Webinar Quality in Agile. Zwinność PKO Banku Polskiego w czasie pandemii

Zamknięte szkoły, kina i restauracje, wyludnione ulice, opustoszałe biurowce – tak wyglądały ostatnie miesiące. Firmy wykorzystujące metodyki Agile dość szybko przystosowały się do nowych warunków. Zapraszamy na webinar Quality in Agile, podczas którego Karol Krawiec z PKO Banku Polskiego opowie o błyskawicznej adaptacji Banku do nowych warunków. Temat Transformacja cyfrowa PKO BP w czasach pandemii COVID-19 już we wtorek 26 maja o 19.00.
około min czytania

Dziś, bardziej niż kiedykolwiek, prawdziwe staje się stwierdzenie, że zwinne zarządzanie projektami to klucz do sukcesu. W spokojnych czasach (kiedy sytuacja jest przewidywalna) Agile usprawnia pracę zespołów, pozwala szybko i efektywnie dostarczać produkty dostosowane do potrzeb klientów, sprzyja samoorganizacji i samorozwojowi. Dopiero w obliczu kryzysu okazuje się, jak kluczowa jest zdolność szybkiej adaptacji do zmian, weryfikacji priorytetów i reorganizacji działań. Pandemia koronawirusa to swoisty sprawdzian dla zwinności.

Ten egzamin z sukcesem zdał PKO Bank Polski, który w zaledwie dwa tygodnie w znacznej części przestawił się na pracę zdalną. Przed pandemią z dostępu zdalnego korzystali głównie pracownicy z obszaru IT, wykonując w ten sposób prace administracyjne związane z utrzymaniem i wsparciem systemów oraz usuwaniem awarii. W obliczu gwałtownej zmiany praca zdalna w PKO Banku Polskim stała się praktycznie z dnia na dzień sposobem na zachowanie ciągłości działania Banku, ale jednocześnie także szansą na efektywne działanie.

Nowa sytuacja wymagała jednak jeszcze zwinniejszego podejścia i maksymalnego zaangażowania w poszukiwanie rozwiązań elastycznych i w pełni bezpiecznych zarówno dla klientów, jak i samego Banku. Dzięki sprawnemu działaniu, w trakcie lockdownu z pracy zdalnej korzysta prawie 11 tys. pracowników. W zaledwie kilka dni opracowano procedury nadawania uprawnień do zdalnej pracy i przygotowano infrastrukturę umożliwiającą połączenia zdalne z Bankiem ze sprzętu prywatnego przy zachowaniu odpowiedniego bezpieczeństwa.

KarolKrawiec-grafa-srodek.png

Ponadto, uruchomiono dedykowaną stronę w serwisie helpdeskowym, która zawiera wszystkie ważne, aktualne informacje, porady i instrukcje ułatwiające pracownikom pracę zdalną. Pracę zespołów zwinnych w trybie całkowicie zdalnym wspierają Scrum Masterzy i Agile Coache, którzy facylitują spotkania online oraz wspierają zespoły w efektywnym wykorzystywaniu narzędzi współpracy na odległość

O tym, w jaki sposób zwinne podejście Banku pomogło w adaptacji do sytuacji wynikającej z COVID-19 z punktu widzenia procesu dostarczania wartości dla klienta opowie Karol Krawiec – dyrektor Biura Transformacji Cyfrowej i Product Owner Transformacji w PKO Banku Polskim – w ramach spotkania z cyklu Quality Agile „Transformacja cyfrowa PKO BP w czasach pandemii COVID-19” już we wtorek 26 maja o godzinie 19.00.

Ponadto, w trakcie meet-up’u prowadzący wyjaśni, z jakimi wyzwaniami mierzył się Bank, jak zorganizowano pracę Formacji, jakie rozwiązania się sprawdziły, a które nie i dlaczego, a także wskaże plany na najbliższą przyszłość. Nie zabraknie odpowiedzi na pytanie, jak budować kompetencje w organizacji, aby była gotowa do szybkiej adaptacji do zmieniającego się otoczenia.

Prezentacja w formie success-story będzie ciekawą i merytoryczną ilustracją skuteczności metodyk zwinnych w trudnych warunkach. Konkretne przykłady wyzwań i działań to nie tylko wartościowa podstawa dla budowania kompetencji adaptacyjnych organizacji w przyszłości, ale także – ważne źródło optymizmu w niespokojnych czasach.