To może się opłacić

Chcesz zainwestować pieniądze długoterminowo? Bony skarbowe to dobry pomysł. Potrzeba jest spora suma i trochę cierpliwości. Dla niezdecydowanych i debiutantów – kilka ważnych informacji.
około min czytania

W Polsce przez lata nie było bonów skarbowych. Powróciły do sprzedaży dopiero w 1991 r. Emisja odbywała się ona wówczas w formie fizycznej. Po 1995 r. obrót bonami został zdematerializowany. Stały się one po prostu zapisem elektronicznym w Centralnym Rejestrze Bonów Skarbowych.

Bony mają opinie bezpiecznej krótkoterminowej inwestycji, na której nie stracimy. Oprocentowanie jest stałe, a ich cena nie zależy ani od inflacji, ani od innych czynników zewnętrznych. Poza tym posiadają gwarancje rządowe, co zdecydowanie wpływa na ich „jakość”.

Według najnowszych danych Ministerstwa Finansów, w kwietniu 2020 r. wartość bonów skarbowych wyniosła 17,7 mld zł. To zaledwie około 2 proc. wszystkich papierów skarbowych wyemitowanych przez rząd w polskiej walucie. Resztę, czyli 749 mld zł, stanowią obligacje skarbowe o dłuższym terminie wykupu.

Bon skarbowy

Co trzeba wiedzieć o bonie skarbowym? Tak naprawdę, niewiele. Są to papiery wartościowe na okaziciela. Wartość nominalna jednego bonu skarbowego wynosi 10 tys. zł. Emitowane są na okres od tygodnia do 52 tygodni. Łączna wartość nominalna bonów wyemitowanych w danym roku nie może przekroczyć kwot określonych w ustawie budżetowej.

Bony skarbowe możemy podzielić na:

  • bony do zarządzania płynnością emitowane z terminem wykupu od 1 do 90 dni,
  • klasyczne bony skarbowe z terminem wykupu od 1 tygodnia do 52 tygodni.

Państwo wprowadza na rynek bony skarbowe, aby zaspokoić swój popyt na pieniądze oraz po to, by ułatwić regulowanie podaży pieniądza w gospodarce, czym zajmują się władze monetarne. Bony skarbowe są jednym z najczęściej wybieranych instrumentów finansowych w ramach rynku pieniężnego z powodu:

  • płynności,
  • dochodowości – zysk bywa w niektórych momentach gospodarczych wyższy niż ten z lokaty na rachunku bankowym,
  • bezpieczeństwa – bony skarbowe emitowane są przez Skarb Państwa, który stanowi gwarancję ich wykupu po wartości nominalnej.

W kwietniu 2020 r. rząd wyemitował bony skarbowe po raz pierwszy od 2017 r. Ostatni raz ich emisja gwałtownie wzrosła podczas kryzysu w 2008 r i osiągnęła szczyt w 2009 r, kiedy zadłużenie w bonach przekroczyło 64 mld zł.

Ministerstwo Finansów zdecydowało się na emisję bonów skarbowych, gdyż oczekiwało gwałtownego spadku dochodów budżetu i jednocześnie wzrostu wydatków na skutek pandemii COVID-19. Dodatkowo w drugim kwartale zaplanowane zostały znaczne wykupy obligacji denominowanych w złotych i walutowych – uważa Mirosław Budzicki, strateg rynku długu z PKO Banku Polskiego.

Bony skarbowe – gdzie kupić?

Zdecydowani na taką inwestycję powinni pójść do banku. W PKO Banku Polskim wystarczy założyć rachunek bankowy i podpisać odpowiednie umowy. Cała procedura jest prosta i nie wymaga od nas skomplikowanych zabiegów.

Inwestorzy, którzy chcą kupić bony muszą jednak dysponować sporym kapitałem – by transakcje były opłacalne trzeba zazwyczaj mieć ich większą ilość. Dlatego przeważnie handluje się pakietami o wartości 100 tys. zł. Teoretycznie nabywcami bonów mogą być zarówno osoby prawne jak i fizyczne.

Inwestycje to coś więcej

Bony skarbowe to nie tylko jedyny sposób, w jaki możemy zainwestować swoje pieniądze dzięki bankowi. Jest na to wiele opcji. Jedną z nich jest na pewno skorzystanie z PKO Inwestomatu. Ta opcja dostępna jest dla klientów banku w serwisie internetowym w iPKO.

Zasada jest prosta. Mamy pieniądze, które chcemy ulokować tak, aby przyniosły zysk. Podajemy kwotę i przechodzimy ankietę na temat poziomu naszej wiedzy i skłonności do ryzyka. Możemy zacząć już od 100 zł.

Najważniejsze jest to, że nie musimy sztywno trzymać się naszego planu. Możemy zmienić zdanie i cel inwestycji. Mamy pięć strategii, które różnią się poziomem ryzyka: od ostrożnego do aktywnego. Sprawdźmy, który będzie pasował do nas!

Tomasz Waligóra