Skorzystaj z ulgi dla przedsiębiorców w związku z koronawirusem

Problemy finansowe podczas pandemii mogą dotknąć każdą firmę. Najważniejsze to przetrwać ten okres. Przedsiębiorcy, którzy stanęli już w obliczu kryzysu, mogą liczyć na pomocy ZUS-u i wykorzystać ulgę składkową. Sprawy formalne da się załatwić m.in. dzięki serwisowi iPKO.
około min czytania

Te firmy, które z powodu epidemii koronawirusa mają problemy w płaceniem bieżących składek i należności ZUS, mogą otrzymać pomoc. W tej chwili w grę wchodzi:

  • odroczenie o 3 miesiące terminu płatności składek za okres od lutego do kwietnia 2020 r.,
  • zawieszenie na 3 miesiące realizacji umowy zawartej z ZUS, w której termin płatności rat bądź składek wyznaczono w okresie od marca do maja 2020 r., i tym samym wydłużenie o 3 miesiące terminu realizacji zawartej umowy.

Jak złożyć wniosek do ZUS?

Nie trzeba wielu formalności. Wszystko jest pomyślane tak, aby uprościć cały proces. Najpierw trzeba pobrać odpowiedni formularz.

Wniosek możemy przesłać elektronicznie za pośrednictwem portalu Platformy Usług Elektronicznych (PUE) ZUS (skorzystaj z instrukcji), złożyć w skrzynce dostępnej w naszej placówce lub wysłać pocztą.

Wyślij swoje sprawozdanie

Jeżeli firma prowadzi pełną księgowość, do wniosku należy dołączyć sprawozdanie finansowe (bilans, rachunek zysków i strat, sprawozdanie o przepływach pieniężnych) za 2018 r. lub 2019 r. Skany dokumentów można dołączyć do wniosku w portalu PUE ZUS, jeśli zapisze się je wcześniej na dysku komputera.

We wniosku należy wskazać, w jaki sposób epidemia koronawirusa wpłynęła na sytuację finansową firmy i brak możliwości opłacenia w terminie należności. Ulgi będą udzielane w ramach pomocy de minimis. Dlatego wymagane będą dodatkowe dokumenty związane z pomocą publiczną.

Rozpatrzony wniosek wraz z dokumentami dotyczącymi pomocy publicznej przyjdzie na wskazany adres e-mail lub tradycyjną pocztą. Po ich otrzymaniu wystarczy je podpisać i odesłać, składając w skrzynce dostępnej w naszej placówce lub wysyłając pocztą.

Kto nie otrzyma pomocy?

Ważne! Z uwagi na zagrożenie epidemiczne podpisane dokumenty można wysłać w postaci skanu na adres e-mail oddziału ZUS i na tej podstawie przyznana zostanie ulga. Papierowe oryginały dokumentów trzeba będzie dostarczyć do ZUS najpóźniej w ciągu 14 dni od dnia zakończenia stanu epidemicznego, inaczej umowa nie zostanie zawarta. To spowoduje naliczenie odsetek od należności objętych umową.

Firma nie zostanie objęta programem, jeżeli z analizy dokumentów będzie wynikało, że w okresie ostatnich 3 lat wielkość otrzymanej przez nią pomocy publicznej de minimis przekroczyła 200 tys. euro.

Jeżeli w ciągu 3 miesięcy sytuacja finansowa nie poprawi się, będzie można wystąpić z wnioskiem o renegocjację zawartej umowy.

Platforma PEU ZUS

  • W PKO Banku Polskim możemy założyć konto PUE ZUS – Platforma Usług Elektronicznych ZUS. To wygodna forma kontaktu z ZUS, dostępu do własnych danych i możliwość załatwiania spraw związanych z ubezpieczeniami społecznymi online 24/7. Zrobimy to dzięki serwisowi iPKO i narzędziu e-Urząd. Założenie konta nie wymaga żadnych specjalnych formalności i zajmuje chwilę.

Odroczenie spłat w PKO Leasing

  • Ułatwienia dla firm przygotował również PKO Leasing. Każdy klient, który zwróci się z wnioskiem o zmianę harmonogramu spłat, a dotychczas terminowo regulował zobowiązania wobec spółki, uzyska możliwość odroczenia nawet na 6 miesięcy spłaty raty kapitałowej zawartej w standardowej umowie leasingu lub pożyczki. Automatycznie wydłuży to umowę o ten okres, ale – co istotne – z tego tytułu nie będą pobierane żadne dodatkowe opłaty związane z aneksowaniem umowy, a wysokość marzy nie zostanie podniesiona.

Sprawdź jak działa teraz Twój Bank

Olga Kobylańska