Wsparcie na długie lata

Dobre zabezpieczenie emerytalne powinno składać się z tego, co otrzymamy z ZUS oraz z kapitału gromadzonego na własną rękę (np. w ramach IKZE). Dzięki takiemu podejściu, po zakończeniu kariery zawodowej nasz standard życia może być utrzymany lub nawet podniesiony.
około min czytania

Statystyczny Polak przewiduje, że będzie żył 77 lat. Pod tym względem jesteśmy największymi pesymistami wśród mieszkańców dziesięciu krajów Europy, którzy wzięli udział w badaniu przeprowadzonym przez Insurance Europe przy współpracy z Polską Izbą Ubezpieczeń.

Chociaż uważamy, że będziemy żyć krócej niż nasi sąsiedzi z Europy, nie chcemy iść na emeryturę. Więcej niż połowa Polaków wolałaby dalej pracować i mieć wyższe świadczenia. 46 proc. woli przejść na emeryturę od razu, gdy tylko będzie to możliwe, nawet kosztem mniejszych świadczeń emerytalnych – wynika z badania przeprowadzonego dla serwisu ciekaweliczby.pl

IKZE – roczny limit

Większość Polaków (63 proc.) nie oszczędza, ani nie inwestuje samodzielnie, by mieć wyższą emeryturę, a 13 proc. uważa, że jej wysokość powinna być taka sama dla wszystkich, niezależnie od liczby przepracowanych lat i odłożonych składek

Aby zabezpieczyć się podwójnie, można skorzystać m.in. z IKZE. Pamiętajmy jednak, że oszczędzanie w ramach indywidualnych kont wiąże się z pewnymi zasadami. Jedną z nich jest roczny limit wpłat, uzależniony od wysokości przeciętnego prognozowanego wynagrodzenia w gospodarce na dany rok.

W 2021 r. wynosi ono 5 259 zł, wobec czego limit IKZE to 6 310,80 zł (w przypadku osób samozatrudnionych jest on o połowę większy i wynosi 9 466,20 zł). Tyle możemy maksymalnie wpłacić na IKZE w danym roku kalendarzowym. Nie musimy dokonywać wpłaty jednorazowo: możemy rozłożyć kwotę na mniejsze części i na przykład zasilać konto co miesiąc.

IKZE – co jeszcze warto wiedzieć

IKZE zostały wprowadzone ustawą kilkanaście lat temu. To krótki okres czasu z punktu widzenia zabezpieczenia emerytalnego. Nie wszyscy jeszcze mieli szansę je poznać. Dlatego przed rozpoczęciem korzystania z Indywidualnego Konta Zabezpieczenia Emerytalnego warto dowiedzieć się o podstawowych korzyściach, które daje nam ten sposób gromadzenia kapitału emerytalnego:

  • Zyski z IKZE są zwolnione z podatku od zysków kapitałowych, czyli tzw. podatku Belki.
  • Wpłaty na indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego mogą zostać odliczone od podatku dochodowego. Wystarczy zadeklarować je w formularzu PIT. Ulga podatkowa – według obowiązującego w IKZE limitu w 2021 r. może wynieść maksymalnie 1 072,84 zł w przypadku pierwszego progu podatkowego, 2 019,46 zł w drugim progu podatkowym oraz 1 199,05 zł w przypadku podatku liniowego (w przypadku osób samozatrudnionych ulga może być o połowę większa).
  • W przypadku wypłacenia środków z IKZE po przejściu na emeryturę trzeba będzie zapłacić jedynie zryczałtowany podatek dochodowy w wysokości 10 proc.
  • Decydując się na założenie konta sami decydujemy, jak często odkładamy środki i w jakiej będą wysokości. Obowiązuje nas jedynie maksymalny roczny limit wpłat.
  • O swojej przyszłości mogą pomyśleć już osoby, które ukończyły 16. rok życia i osiągają dochody z tytułu umowy o pracę.
  • Do dyspozycji osób chcących rozpocząć oszczędzanie pozostaje wiele ofert instytucji prowadzących IKZE. Rankingi pomagają w wybraniu najkorzystniejszej z nich.
  • Środki zgromadzone w ramach IKZE podlegają dziedziczeniu i w przypadku śmierci oszczędzającego zostaną przekazane wskazanej w umowie osobie lub spadkobiercom.

IKZE – jakie korzyści

Środki zgromadzone na koncie można wypłacić w dowolnym momencie. Od tego, kiedy to zrobimy, zależeć będzie jednak opodatkowanie, a więc również korzyści, które odniesiemy z oszczędzania w IKZE:

  • Wypłata po ukończeniu 65. roku życia i przynajmniej pięciu latach oszczędzania: to najlepszy scenariusz.
  • Jeżeli natomiast zdecydujemy się na wypłacenie środków zebranych w IKZE wcześniej, będziemy musieli zapłacić podatek dochodowy zgodnie z przyjętym sposobem opodatkowania.

Warto również mieć świadomość, że w przypadku chęci wcześniejszej wypłaty funduszy z IKZE musimy zrobić to w całości i jednocześnie zlikwidować konto. Zachowujemy jednak, tak jak w przypadku IKE, możliwość transferu środków pomiędzy różnymi instytucjami prowadzącymi rachunki IKZE.

Pomyśl o pakiecie

  • Decydują się na IKZE warto wziąć pod uwagę Pakiet Emerytalny PKO TFI (IKZE+IKE). To kompleksowy, długoterminowy program emerytalny przygotowany z myślą o zabezpieczeniu przyszłości. Łączy on mechanizmy oszczędnościowe oferowanych w ramach III filaru systemu emerytalnego i zapewnia profesjonalną strategię inwestycyjną.

Tomasz Waligóra