Wsparcie na długie lata

Dobry pakiet emerytalny powinien składać się z tego, co oszczędzamy w ZUS-ie oraz z własnych źródeł takich jak np. IKZE. W ten sposób stworzymy prywatny fundusz, który po zakończeniu naszej kariery zawodowej podniesie nam standard życia.
około min czytania

Statystyczny Polak przewiduje, że będzie żył 77 lat. Pod tym względem jesteśmy największymi pesymistami wśród mieszkańców dziesięciu krajów Europy, którzy wzięli udział w badaniu przeprowadzonym przez Insurance Europe przy współpracy z Polską Izbą Ubezpieczeń.

Chociaż uważamy, że będziemy żyć krócej niż nasi sąsiedzi z Europy, nie chcemy iść na emeryturę. Więcej niż połowa Polaków wolałaby dalej pracować i mieć wyższe świadczenia. 46 proc. woli przejść na emeryturę od razu, gdy tylko będzie to możliwe, nawet kosztem mniejszych świadczeń emerytalnych – wynika z badania przeprowadzonego dla serwisu ciekaweliczby.pl

IKZE – roczny limit

Większość Polaków (63 proc.) nie oszczędza, ani nie inwestuje samodzielnie, by mieć wyższą emeryturę, a 13 proc. uważa, że jej wysokość powinna być taka sama dla wszystkich, niezależnie od liczby przepracowanych lat i odłożonych składek

Aby zabezpieczyć się podwójnie, można skorzystać m.in. z IKZE. Pamiętajmy jednak, że oszczędzanie w ramach indywidualnych kont wiąże się z pewnymi zasadami. Jedną z nich jest roczny limit wpłat, uzależniony od wysokości przeciętnego prognozowanego wynagrodzenia w gospodarce na dany rok.

W 2020 r. wynosi ono 5367,71 zł, wobec czego limit IKZE to 6272,40 zł. Tyle także możemy maksymalnie wpłacić na IKZE w ciągu jednego roku. Nie musimy dokonywać wpłaty jednorazowo: możemy dowolnie zarządzać swoimi finansami i np. ustalić kwotę, która co miesiąc będzie zasilać konto.

IKZE – co jeszcze warto wiedzieć

IKZE ma dopiero osiem lat. To niewiele jak na „budżet emerytalny”. Nie wszyscy jeszcze mieli szansę go poznać. Dlatego przed rozpoczęciem korzystania z Indywidualnego Konta Zabezpieczenia Emerytalnego warto dowiedzieć się o podstawowych korzyściach, które daje nam ten model oszczędzania:

Zyski z IKZE są zwolnione z podatku od zysków kapitałowych, czyli tzw. podatku Belki.

  • Wpłaty na indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego mogą zostać odliczone od podatku dochodowego. Wystarczy zadeklarować je w formularzu PIT. Ulga podatkowa – według obowiązującego w IKZE limitu w 2020 r. może wynieść maksymalnie 1066,31 zł w przypadku pierwszego progu podatkowego, 2007,17 zł w drugim progu podatkowym oraz 1191,76 w przypadku podatku liniowego.
  • W przypadku wypłacenia środków z IKZE po przejściu na emeryturę trzeba będzie zapłacić jedynie zryczałtowany podatek dochodowy w wysokości 10 proc.
  • Decydując się na założenie konta sami decydujemy, jak często odkładamy środki i w jakiej będą wysokości. Obowiązuje nas jedynie maksymalny roczny limit wpłat.
  • O swojej przyszłości mogą pomyśleć już osoby, które ukończyły 16. rok życia i osiągają dochody z tytułu umowy o pracę.
  • Do dyspozycji osób chcących rozpocząć oszczędzanie pozostaje wiele ofert instytucji prowadzących IKZE. Rankingi pomagają w wybraniu najkorzystniejszej z nich.
  • Środki zgromadzone w ramach IKZE podlegają dziedziczeniu i w przypadku śmierci oszczędzającego zostaną przekazane wskazanej w umowie osobie lub spadkobiercom.

IKZE – jakie korzyści

Środki zgromadzone na koncie można wypłacić w dowolnym momencie. Od tego, kiedy to zrobimy, zależeć będzie jednak opodatkowanie, a więc również korzyści, które odniesiemy z oszczędzania w IKZE:

  • Wypłata po ukończeniu 65. roku życia i przynajmniej pięciu latach oszczędzania: to najlepszy scenariusz.
  • Jeżeli natomiast zdecydujemy się na wypłacenie środków zebranych w IKZE wcześniej, będziemy musieli zapłacić podatek dochodowy zgodnie z przyjętym sposobem opodatkowania.

Warto również mieć świadomość, że w przypadku chęci wcześniejszej wypłaty funduszy z IKZE musimy zrobić to w całości i jednocześnie zlikwidować konto. Zachowujemy jednak, tak jak w przypadku IKE, możliwość transferu środków pomiędzy różnymi instytucjami prowadzącymi rachunki IKZE.

Pomyśl o pakiecie

  • Decydują się na IKZE warto wziąć pod uwagę Pakiet Emerytalny PKO TFI (IKZE+IKE). To kompleksowy, długoterminowy program emerytalny przygotowany z myślą o zabezpieczeniu przyszłości. Łączy on mechanizmy oszczędnościowe oferowanych w ramach III filaru systemu emerytalnego i zapewnia profesjonalną strategię inwestycyjną.

Tomasz Waligóra