PowerB@nk. Praca na zlecenie czy działalność jednoosobowa? Sprawdź, na czym lepiej wyjdziesz

Zamiast umowy o pracę pracodawcy często proponują umowę zlecenie lub założenie jednoosobowej działalności gospodarczej, aby jak najbardziej skorzystać na współpracy. Sprawdź więc, która z tych dwóch opcji będzie najlepsza dla ciebie!
około min czytania

Z tego artykułu dowiesz się

  • Czym są umowa zlecenie i jednoosobowa działalność gospodarcza?
  • Jakie są wady i zalety tych dwóch form współpracy.
  • Sprawdź, co będzie bardziej opłacalne dla ciebie.

Jednoosobowa działalność gospodarcza i umowa zlecenie to dwie zupełnie inne rzeczy, choć mogą być używane jako alternatywa dla umowy o pracę. Sprawdź, czym będzie się różnił sposób opodatkowania i odprowadzania składek na ubezpieczenie zdrowotne, a w efekcie wysokość wynagrodzenia netto.

Praca na zlecenie a jednoosobowa działalność gospodarcza

Praca na zlecenie to potoczna nazwa pracy świadczonej na podstawie umowy zlecenia, czyli takiej, która nie podlega pod kodeks pracy, a pod kodeks cywilnoprawny. Przedmiotem tej umowy jest czynność prawna, najczęściej w postaci usługi, jaką wykonuje jedna strona dla drugiej. Podmiotami zawierającymi umowę mogą być osoby prawne (czyli np. firmy) oraz osoby fizyczne. Zleceniobiorca musi informować zleceniodawcę o przebiegu pracy, a na jej koniec złożyć sprawozdanie.

Jednoosobowa działalność gospodarcza nie jest umową, a formą prowadzenia przedsiębiorstwa dla osób fizycznych. W praktyce może założyć ją każdy, kto posiada pełną zdolność do czynności cywilnoprawnych. Kiedy wykonuje się pracę tylko dla jednego kontrahenta, jej prowadzenie nie różni się w sposób znaczący od zwyczajnej pracy. Różnice pojawiają się dopiero przy formalnościach.

Działalność jednoosobowa czy umowa zlecenia

Praca na umowę zlecenie a działalność gospodarcza – różnice

W przypadku umowy zlecenia wykonuje się sprawozdanie, a przy jednoosobowej działalności gospodarczej dokumentem, który służy do rozliczania pomiędzy stronami, jest faktura VAT lub bez VAT. Przedsiębiorstwo wystawia fakturę firmie, dla której wykonuje usługę. Wystawianie faktur nie jest skomplikowane. Problemy mogą pojawić się przy prowadzeniu księgowości. Ta jest niezbędna, ponieważ jest podstawą do późniejszego rozliczania się z fiskusem. Z pomocą przychodzi tutaj PKO Bank Polski. który oferuje zarówno narzędzie do wystawiania faktur, jak i do łatwego samodzielnego prowadzenia księgowości. Wystarczy, że założysz konto firmowe, a następnie aktywujesz e-księgowość - od tego dzieli cię zaledwie kilka kroków!

Zresztą, konto bankowe będzie ci potrzebne w każdym przypadku, bez względu na to, na co się zdecydujesz. Jeśli padnie na działalność gospodarczą, skorzystaj z oferty PKO Banku Polskiego, gdzie przez Internet równocześnie założysz konto firmowe i firmę. Osobom, które nie prowadzą działalności, polecamy Konto za Zero.

Sposób rozliczenia podatków to kolejna rzecz, która różni obie formy współpracy. W przypadku jednoosobowej działalności gospodarczej formę opodatkowania wybiera się przy zakładaniu działalności. W przypadku planowanej przyszłej współpracy z tylko jednym kontrahentem najkorzystniejszym rozwiązaniem jest zwykle skala podatkowa lub ryczałt ewidencjonowany, ale rozliczeń zawsze trzeba dokonywać samemu, realizując przelewy na konto skarbówki. W przypadku umowy zlecenia zrobi to za ciebie zleceniodawca, a jeśli masz mniej niż 26 lat (a twój roczny dochód nie przekracza 85 528 zł), będziesz całkowicie zwolniony z podatku dochodowego. Takiej ulgi nie ma, kiedy prowadzisz jednoosobową działalność gospodarczą.

Inna jest też kwestia rozliczeń z ZUS-em. W przypadku umowy zlecenia obowiązek opłacania składek również spoczywa po stronie zleceniodawcy – są one potrącane z wynagrodzenia. Gdy jesteś studentem i nie masz ukończonych 26 lat, te składki opłaca za ciebie uczelnia, a zatem twoje wynagrodzenie nie jest o nie pomniejszane. Natomiast w przypadku działalności gospodarczej, sam musisz opłacać swoje składki, przy czym początkowo można skorzystać z ulg, dzięki którym przez pierwsze pół roku prowadzenia działalności można skorzystać z obniżenia składek do zera, a przez kolejne dwa lata mogą być one preferencyjne.

Umowa zlecenie czy jednoosobowa działalność gospodarcza?

Umowa zlecenie jest szczególnie korzystna dla osób poniżej 26. roku życia, zwłaszcza jeśli równocześnie są studentami. Mogę one skorzystać z zerowego podatku bez potrącania składek z wynagrodzenia. Licząc według pracy „na pełny etat”, czyli 160 godzin w miesiącu przy minimalnej stawce godzinowej (19,70 zł w 2022 roku), kwota jego wynagrodzenia wyniesie 3152 zł miesięcznie. Dla osób, które przekroczyły już ten wiek, korzystniej jest prowadzić jednoosobową działalność gospodarczą, ponieważ podatek i składki na umowie zlecenie mogą pochłonąć nawet 40 procent uzyskiwanego wynagrodzenia brutto, a więc takiej osobie pozostałoby z tego jedynie około 1890 zł. Przy założeniu działalności gospodarczej od kwoty wynagrodzenia będzie trzeba odjąć około 117,30 zł miesięcznie podatku (że podatek rozlicza się rocznie, a więc nie jest to suma, którą trzeba będzie co miesiąc przelewać Urzędowi Skarbowemu). W pierwszych 6 miesiącach działalności, gdy można skorzystać z zerowego ZUS-u, kwota netto wyniesie więc około 3034,70 zł. Po przejściu na ZUS preferencyjny będzie to 2 479,09 zł, a po kolejnych dwóch latach, na mały ZUS – 1 983,63 zł.

Tabela

Mateusz Kucharzyk