Pakiet Emerytalny PKO TFI: ulga podatkowa „last minute”

To już dosłownie ostatnie dni by skorzystać z ulg w podatku dochodowym za 2020 r. Ulgę taką daje m.in. inwestycja w Pakiet Emerytalny z IKZE w PKO TFI.
około min czytania

Pakiety Emerytalne PKO TFI są dostępne online oraz w oddziałach PKO Banku Polskiego.

– To już ostatni dzwonek, aby otworzyć IKE lub IKZE i wykorzystać tegoroczne limity wpłat.  Aby móc cieszyć się ulgą podatkową z IKZE przy rozliczeniu podatkowym za 2020 r., wpłaty należy dokonać jak najszybciej. Zachęcamy do otwierania IKE i IKZE oraz dokonywanie na nie wpłat do 29 grudnia 2020 r. – przypomina Łukasz Kwiecień, wiceprezes zarządu PKO TFI, odpowiedzialny za sprzedaż i marketing

By zyskać nawet do 2007,17 zł ulgi w podatku dochodowym za rok 2020 (przy stopie podatkowej wynoszącej 32 proc. dla osób fizycznych i wpłacie maksymalnej na rachunek IKZE w 2020 r. – wyliczenia własne PKO TFI) trzeba dokonać wpłat na IKZE oferowane w ramach Pakietu Emerytalnego PKO TFI do 29 grudnia br. Warto podkreślić, że w 2020 r. limit wpłat na IKZE wynosi 6272,40 zł, natomiast roczny limit wpłat na IKE to 15 681,00 zł.

Pakiet Emerytalny dostępny jest online (https://i-fundusze.pl) oraz w ponad 1000 oddziałach PKO Banku Polskiego.

IKZE i IKE oferujemy w formie Pakietu Emerytalnego, rozwiązania bardzo wygodnego dla klienta. Kluczową rolę w sprzedaży tych indywidualnych Pakietów Emerytalnych odgrywają nasi doradcy w oddziałach. Myślę, że zakup Pakietu to świetna możliwość zwrotu podatku w kwocie przekraczającej 2000 zł oraz szansa na inwestowanie w produkty TFI – przekonuje Grzegorz Oszast, Dyrektor Pionu kierujący siecią bankowości detalicznej w PKO Banku Polskim

Pakiet Emerytalny PKO TFI to wyjątkowy produkt wykorzystujący potencjał trzech produktów: Indywidualnego Konta Zabezpieczenia Emerytalnego, Indywidualnego Konta Emerytalnego oraz Wyspecjalizowanego Programu Inwestycyjnego (WPI). IKZE pozwala oszczędzać środki na dodatkową emeryturę, jak również korzystać z ulgi podatkowej.

Wpłaty można odliczyć od podstawy opodatkowania, zmniejszając tym samym wysokość płaconego podatku dochodowego. Oszczędzanie w IKE daje z kolei zwolnienia z podatku od dochodów kapitałowych. Warunkiem utrzymania ulg w przypadku obu kont jest dokonanie wypłaty zgromadzonych nań środków dopiero po osiągnięciu wymaganego wieku: dla IKZE – 65 lat, dla IKE – 60.

Wpłaty do Pakietu Emerytalnego PKO TFI dokonywane są na jeden rachunek, z którego środki automatycznie zostaną ulokowane w pierwszej kolejności na rachunku IKZE do wyczerpania limitu wpłat, następnie nadwyżka środków będzie przenoszona na rachunek IKE, a po wyczerpaniu limitu wpłat na IKZE i IKE pozostały kapitał jest deponowany na rachunku WPI.

Wartość środków zgromadzonych w Pakiecie Emerytalnym można sprawdzać na bieżąco, m.in. serwisie internetowym i-Fundusze, jak i w bankowości elektronicznej iPKO PKO Banku Polskiego.