uzupełniana automatycznie. Klient weryfikuje, czy dane są poprawne, wypełnia brakujące informacje oraz dołącza wymagane pliki z dokumentami. Wystarczy zrobić im zdjęcie np. telefonem i dodać jako załącznik. Można załączyć pliki w różnych formatach. Wniosek można zapisać i wrócić do niego w dowolnym momencie, bez utraty wprowadzonych już danych.

PKO Bank Polski udostępnił klientom całkowicie zdalną obsługę wniosku kredytowego, począwszy od otrzymania informacji o kredycie i spersonalizowanej oferty aż do złożenia wniosku o kredyt wraz z niezbędnymi dokumentami w serwisie transakcyjnym. Teraz każda osoba zainteresowana kredytem hipotecznym bez wychodzenia z domu, kontaktując się również zdalnie z doradcą hipotecznym, może uzyskać szczegółowe informacje o ofercie i warunkach kredytu hipotecznego, jak również wypełnić zdalnie wniosek o jego udzielenie. Wizyty w oddziale ograniczamy wyłącznie do jednego spotkania, podczas którego klient podpisuje umowę – mówi Lucyna Kopińska, dyrektor Departamentu Produktów Bankowości Hipotecznej.

– Możliwość cyfrowego wnioskowania o kredyt hipoteczny to odpowiedź na potrzeby klientów, którzy coraz chętniej wybierają kanały zdalne do codziennego kontaktu z bankiem. Na każdym etapie rozpatrywania wniosku przez bank klient może sprawdzić status swojej sprawy w serwisie transakcyjnym, skontaktować się z osobistym doradcą lub uzupełnić brakujące dokumenty. Kredyt hipoteczny to produkt, który wiąże klienta i bank zazwyczaj na wiele lat, dlatego tak ważne jest, aby cały proces wnioskowania przebiegał sprawnie. Dzięki możliwości zdalnego wnioskowania klient od początku w dowolnych warunkach i dowolnym czasie może zapoznać się z ofertą przedstawianą przez bank, niepewności skonsultować z doradcą lub od ręki uzupełnić brakujące dokumenty bez konieczności kilkukrotnych wizyt w oddziale. Pozwala to znacznie skrócić czas rozpatrywania wniosku i szybciej reagować na ewentualne pytania klienta – mówi Jakub Marcinkiewicz, dyrektor Biura Hipoteki Cyfrowej.

Wniosek o kredyt hipoteczny online jest również dostępny dla osób, które nie mają konta w banku. Wystarczy, że uzyskają dostęp do serwisu transakcyjnego – w tym celu należy podpisać umowę o nadanie dostępu do serwisu. Można to zrobić zdalnie bądź w oddziale. Klientom bez konta w banku dostęp do serwisu, poza możliwością wnioskowania o kredyt hipoteczny pozwala utworzyć m.in. e-Tożsamość. Dzięki temu mogą oni załatwiać zdalnie wybrane sprawy urzędowe, korzystać z systemu e-zdrowia, wysyłać z profilem zaufanym pisma do urzędów.

Ponadto dostęp do serwisu umożliwia wymianę waluty online w kantorze walutowym PKO Banku Polskiego, czy dostęp do rachunku PPK, który jest prowadzony przez PKO TFI. Klienci korzystający z e-Tożsamości mają również dostęp do usługi kwalifikowanego podpisu elektronicznego mSzafir, który działa jak podpis własnoręczny.

Korzystanie z usług banku zdalnie wspierają konsekwentnie rozwijane usługi dodatkowe w serwisie transakcyjnym. Osoby, które spłacają kredyt hipoteczny mogą już wiele spraw załatwić poprzez bankowość internetową, np. uruchomić kolejną transzę kredytu, spłacić kredyt przed terminem, zmienić rachunek do spłaty czy złożyć wniosek o zawieszenie raty. Systematycznie dodawane są kolejne dyspozycje, wnioski i zaświadczenia. Wśród wprowadzonych udogodnień jest wizja online, która pozwala na zdalne oględziny wycenianej nieruchomości, bez konieczności fizycznej wizyty rzeczoznawcy w nieruchomościPonadto, bank nie wymaga dostarczenia odpisu z księgi wieczystej – sam weryfikuje nieruchomość w Centralnej Bazie Danych Ksiąg Wieczystych.

Iwona Radomska
Komunikacja oferty bankowości detalicznej,
inwestycyjnej i dla firm