Wkrocz do akcji – załóż rachunek inwestycyjny

Rachunek inwestycyjny, nazywany inaczej kontem maklerskim jest narzędziem każdego inwestora, również tego początkującego. Powinniśmy wiedzieć jak go założyć, ile kosztuje i jakie daje korzyści. Dowiedz się tego i rozpocznij inwestowanie na rynku kapitałowym.
około min czytania

Pod koniec 2020 r. przybyło ponad 19 tys. rachunków maklerskich. Po spadkach w połowie uprzedniego roku sytuacja zaczyna się powoli poprawiać. Grudzień był trzecim miesiącem z rzędu, w którym ta statystyka rosła. W sumie przez cały 2020 r. przybyło aż blisko 85 tys. rachunków maklerskich (+6,8 proc.). To najlepszy pod tym względem rok od 2010 r.

Pandemia koronawirusa, z którą niemal cały świat zmagał się w 2020 r. przyspieszyła cyfryzację gospodarki doprowadziła do dużych zmian w zakresie oszczędzania. Rekordowo niskie stopy procentowe będące efektem antykryzysowych działań banków centralnych zwiększyły zainteresowanie rynkiem kapitałowym. Potwierdza to wzrost liczby rachunków maklerskich.

Czym jest rachunek inwestycyjny

Jest to rodzaj rachunku, służącego do zlecania transakcji kupna i sprzedaży na giełdzie, a także do przechowywania papierów wartościowych. Jest on prowadzony w wersji elektronicznej przez biura maklerskie. Jeśli zamierzamy inwestować w różnego rodzaju papiery wartościowe, takie jak np.: akcje, kontrakty terminowe, certyfikaty inwestycyjne czy obligacje, nie da się bez niego tego zrobić – jest niezbędnym narzędzie, aby stać się inwestorem.

Jak założyć rachunek maklerski

Aby „grać” na giełdzie potrzebne jest konto. Gdzie mamy je założyć? Wiele banków oferuje możliwość otworzenia rachunku maklerskiego przez internet lub w placówce banku. Najprościej jest otworzyć rachunek maklerski w banku, w którym mamy konto osobiste lub firmowe. Wtedy cały proces jest uproszczony. Zanim skorzystamy z tego rozwiązania, upewnijmy się, czy odpowiadają nam warunki jego prowadzenia.

Indywidualny inwestor musi spełnić kilka warunków m.in.: posiadać status osoby fizycznej lub prawnej, ukończyć 18 r. życia i posiadać dokument, który potwierdzi tożsamość. Przed podpisaniem umowy wypełniamy unijny formularz MIFID, który sprawdzi poziom wiedzy dotyczącej inwestowania. Dzięki niemu pracownicy biura maklerskiego będą mogli określić konkretną kategorię instrumentów finansowych, dostosowanych do poziomu wiedzy i akceptowanego ryzyka.

Rachunek maklerski założymy bez względu na to, jaką kwotę zamierzamy przeznaczyć na inwestycje. Najlepiej zacząć od małych kwot, a z czasem, powoli, powiększać swój portfel inwestycyjny.

Konto maklerskie dla początkujących

Wybór rachunku maklerskiego powinien być świadomy. Dzięki temu łatwiej będzie nam określić cel naszych działań. Jakie więc kryteria powinno spełniać nasze najlepsze konto maklerskie? To zależy:

  1. Jak chcemy działać na giełdzie: codziennie czy raczej inwestować okazjonalnie, szukając pojedynczych, długoterminowych inwestycji np. w obligacje
  2. Prowadzenie podstawowego konta maklerskiego z reguły jest bezpłatne. Handel akcjami wiąże się jednak z zapłaceniem prowizji analiz Bankier.pl. wynika, że prowizja za zlecenie kupna lub sprzedaży akcji z GPW jaką płacą inwestorzy w polskich domach maklerskich wynosi od 0,13 do 0,39 proc.

Pod kątem kosztów zaleca się szukać takich kont maklerskich przy których:

  • niskie są prowizje naliczane w przypadku zlecanych na rachunku transakcji, im niższe, tym lepiej;
  • nie ma rozbudowanego katalogu opłat dodatkowych, np. naliczanych od takich czynności jak wydanie zaświadczenia o stanie konta;
  • opłata za uruchomienie konta jest stosunkowo niska, im mniejsza, tym lepiej.

Konto maklerskie zagraniczne

Możliwość lokowania kapitału na zagranicznych parkietach cieszy się coraz większym zainteresowaniem ze strony polskich inwestorów. Tak wynika z ankiety przeprowadzonej przez Strefę Inwestorów wśród krajowych domów i biur maklerskich. Wśród klientów widać szczególne zainteresowanie rynkiem amerykańskim. Poszukują oni dodatnich stóp zwrotu i coraz częściej dywersyfikują swoje portfele, włączając w ich skład instrumenty notowane poza granicami Polski.

Inwestorzy zainteresowani zagranicznymi akcjami muszą się liczyć z większą prowizją. Jedna z najniższych procentowych opłat wynosi 0,12 proc. od wartości transakcji. Najczęściej w ofercie dostępne są akcje z giełd w Nowym Jorku, Frankfurcie, Londynie czy Szwajcarii. Można jednak znaleźć mniej popularne parkiety, np. z Australii, Portugalii, Grecji czy Kanady.

Konto maklerskie w iPKO

PKO Bank Polski ma obecnie ponad 134 tys. rachunków inwestycyjnych. W ramach takiego konta klienci otrzymują dostęp do szerokiej oferty instrumentów m.in. akcji, kontraktów terminowych, obligacji, czy ETF. Więcej informacji o ofercie Biura Maklerskiego PKO Banku Polskiego można znaleźć na stronie: https://www.bm.pkobp.pl/oferta/