Zabezpiecz swoją przyszłość

„Jakoś to będzie”, „Mam jeszcze czas”, „Pomyślę o tym jutro” – to typowe odpowiedzi, na pytanie o emeryturę i stan środków zgromadzonych na przyszłość. A gdyby tak skorzystać z przywilejów podatkowych płynących z IKE i IKZE? Nie odkładaj tego na później. Odłóż na emeryturę jeszcze w tym roku!
około min czytania

Komisja Europejska prognozuje, że w 2050 r. liczba emerytów w Polsce (12,6 mln) praktycznie zrówna się z liczbą płatników składek (12,7 mln). To wystarczająco silny argument, który powinien zachęcić Cię do oszczędzania na przyszłość. Aby skorzystać z tegorocznych limitów w IKE i IKZE, musisz się pospieszyć.

IKE i IKZE, czyli Ty decydujesz o swojej emeryturze

Duża korzyść z gromadzenia środków w IKE i IKZE to ulgi podatkowe. W IKZE można zaoszczędzić na podatku dochodowym, a w IKE na podatku od zysków kapitałowych. Wprawdzie posiadając rachunek IKE możesz prawie dowolnie wpłacać i wypłacać swoje pieniądze, to jednak, jeśli potraktujesz go jako pomysł na oszczędzanie długofalowe czeka na Ciebie bonus. Wypłacając je po 60-tce nie zapłacisz podatku od zysków kapitałowych. Innymi słowy 1/5 zysku zostaje w kieszeni. Warto zauważyć, że przy dłuższym oszczędzaniu może to być całkiem niemała suma.

W przypadku IKZE – jeśli wycofasz się przed osiągnięciem wieku emerytalnego, zapłacisz podatek dochodowy, ale gdy spełnisz warunki do wypłaty – 65. roku życia i wpłaty co najmniej w 5 latach kalendarzowych – wówczas zapłacisz tylko zryczałtowany 10 proc. podatek od całości inwestycji.

Maksymalna roczna kwota wpłat na IKE to 3-krotność prognozowanego średniego miesięcznego wynagrodzenia brutto. W tym roku wynosi ono 5 922 zł, zatem limit wpłat w 2022 r. to 17 766 zł.

Korzyści podatkowe z IKZE

Wszystkie pieniądze wpłacone na IKZE w tym roku możesz odliczyć od podstawy opodatkowania PIT za 2022 r.

Jeśli wpłacisz maksymalną kwotę na ten rok, czyli 7 106,40 zł, zmniejszysz swój podatek dochodowy za 2022 r. o:

 •  852,77 zł – przy dochodzie opodatkowanym według stawki 12%,
 • 2 274,05 zł – przy dochodzie opodatkowanym według stawki 32%.

Jeśli prowadzisz pozarolnicza działalność gospodarczą i wpłacisz maksymalną kwotę na ten rok (10 659,60 zł), zmniejszysz swój podatek dochodowy za 2022 r. o:

dla rozliczających się według skali podatkowej:

 • 1 279,15 zł – przy dochodzie opodatkowanym według stawki 12%,
 • 3 411,07 zł – przy dochodzie opodatkowanym według stawki 32%.

dla rozliczających się podatkiem liniowym:

 • 2 025,32 zł – przy dochodzie opodatkowanym według stawki 19%.

dla rozliczających się ryczałtem ewidencjonowanym:

 • 1 598,94 zł – przy przychodzie opodatkowanym według stawki 15%,
 • 1 279,15 zł – przy przychodzie opodatkowanym według stawki 12%,
 • 1 492,34 zł – przy przychodzie opodatkowanym według stawki 14%,
 • 1 812,13 zł – przy przychodzie opodatkowanym według stawki 17%.

Żeby skorzystać z maksymalnej ulgi podatkowej, wykorzystaj limit wpłat na konto IKZE. Przelewy możesz robić do 31 grudnia 2022 r. (liczy się data realizacji).

Pakiet Emerytalny PKO TFI

Nie zapominaj, że do dyspozycji masz Pakiet Emerytalny PKO TFI (IKZE+IKE). Jest on programem długoterminowego oszczędzania przygotowanym specjalnie z myślą o zabezpieczeniu przyszłości. Środki wpłacane do Pakietu Emerytalnego PKO TFI (IKE+IKZE) inwestowane są w subfunduszach działających w ramach funduszu inwestycyjnego PKO Zabezpieczenia Emerytalnego – sfio.

W skład funduszu wchodzi 5 subfunduszy dedykowanych określonym grupom wiekowych klientów (w zależności od daty planowanego przejścia na emeryturę). Subfundusze te dopasowują politykę inwestycyjną do wieku oszczędzającego.

Co zatem zyskasz inwestując w Pakiecie Emerytalnych PKO TFI (IKZE+IKE)?

 1. Dokonując wpłat na IKZE w każdym roku kalendarzowym możesz skorzystać z odliczenia w podatku dochodowym.
 2. Skład portfela inwestycyjnego automatycznie dopasowuje się do wieku, z upływem lat zwiększając udział instrumentów pozwalających na zabezpieczenie zgromadzonego kapitału.
 3. Nie musisz zastanawiać się nad wyborem właściwej strategii inwestycyjnej dzięki jasno określonej dacie zakończenia inwestycji.
 4. Po osiągnięciu wieku emerytalnego, przy wypłacie zgromadzonych środków zapłacisz tylko zryczałtowany podatek dochodowy, który wyniesie maksymalnie 10 proc. (dotyczy wypłaty z IKZE).
 5. Unikniesz 19 proc. podatku od zysków kapitałowych.

Konta IKE i IKZE pozwalają oszczędzać z ulgami podatkowymi i budować poduszkę finansową na emeryturę. Zainwestuj w swoją przyszłość z PKO jeszcze dziś!