Jak założyć jednoosobową działalność gospodarczą?

Każdy, kto skończył 18 lat, ma polskie obywatelstwo i jest polskim rezydentem, czyli posiada stały adres zamieszkania w kraju, może założyć firmę. Jeśli wiesz, jaką działalność chcesz prowadzić i masz już perspektywę zdobycia klientów oraz zleceń – doskonale. Teraz czas na rejestrację firmy.
około min czytania

Możesz to zrobić online lub osobiście (po wcześniejszym umówieniu się telefonicznie w urzędzie). Warto wcześniej dobrze się do tego przygotować – cały proces będzie znacznie szybszy i łatwiejszy. 

Jak założyć firmę jednoosobową?

Na początek warto sprawdzić, czy firma wymaga rejestracji w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG). Zwolnione z tego obowiązku są osoby, które będą prowadzić okazjonalną działalność gospodarczą na niewielką skalę, a miesięczne przychody nie przekroczą 50 proc. płacy minimalnej (od stycznia 2021 r. jest to kwota 1400 zł, a w 2022 r. 1500 zł).

Jeśli już wiemy, że firmę należy zarejestrować, czas zdecydować, od kiedy zacznie ona działalność. Tę datę będzie trzeba wpisać we wniosku rejestracyjnym. Jest ona bardzo istotna, bo wraz z rejestracją firmy pojawiają się pierwsze obowiązki – np. związane z koniecznością opłacania składek ZUS. Do wniosku potrzebna będzie też nazwa firmy – najlepiej krótka i prosta. Trzeba będzie również wybrać odpowiednie dla rodzaju działalności kody PKD. Należy ponadto podjąć decyzję dotyczącą formy opodatkowania – zarówno w zakresie podatku dochodowego (do wyboru są skala podatkowa, podatek liniowy, ryczałt, karta podatkowa), jak również podatku VAT, którego płatnikiem można zostać dobrowolnie.

Gdzie zarejestrować firmę?

Po zgromadzeniu wszystkich danych i informacji potrzebnych do złożenia wniosku o rejestrację działalności gospodarczej, czas złożyć odpowiednie dokumenty do rejestracji w CEIDG.

Najwygodniejsze jest przygotowanie i podpisanie wniosku online. Klienci PKO Banku Polskiego mogą zarejestrować firmę w CEIDG przez bankowość elektroniczną iPKO. Wystarczy wejść do zakładki e-Urząd, za pośrednictwem której można złożyć wniosek (duża część pól wypełniana jest automatycznie, co skraca czas operacji), a także utworzyć Profil Zaufany, dający możliwość internetowego potwierdzania tożsamości i korzystania z usług e-administracji. Po rejestracji zakładany jest ponadto automatycznie rachunek firmowy, którego można używać do płacenia podatku i składek do ZUS czy na ubezpieczenie zdrowotne.

Złożenie wniosku o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej może odbyć się również drogą tradycyjną. W czasie pandemii należy skontaktować się z urzędem gminy lub miasta i sprawdzić, na kiedy można umówić się na dostarczenie dokumentów. Rejestracji można dokonać również telefonicznie, a wniosek wysłać pocztą lub złożyć osobiście. Możliwe jest również złożenie wniosku listownie, lecz taki wniosek musi być opatrzony własnoręcznym podpisem potwierdzonym przez notariusza.

Założenie firmy – formalności

W przypadku rejestracji działalności za pośrednictwem iPKO będziesz potrzebował Profilu Zaufanego. Ten również założysz za pomocą bankowości elektronicznej. W urzędzie, do rejestracji wystarczy dowód osobisty lub inny dokument poświadczający tożsamość.

Przy rejestracji działalności w CEIDG zostanie automatycznie nadany numer NIP, służący do identyfikacji działalności przed organami podatkowymi. Będzie on potrzebny przy każdej wpłacie podatku. Wygenerowany zostanie także numer REGON dla celów statystycznych. Przy rejestracji działalności numery NIP i REGON są nadawane automatycznie i nie trzeba składać oddzielnych wniosków o ich nadanie.

