#tarczaantykryzysowa. Jak odroczyć składki ZUS?

Specustawa, nazwana również tarczą antykryzysową, przewiduje kilka form wsparcia dla przedsiębiorców ze strony Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Jedną z nich jest możliwość odroczenia składek na ubezpieczenie społeczne. Zobacz, czy możesz z niej skorzystać i jak to zrobić.
około min czytania

Odroczenie składek ZUS ta opcja dostępna dla wszystkich firm, bez względu na to, ile zatrudniają pracowników. Mogą z niej skorzystać także samozatrudnieni, których nie obejmuje możliwość niepłacenia składek na ZUS. Nie ma ponadto znaczenia, od kiedy płatnik prowadzi działalność.

Ulga w opłacaniu składek bez opłaty prolongacyjnej, czyli możliwość odroczenia terminu płatności lub rozłożenia na raty należności z tytułu składek, dotyczy składek już od stycznia 2020 r. Dzięki niej można opłacić składki do ZUS w wydłużonym czasie.

Jeśli twoja firma ma problemy od początku marca, czyli mniej więcej od momentu ogłoszenia w Polsce stanu epidemicznego i ograniczenia możliwości wychodzenia z domu, i w związku z tym nie opłaciłeś składek za siebie i swoich pracowników ­za luty – możesz złożyć wniosek o odroczenie terminu płatności i rozłożenie na raty należności z tytułu składek. Zrób to jak najszybciej, a ZUS naliczy odsetki za zwłokę tylko od 10 marca, czyli dnia płatności składek za luty do dnia złożenia wniosku (może to także zrobić pełnomocnik, np. księgowy/księgowa). Za nieopłacone w terminie składki za marzec, kwiecień i maj nie zapłacisz już odsetek, jeśli wnioski wpłyną do ZUS-u odpowiednio przed 10 kwietnia, 10 maja i 10 czerwca.

Wniosek bez opłat

 • Jeśli wniosek do ZUS-u złożysz w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii lub w okresie 30 dni następujących po ich odwołaniu, wówczas opłata prolongacyjna nie zostanie naliczona od należności za okres od 1 stycznia 2020 r.

Wniosek, który musisz złożyć do ZUS-u, to druk RDU, który znajdziesz na stronie ZUS.

Złożyć go możesz na 3 sposoby:

 • drogą elektroniczną przez PUE ZUS,
 • za pośrednictwem poczty,
 • osobiście w placówce ZUS – do skrzynki na dokumenty (bez kontaktu z pracownikiem ZUS).

Nie ponosisz żadnych kosztów związanych z ulgą, jeśli wniosek złożysz przed terminem płatności składek. Po okresie obowiązywania ulgi nie poniesiesz dodatkowych kosztów tego wsparcia (dotyczy składek nieprzeterminowanych).

Składnie wniosku na stronie PEU ZUS krok po kroku

 1. Zaloguj się do swojego konta na portalu PUE ZUS.
 2. Przejdź do zakładki Płatnik.
 3. Z bocznego menu wybierz: Dokumenty i Wiadomości a potem – Dokumenty robocze
 4. Kliknij przycisk Utwórz dokument – wniosek ZUS-EOP możesz wybrać z listy dostępnych dokumentów
 5. Gdy zaznaczysz wniosek, kliknij Utwórz dokument.
 6. Wypełnij wniosek.
 7. Zaznacz, czy jesteś przedsiębiorcą.
 8. W sekcji Zwracam się z wnioskiem o odroczenie terminu płatności składek zaznacz „pomoc de minimis”:
 9. W polu Za okres podaj: luty 2020 r.
 10. W uzasadnieniu wniosku podaj: koronawirus.
 11. W bloku Możliwości płatnicze wnioskodawcy oraz proponowane formy zabezpieczenia, także podaj: koronawirus.
 12. Tak samo w bloku Proponowane warunki spłaty: koronawirus.
 13. Wybierz przycisk Sprawdź – system podpowie Ci, czy uzupełniłeś wszystkie wymagane pola. Jeśli poprawnie wypełniłeś wniosek – zapisz go, a następnie zamknij formularz.

Jeżeli prowadzisz pełną księgowość, do wniosku dołącz:

Wniosek dla osób prowadzących pełną księgowość oraz skany zapisane na dysku możesz dołączyć po wybraniu klawisza Dodaj załączniki.

Jeżeli nie prowadzisz pełnej księgowości, do wniosku dołącz wypełniony Wniosek dla osób nieprowadzących pełnej księgowości.

Jak podpisać wniosek ZUS – EOP

Wniosek możesz wysłać elektronicznie za pomocą:

 • kwalifikowanego podpisu elektronicznego,
 • Profilu Zaufanego (PZ ePUAP) lub
 • podpisu osobistego (e-dowodu).

Jeśli posiadasz kwalifikowany podpis elektroniczny, Profil Zaufany (PZ ePUAP) lub podpis osobisty (e-dowód) i chcesz wysłać wniosek, wybierz przycisk Wyślij. Następnie wybierz sposób odbioru wiadomości zwrotnej z ZUS-u oraz wskaż podpis, którego chcesz użyć.

Uproszczony wniosek

ZUS opracował i udostępnił uproszczony wniosek o odroczenie terminu płatności składek/zawieszenie spłaty umowy o rozłożenie zadłużenia na raty/ zawieszenie spłaty umowy o odroczeniu terminu płatności składek na 3 miesiące.

Aby go wypełnić, wystarczy podać podstawowe dane, w tym NIP, REGON lub PESEL. Należy również krótko wyjaśnić, w jaki sposób epidemia koronawirusa wpłynęła na sytuację finansową wnioskodawcy, w związku z czym nie ma on możliwości opłacenia w terminie należności.

W formularzu należy zaznaczyć, o co wnioskujemy: o odroczenie terminu płatności składek, o zawieszenie układu ratalnego albo spłaty w ramach już zawartej umowy o odroczenie. Okres przesunięcia to 3 miesiące.

Jeżeli wniosek zostanie pozytywnie rozpatrzony, ZUS wyśle do przedsiębiorcy umowę na wskazany przez niego adres e-mail lub pocztą. Po otrzymaniu umowy należy ją sprawdzić, podpisać i przekazać do ZUS. W czasie epidemii można wysłać skan, a oryginał dostarczyć później.

Pamiętaj o papierowych oryginałach

 • Jeśli przedsiębiorca skorzysta z możliwości przesłania umowy mailem, najpóźniej w ciągu 14 dni liczonych od dnia zakończenia stanu epidemii musi wysłać do ZUS również papierowy oryginał dokumentu. Jeśli nie przekaże go w formie papierowej do ZUS-u, umowa nie zostanie zawarta. To spowoduje naliczenie odsetek od należności objętych umową.

Tu znajdziesz wniosek – link

Odroczenie rat kredytu dla przedsiębiorców

 • PKO Bank Polski wspomaga przedsiębiorców w trudnym dla gospodarki czasie. W związku z pandemią koronawirusa, firmy mogą zawiesić spłatę rat kredytu i przedłużyć/odnowić okres kredytowania. Zawieszenie spłaty rat (kapitałowych lub kapitałowo-odsetkowych) maksymalnie na 6 miesięcy dotyczy kredytów: inwestycyjnych, obrotowych, pożyczek. Wniosek o zawieszenie spłaty można wysłać mailem do doradcy PKO Banku Polskiego, złożyć w oddziale Banku lub wypełnić na stronie Banku.

Bartosz Piotrowski