Kredyty dla rolników z dopłatami BGK i bezpłatną gwarancją FGR w PKO Banku Polskim

PKO Bank Polski wprowadza do oferty dla rolników kredyty z gwarancją z Funduszu Gwarancji Rolnych (FGR) i dopłatami do oprocentowania dla kredytów obrotowych, we współpracy z Bankiem Gospodarstwa Krajowego.
około min czytania

Zabezpieczenie gwarancją zwiększy dostępność finansowania i może stanowić alternatywę dla innych form zabezpieczenia spłaty kredytu. Klienci mogą również skorzystać z 5% w skali roku dopłaty BGK do oprocentowania kredytu obrotowego. PKO Bank Polski podpisał także umowę z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR) w sprawie udzielania kredytów preferencyjnych dla rolników i przetwórców rolnych. Bank rozpoczął już prace nad wprowadzeniem pierwszego produktu. PKO Bank Polski wspiera rolników w finansowaniu bieżących potrzeb i rozwoju ich gospodarstw, systematycznie rozwijając swoją ofertę.

W czasach pełnych wyzwań, rolnicy potrzebują wsparcia w prowadzeniu swojej działalności. Dzięki współpracy z Bankiem Gospodarstwa Krajowego, proponujemy klientom potrzebującym finansowania ważne udogodnienia, które znacząco zwiększają dostępność kredytów. Można je przeznaczyć na sfinansowanie bieżących potrzeb, a także na inwestycje. Będziemy także rozwijać współpracę z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. W jej ramach wypracujemy nowe preferencyjne rozwiązania, które będę dostępne w ofercie Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego. Zgodnie z naszą deklaracją, wzmacniamy ofertę dla ważnej grupy klientów, jaką jest sektor rolny - mówi Andrzej Kopyrski, wiceprezes Zarządu PKO Banku Polskiego.

Kredyty obrotowe, czyli kredyt w rachunku bieżącym i pożyczka dla rolnika, mogą zostać przeznaczone na finansowanie bieżącej działalności, bez potrzeby dokumentowania celu. W pierwszym roku od uruchomienia kredytu, część odsetek sfinansuje BGK. Wysokość dopłaty do oprocentowania to 5 proc. Oprócz tego, klient może skorzystać z bezpłatnej gwarancji FGR, która w określonych przypadkach może stanowić jedyne zabezpieczenie spłaty kredytu. Zabezpieczenie gwarancją wynosi do 80% kwoty kredytu inwestycyjnego lub obrotowego. Maksymalna kwota kredytu inwestycyjnego dla rolnika zabezpieczonego gwarancją może wynieść 5 mln zł.

Cała procedura związana z udzieleniem dopłaty i zabezpieczenia w postaci gwarancji FGR jest realizowana w banku. Szczegółowych informacji udzielają doradcy w oddziałach PKO Banku Polskiego.

PKO Bank Polski podpisał także umowę o współpracy z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w zakresie udzielania kredytów preferencyjnych dla rolników i przetwórców rolnych. Podpisanie umowy umożliwi rozszerzenie oferty PKO Banku Polskiego skierowanej do sektora rolno-spożywczego o nowe produkty kredytowe z niskim kosztem obsługi dla klienta. Bank rozpoczął już prace nad wprowadzeniem pierwszego produktu. Informację o terminie rozpoczęcia udzielania kredytów ze wskazaniem linii kredytowych będzie można wkrótce znaleźć na stronie internetowej PKO Banku Polskiego.

Elastyczne finansowanie i bezpłatne konto rolnicze z dostępem do ARiMR

PKO Bank Polski ma kompleksową ofertę dla rolników. W jej skład wchodzi bezpłatne konto - klient, który je otworzy, nie poniesie żadnych kosztów prowadzenia, jak również obsługi karty debetowej przez dwa lata, bez żadnych dodatkowych warunków. Z kolei klienci, którzy załatwiają swoje sprawy urzędowe w ARiMR, mogą przejść do Platformy Usług Elektronicznych ARiMR z serwisu iPKO.

Rolnicy mogą wziąć pożyczkę do 300 tys. zł bez żadnych zabezpieczeń, nawet na 5 lat. W przypadku przedstawienia zabezpieczeń rzeczowych, kwota pożyczki może wzrosnąć do 500 tys. zł. Co ważne, istnieje możliwość indywidualnego dostosowania harmonogramu spłaty rat do specyfiki produkcji rolnej. Pożyczkę można otrzymać w prosty sposób, bez zbędnych formalności, a pieniądze przeznaczyć na dowolny cel np. na zakup nawozów, środków ochrony roślin, materiału siewnego czy paliwa - bez okazywania faktur.

Bank proponuje także kredyt inwestycyjny na finansowanie zakupów związanych z rozbudową i modernizacją gospodarstwa, udzielany nawet na 20 lat, z możliwością sfinansowania 90% wartości przedsięwzięcia; kredyt w rachunku bez zabezpieczeń nawet do 300 tys. zł czy pożyczka na start dla rozpoczynających działalność rolniczą.

Rolnicy mogą skorzystać z leasingu maszyn, urządzeń i wyposażenia budynków inwentarskich w ramach oferty PKO Leasing. Leasing i pożyczka maszyn rolniczych dają możliwość sfinansowania 100% wartości przedmiotu nawet do 10 lat. System spłaty rat dostosowany jest do cyklu produkcyjnego gospodarstwa (raty miesięczne, kwartalne, półroczne oraz harmonogramy sezonowe).

Finansowaniu w nowej formule będzie towarzyszyła kampania marketingowa w internecie i prasie.

Więcej informacji znajdziesz tutaj. 

Katarzyna Ewert-Gandzel
Komunikacja oferty bankowości detalicznej, inwestycyjnej i dla firm