Ile kosztuje praca?

Aby zarobić, musimy „zainwestować”. O wydatki poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania jego źródła możemy pomniejszyć nasz podatek. To dobra wiadomość dla każdej firmy. Warto jednak wiedzieć, co dokładnie zalicza się do kosztów.
około min czytania

Koszty uzyskania przychodu są wydatkami, jakie ponosimy, aby zarobić więcej. Możemy do nich zaliczyć m.in.: remont biura, akcesoria do pracy, czynsz i media czy oprogramowanie komputerowe. Z jednej strony wysokie koszty firmowe to duże wydatki, na które trzeba mieć pieniądze. Z drugiej zaś dla przedsiębiorców rozliczających się na zasadach ogólnych lub liniowo oznaczają również niższy podatek dochodowy.

Każdy sam musi sobie odpowiedzieć na pytanie, czy generowanie wysokich kosztów uzyskania przychodu mu się opłaca – mówi Tadeusz Lepko, przedsiębiorca w Częstochowy. – Pamiętajmy, że robiąc to pozbywamy się kapitału, a on może się zawsze przydać. Radziłbym po prostu świadomie korzystać z ulgi. Bierzmy w leasing lub wynajmujmy długoterminowo – dzięki temu gotówka nam zostanie na koncie, ale nasze koszty uzyskania przychodu odliczymy od podstawy opodatkowania.

Koszty uzyskania przychodu

Przepisy nie wymieniają wydatków, które uznawane są za koszty uzyskania przychodów. Zawierają natomiast katalog wydatków, które za takie koszty nie mogą być uznane. Z jednej strony ustalenie wydatku, który jest kosztem uzyskania przychodów nie jest łatwe, z drugiej dostajemy przynajmniej pewne wskazówki.

Czego nie możemy odliczać?

 1. Wydatki na reprezentację.
 2. Odsetki z tytułu nieterminowej spłaty zobowiązań podatkowych i budżetowych,
 3. Wydatki na spłatę rat pożyczek i kredytów (kosztem może być jedynie część odsetkowa raty pożyczki, jeżeli została faktycznie opłacona),
 4. Odpisy amortyzacyjne przekraczające wartość 150 tys. zł w przypadku samochodów osobowych,
 5. Wydatki na ubezpieczenie AC pojazdu osobowego w wartości przekraczającej ich część ustaloną w takiej proporcji, w jakiej pozostaje równowartość 150 tys. zł.

Musimy pamiętać, że wydatki poniesione w celu uzyskania przychodów mają bezpośredni związek z prowadzoną działalnością gospodarczą oraz wpływ na wielkość osiągniętego przez nas przychodu. Czasami jednak między poniesionym wydatkiem a uzyskanym przychodem nie zachodzi związek bezpośredni – nie jest możliwe wykazanie, że konkretny wydatek sprawił, że zarobiliśmy jakąś sumę. Nie oznacza to jednak, że nie można go uznać za koszt podatkowy.

Wydatki, które wpływają na uzyskanie przychodów w sposób pośredni, są również kosztem uzyskania przychodów. Tak jak wydatki, które nie mają bezpośrednio wpływu na zwiększenie przychodów, ale pozwalają na utrzymanie istniejącego źródła przychodów i uzyskiwanie przychodów na niezmienionym poziomie. 

Jakie koszty uzyskania przychodu?

Przedsiębiorcy nie zawsze wiedzą, jak odróżnić wydatek służbowy od prywatnego, wielu z nich ma problemy z ich odpowiednią kwalifikacją. Zbytnia nonszalancja w interpretacji nie jest wskazana. Na pewno możemy do nich zaliczyć:

 • utrzymaniem biura: wyposażenie, sprzęt, sprzątnie;
 • sprzętu taki jak: telefony, komputery, drukarki, abonament na internet i telefon;
 • pensje pracowników;
 • wydatki na księgowość;
 • wydatki na reklamę;
 • doszkalanie pracowników, kursy;
 • utrzymanie aut;
 • amortyzacja środków trwałych.

Możemy również odliczyć leasing samochodu osobowego. Ważne, aby jego wartość nie przekroczyła 150 tys. zł lub 225 tys. zł, jeśli jest to auto elektryczne.

Dobra ofertę leasingową na samochody przygotują nam doradcy z PKO Leasing. Firmy działające dłużej niż 6 miesięcy mogą nie zapłacić opłaty wstępnej. To nie jedyna zaleta oferty:

 • okres finansowania i miesięczną ratę leasingu dostosowujemy do swoich potrzeb i możliwości;
 • odbiór samochodu możliwy jest już w 48 godzin od momentu złożenia wniosku leasingowego;
 • na finansowanie mogą liczyć firmy nawet od pierwszego dnia działalności – te działające krócej niż 12 miesięcy zapłacą opłatę wstępną od 15 proc.

Do kosztów uzyskania przychodu zaliczymy również wynajem długoterminowy, który także jest możliwy w PKO Banku Polskim. Ciekawe oferty znajdziemy m.in. na automarket.pl czy masterlease.pl

Zalety oferty leasingu samochodów:

 • niski udział własny;
 • przyjazne procedury likwidacji szkód komunikacyjnych;
 • atrakcyjna cena usług dodatkowych rozłożona równomiernie w ratach miesięcznych (brak kumulacji wydatków);
 • opieka centrum technicznego w całym okresie trwania umowy;
 • różne opcje zakończenia umowy.

Koszty uzyskania przychodu – umowa o pracę

W ramach każdego stosunku pracy, pracownik otrzymuje od pracodawcy wynagrodzenie, premie, nagrody czy zapomogi, świadczenia w naturze – jest to jego przychód. Od niego odlicza się składki oraz wszystkie koszty, które pracownik poniósł, by móc go uzyskać. Dopiero od tej kwoty oblicza się podatek dochodowy – to, co zostaje, to wynagrodzenie netto, które pracownik otrzymuje „na konto”. 

235856-tabela.jpg

Jak widać, także pracując na umowę o pracę mamy koszty uzyskania przychodu. W tym jednak przypadku są one ściśle określone przez prawo.

Bartosz Piotrowski