Zatrudniasz? Pomyśl o kosztach

Pensja pracownika na etacie to tylko część wydatków, jakie ponosi pracodawca. Całkowity koszt zatrudnienia pracownika jest wyższy niż jego wynagrodzenie. Dobrze to wiedzieć. Co więc składa się na całkowity koszt zatrudnienia pracownika?
około min czytania

Wśród wszystkich wydatków, które ponosi pracodawca zatrudniający pracownika na podstawie umowy o pracę, wynagrodzenie netto to tylko 60 proc. kosztów. Pozostałe stanowią podatki oraz odprowadzane składki na ubezpieczenia ZUS. Wysokość kosztów zatrudnienia zależy od tego, na jaką umowę zatrudniamy pracownika. Inny jest koszt zatrudnienia pracownika na podstawie umowy o pracę a inny, kiedy zatrudnimy go na podstawie umowy zlecenia lub umowy o dzieło.

Koszty pracodawcy – umowa o pracę

W pierwszym półroczu 2020 r. zatrudnienie w Polsce wyniosło 9,126 mln etatów i w stosunku do I półrocza rok wcześniej było to mniej o 0,6 proc.

Jednym z podstawowych czynników kształtujących wydatki związane z zatrudnianiem pracowników na umowę o pracę jest pensja minimalna. Według raportu Eurofund, takie zarobki dotyczą 14 proc. aktywnych na rynku pracy Polaków.

Od płacy minimalnej zależy wysokość dodatkowych kosztów, a te wpływają na składki odprowadzane do ZUS-u. W 2020 r. całkowity koszt zatrudnienia pracownika na podstawie umowy o pracę z minimalnym wynagrodzeniem (2600 brutto) wynosił 3132,48 zł.

Zakładając firmę trzeba wiedzieć, ile wynoszą całkowite koszty pracodawcy – mówi Andrzej Kowaleski, przedsiębiorca. – Brak świadomości w tym temacie może wykończyć nasz biznes. Polecam dokładną kalkulację i spojrzenie na sprawę w dużym wyprzedzeniem. Nasze koszty wciąż rosną, dlatego nie skupiałbym się jedynie na obecnej sytuacji rynkowej, a brał również pod uwagę rozwiązania, które być może staną się rzeczywistością za rok, dwa czy trzy. Jeśli potrafimy przewidzieć zmiany i na nie zareagować w miarę szybko na pewno damy sobie radę.

Wynagrodzenie – koszty pracodawcy

Cała kwota brutto jest kosztem uzyskania przychodu pracodawcy – to całkowity koszt pracodawcy. Właśnie z tej kwoty są potrącane składki ZUS i podatek dochodowy. To co pozostanie po potrąceniach to wynagrodzenie netto wypłacane pracownikowi.

Składki, które należy zapłacić:

 • składka emerytalna – 9,76 proc. (od kwoty brutto),
 • składka rentowa – 1,50 proc. (od kwoty brutto),
 • składka chorobowa – 2,45 proc. (od kwoty brutto),
 • składka zdrowotna naliczona – 9,00 proc. (od podstawy będącej kwotą brutto pomniejszoną o składki na wymienione wyżej ub. społeczne),
 • podatek dochodowy – 17 proc. (od podstawy będącej kwotą brutto pomniejszoną kwotę wolną, koszty uzyskania przychodu o składki na wymienione wyżej ub. społeczne).

Koszty pracodawcy – umowa zlecenie

To rodzaj umowy, który pracodawcy podpisują najchętniej. Umowa zlecenie zawierana jest na określony czas, a jej przedmiotem jest usługa. Od 2018 r. obowiązuje minimalna stawka godzinowa przy wykonywaniu pracy na podstawie zlecenia. W 2020 r. wynosi ona 17 zł brutto – wynagrodzenie za godzinę wykonywania pracy nie może być niższe od tej kwoty. Jeśli jednak strony ustaliły niższą płacę, należy ją wyrównać do minimalnej stawki.

Umowa zlecenie daje większą swobodę pracownikowi i pracodawcy. To umowa, w której obie strony mogą się „dogadać”:

 • swobodnie kształtować jej treści i ustalać jej warunki,
 • nie muszą określać dobowego i tygodniowego limitu czasu pracy,
 • od dobrej woli stron umowy zależy wprowadzenie płatnych zwolnień lekarskich i urlopów,
 • ustalić termin i miejsce pracy,
 • zastąpić zleceniobiorcę przez osobę trzecią.

Co możemy wykonywać na umowę zlecenie? Może to być m.in.: roznoszenie ulotek lub telemarketing, usługi ochroniarskie, catering, sprzątanie, opieka nad dzieckiem, osobą starszą czy niepełnosprawną, outsourcingowe usługi prawne, księgowe, IT.

Do zapłacenia są składki:

 • emerytalne – 19,52 proc. podstawy wymiaru składek (po 9,76 proc. opłacają zleceniodawca i zleceniobiorca),
 • rentowe – 8 proc. podstawy wymiaru (6,5 proc. opłaca zleceniodawca, a 1,5 proc. zleceniobiorca),
 • chorobowe – 2,45 proc. podstawy (w całości opłaca zleceniobiorca),
 • wypadkowe – zróżnicowane w zależności od stopnia ryzyka i wynosi od 0,67 proc. do 3,86 proc. (w całości opłaca zleceniodawca),
 • zdrowotne – 9 proc. podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne pomniejszone o 13,71 proc., tj. składki finansowane przez zleceniobiorcę łącznie ze składką na ubezpieczenie chorobowe (7,75 proc. pokrywane jest z podatku, a 1,25 proc. opłaca zleceniobiorca).

Całkowity koszt pracodawcy – jak go zmniejszyć

Firma, która zatrudnia pracowników, musi liczyć się z kosztami. Możemy jednak oszczędności poszukać gdzie indziej. W dobie cyfryzacji i automatyzacji powstały systemy i narzędzia, które mają ma celu pomaganie firmom. W łatwy i prosty sposób pozwalają zarządzać biznesem i nie popaść w długi.

Jednym z takich „planów pomocowych” jest cały pakiet dodatkowych usług dla firm. Ma go w ofercie m.in. PKO Bank Polski. Wystarczy skontaktować się z wideodoradcą, a wszystkiego się dowiemy.

Zatrudnijmy np. Asystenta firmowego – to aplikacja w pełni zintegrowana z naszym firmowym kontem, dzięki której wykonamy wiele pożytecznych rzeczy. Przyspieszymy wgląd do naszych kosztów i przychodów, szybciej ogarniemy kalendarz spotkań oraz otrzymamy powiadomienia o płatności. Asystent firmowy sprawi, że mniej obowiązków spadnie na naszych pracowników, a nam będzie prowadzić się firmę łatwiej.

Tomasz Waligóra