Mały ZUS – na plus czy minus?

Dobra wiadomość jest taka, że również w 2021 r. będziemy mogli skorzystać z Małego ZUS plus. Uprawnia on do płacenia niższych składek na ubezpieczenia społeczne. Osoby, które zrobiły to w 2020 r. i nadal spełniają warunki nie muszą się ponownie zgłaszać do ulgi. Czy jest więc jakaś zła wiadomość?
około min czytania

W całej Polsce z Małego ZUS plus korzysta ponad 341 tys. osób, najwięcej w Gdańsku, Krakowie, Wrocławiu i Warszawie. Ulga uprawnia do płacenia niższych składek na ubezpieczenia społeczne. Przedsiębiorcy spełniający warunki mogli zgłaszać się od 1 stycznia do 1 lutego 2021 r. Ci, którzy rozpoczną działalność w ciągu roku lub „odwieszą” firmę mają 7 dni na złożenie wniosku o ulgę. Nie dotyczy ona jednak składki zdrowotnej.

Rok 2019 był pierwszym, w którym przedsiębiorcy uzyskujący niewielkie przychody, mogli zacząć korzystać z nowej ulgi w opłacaniu składek. Czym jest taka ulga i kto może z niej skorzystać?

Mały ZUS

Mały ZUS Plus to nowa wersja wcześniejszego Małego ZUS-u. Adresowany jest do przedsiębiorców, których przychód w poprzednim roku kalendarzowym nie przekroczył 120 tys. zł. Jeśli działalność gospodarcza była prowadzona krócej, limit przychodu wylicza się proporcjonalnie do liczby dni prowadzenia firmy. Z ulgi skorzystają tylko osoby, które prowadziły działalność gospodarczą w poprzednim roku, przez co najmniej 60 dni.

Dla kogo jest więc Mały ZUS plus? Jakie warunki musisz spełnić, aby go otrzymać? Skorzystasz z niego, jeśli:

  • prowadzisz działalność gospodarczą na podstawie wpisu do CEIDG lub innych przepisów szczególnych,
  • przychód z działalności gospodarczej w poprzednim roku kalendarzowym (2020 r.) nie przekroczył kwoty 120 tys. zł w przypadku prowadzenia działalności przez cały rok; jeśli działalność była prowadzona tylko przez część roku – limit jest niższy. Ustala się go wtedy dzieląc kwotę przychodu 120 tys. zł przez liczbę dni kalendarzowych w poprzednim roku (np. 365 dni w 2020 r.) i mnożąc wynik przez liczbę dni kalendarzowych, w których prowadzona była działalność gospodarcza w poprzednim roku kalendarzowym,
  • prowadzisz działalność gospodarczą przez co najmniej 60 dni w poprzednim roku kalendarzowym,
  • nie spełniasz warunków do opłacania preferencyjnych składek na ubezpieczenia społeczne (od 30 proc. minimalnego wynagrodzenia),
  • jeśli rozliczałeś się na karcie podatkowej w poprzednim roku i nie korzystałeś ze zwolnienia z VAT,
  • nie wykonujesz w ramach działalności gospodarczej tego, co robiłeś jako pracownik dla byłego bądź obecnego pracodawcy, w bieżącym lub poprzednim roku kalendarzowym,
  • nie podlegałeś w poprzednim roku ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu także z tytułu innej pozarolniczej działalności (czyli jako twórca i artysta, wspólnik spółki jawnej, komandytowej, partnerskiej, jednoosobowej spółki z o.o., prowadzący działalność w zakresie wolnego zawodu czy też prowadzący szkoły lub inne placówki oświatowe).

Mały ZUS Plus – jak zgłosić

Wystarczy złożyć w ZUS-ie odpowiednie dokumenty: ZUS ZWUA (wyrejestrowanie z dotychczasowym kodem ubezpieczenia) oraz ZUS ZUA lub ZUS ZZA (zgłoszenie do ubezpieczeń z kodem właściwym dla małego ZUS plus: 05 90 albo 05 92).

Oprócz dokumentów zgłoszeniowych potrzebne są również deklaracje: ZUS DRA cz. II oraz ZUS CRA cz. II. Jeśli wszystko wypełnimy zgodnie z zasadami, a także złożymy wszystko na czas, Mały ZUS plus mamy już właściwie w kieszeni.

Mały ZUS – po raz drugi    

Osoba, która korzystała z Małego ZUS-u plus w 2020 r. i nadal spełnia warunki w tym roku, nie musi ponownie zgłaszać się do ulgi.

Mały ZUS – składki

Podstawą wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne jest połowa przeciętnego miesięcznego dochodu uzyskanego z działalności w poprzednim roku. Podstawa wymiaru składek musi się mieścić pomiędzy 30 proc. minimalnego wynagrodzenia krajowego a 60 proc. prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia (czyli między 840 zł a 3155,40 zł w 2021 r.). Obniżka nie obejmuje zaś składki zdrowotnej, która płacona jest w normalnej wysokości.

Zgodnie z przepisami, średniomiesięczny dochód kalkulowany jest według następującego wzoru: (roczny dochód z roku poprzedniego / liczba dni prowadzenia działalności w roku poprzednim) x 30.

Składki ZUS od dochodu: nie mogą być niższe od ulgowych składek ZUS przysługujących przez pierwsze 2 lata prowadzenia firmy (w 2021 r. jest to kwota 647,59 zł) oraz nie mogą być wyższe od składki ryczałtowej (w 2021 r. jest to kwota 1457,49 zł).

Konto firmowe z możliwościami

Mały ZUS plus przysługuje małym przedsiębiorcom, czyli tym którzy prowadzą działalność gospodarczą. Nie zrobimy tego bez dobrego konta firmowego. W PKO Banku Polskim mamy do wyboru PKO Konto Firmowe i PKO Konto Firmowe Premium. Sam zobacz, które konto będzie dla ciebie lepsze.

Tomasz Waligóra