Założenie firmy koszty

Założenie firmy a ZUS – ile wynoszą składki na początku prowadzenia działalności i w późniejszych latach?

Przedsiębiorcy otwierający po raz pierwszy jednoosobową działalność gospodarczą – lub kiedy posiadali ją w przeszłości, ale od jej zamknięcia minęło już 5 lat – są uprawnieni do skorzystania z preferencyjnych stawek ZUS przez pierwsze 24 miesiące prowadzenia działalności. W przypadku pierwszej działalności gospodarczej zanim przedsiębiorca zacznie płacić „mały ZUS” może przez 6 miesięcy płacić tylko składkę zdrowotną – w ramach programu „Ulga na start”. Przez pełne pół roku otrzymujesz zwolnienie z konieczności płacenia ubezpieczenia społecznego. Po okresie „Ulgi na start” i upływie kolejnych 24 miesięcy całkowita składka do ZUS wzrasta do pełnej wysokości. W tym roku to 1 457,49 zł.

Ponadto, od 2018 r. można skorzystać z ulgi na start, która zwalnia z konieczności płacenia składek na ubezpieczenia społeczne (emerytalne, rentowe, wypadkowe) przez pełnych 6 miesięcy. Należy jedynie zgłosić się do ubezpieczenia zdrowotnego i opłacać przez pół roku składki w wysokości ustanowionej. Po upływie 24 miesięcy całkowita składka do ZUS wzrasta.

Trzeba pamiętać, że w przypadku jednoosobowej działalności gospodarczej składkę na ZUS trzeba płacić niezależnie od tego, czy w danym miesiącu osiągnęliśmy przychody czy nie.

Jak założyć firmę i dostać dotacje?

Istnieje kilka możliwości pozyskania dofinansowania za założenie własnej firmy. Wszystko zależy od indywidualnej sytuacji przedsiębiorcy i rodzaju działalności, jaką zamierza prowadzić.

Absolwenci i studenci ostatniego roku albo osoby bezrobotne mogą ubiegać się o pożyczkę na start w biznesie w urzędzie pracy. Bezrobotni mogą też wnioskować o jednorazową dotację z Funduszu Pracy na rozpoczęcie działalności. Fundusze krajowe to nie wszystko, bo można również skorzystać ze środków unijnych. Dostępne są m.in. instrumenty finansowe (pożyczki, kredyty, poręczenia) w ramach inicjatywy JEREMIE, czyli programu Unii Europejskiej, którego inicjatorem jest Komisja Europejska. Finansowanie nowych firm jest też możliwe w ramach Polskiego Funduszu Rozwoju.

Jeśli twoja firma to start-up, możliwe jest skorzystanie ze specjalnych programów dedykowanych tego typu biznesom. Gdy działalność ma duży potencjał innowacyjny, a brakuje pieniędzy na start, ciekawym rozwiązaniem mogą być też fundusze kapitału zalążkowego, czyli fundusze kapitału podwyższonego ryzyka – venture capital. Można również skorzystać z finansowania, jakie oferują anioły biznesu, czyli zamożne osoby, wspierające obiecujące przedsiębiorstwa i pomysły.

Założenie firmy a rozpoczęcie działalności

Wpis z danymi nowej firmy pojawi się w bazie CEIDG w momencie wprowadzenia do niego danych. Nastąpi to nie później niż następnego dnia roboczego po dniu złożenia wniosku. Działalność gospodarczą można rozpocząć od razu – w dniu złożenia wniosku o wpis do CEIDG.

Jak PKO Bank Polski może pomóc w założeniu własnej działalności?

PKO Bank Polski udostępnił klientom usługę rejestracji nowej firmy przez internetowy serwis transakcyjny. Złożenie odpowiedniego wniosku przez serwis iPKO pozwoli nowo zakładanej firmie nie tylko na rejestrację w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), ale i otwarcie rachunku firmowego w PKO Banku Polskim, bez konieczności osobistej wizyty w urzędzie.