PKO Rotunda otrzymała certyfikat ekologiczny LEED Gold

PKO Rotunda otrzymała certyfikat LEED na poziomie Gold. Potwierdza on, że budynek jest zrównoważony, czyli w jak najmniejszym stopniu wpływa negatywnie na środowisko naturalne, a zastosowane rozwiązania zapewniają lepsze warunki pracownikom i innym użytkownikom budynku. Po kompleksowej rewitalizacji PKO Rotunda wróciła na mapę Warszawy pod koniec listopada 2019 r.
około min czytania

PKO Rotunda została poddana certyfikacji ekologicznej LEED (ang. Leadership in Energy and Environmental Design), która ocenia budynki na podstawie wielu obiektywnych kryteriów oraz określonych parametrów technicznych, m.in. zastosowanych materiałów budowlanych, zużycia energii i wody, gospodarowania odpadami, dostępu do transportu publicznego. Proces certyfikacji zaczął się już na etapie projektowania i realizacji, a zakończył kilka miesięcy po oddaniu budynku do użytkowania.

Zrównoważony rozwój miasta to już nie tylko modny trend, ale konieczność. Potrzebujemy budynków, które oferują wysoką jakość życia i pracy, a jednocześnie szanują środowisko naturalne. Przystępując do rewitalizacji naszego flagowego oddziału, jakim jest Rotunda, od początku położyliśmy duży nacisk na aspekty środowiskowe, takie jak oszczędność energii, wody i zasobów oraz ograniczenie zanieczyszczeń. Certyfikat LEED na poziomie Gold potwierdza, że udało nam się osiągnąć te cele – mówi Rafał Antczak, wiceprezes PKO Banku Polskiego.

W budynku stworzone zostało zdrowe środowisko pracy: wszystkie materiały wykończeniowe wewnątrz mają ograniczoną zawartość lotnych związków organicznych i spełniają restrykcyjne normy wymagane w certyfikacji LEED. Zastosowano filtry zapewniające wysoką jakość powietrza wewnętrznego. Sale spotkań oraz w sale konferencyjne wyposażono w czujniki dwutlenku węgla. Eksploatacja budynku została przemyślana pod kątem ekologii i kosztów: instalacje pozwalają znacząco zmniejszyć zużycie wody do celów niekonsumpcyjnych. Dzięki wykorzystaniu wody deszczowej i systemu podlewania kropelkowego zużycie wody pitnej do podlewania roślin zmniejszyło się o ponad 70 proc., a dzięki wodooszczędnemu wyposażeniu toalet i kuchni zużycie wody zostało zredukowane o co najmniej 56 proc.

Szklana fasada budynku zapewnia wysoki poziom ochrony przed utratą energii cieplnej dzięki użyciu materiałów o wysokich parametrach termicznych, które jednocześnie zapewniają komfort akustyczny. Zastosowano jasne materiały w celu uniknięcia miejskiej wyspy ciepła, które są istotnym problemem miast w dobie zmian klimatu.

PKO Rotunda wyposażona jest w nowoczesne i funkcjonalne instalacje: elektryczne, teletechniczne, sanitarne i HVAC oraz przeciwpożarowe zapewniające bezpieczeństwo przebywających w niej osób. Wszystkie pomieszczenia części bankowej posiadają nowoczesne oświetlenie z funkcją sterowania natężeniem w zależności od ilości światła naturalnego. W świetliku na dachu zainstalowano osiem paneli fotowoltaicznych, które zasilają gniazda elektryczne do ładowania urządzeń przenośnych.

Zrewitalizowany został również teren przed Rotundą. Dobudowano zewnętrzne patio w formie amfiteatru z żywymi fasadami z roślin takich jak skrzyp zimowy, paprotka zwyczajna, turzyce, jałowce, trawy, trzmielina niska, sukulenty, które są zielone przez cały rok. Fasady mają własny system podlewania z wykorzystaniem wody deszczowej. W całej Rotundzie jest prawie 17 tysięcy roślin: 11,5 tysiąca posadzono na zewnątrz, a 5,5 tysiąca wewnątrz budynku m.in. kilkumetrowe fikusy. Przed Rotundą powstały miejsca postojowe dla rowerów, które pełnią jednocześnie funkcję siedzisk. 

Certyfikat LEED Gold wydany został przez amerykańską organizację Green Building Certification Institute, a proces certyfikacji przeprowadziła firma WSP Polska Sp. z o.o.

PKO Rotunda bierze także udział w brytyjskiej certyfikacji ekologicznej BREEAM (ang. Building Research Establishment Environmental Assessment Method).

Projekt nowej PKO Rotundy wyłoniono w międzynarodowym konkursie Changing the face, Rotunda Warsaw 2013, a zwycięzcą zostało krakowskie biuro projektowe Gowin&Siuta. Prace nad projektem poprzedziły konsultacje społeczne. Generalnym wykonawcą inwestycji została polska spółka NDI SA.