#tarczaantykryzysowa. Pożyczka dla mikroprzedsiębiorców

Niewielki zakład mechaniki samochodowej, kawiarnia, pensjonat lub firma eventowa – m.in. takie przedsiębiorstwa mogą skorzystać z pożyczki dla mikroprzedsiębiorców. Zobowiązanie zostanie w całości umorzone tylko pod warunkiem utrzymania miejsc pracy. Taka propozycja wsparcia znalazła się w tzw. tarczy antykryzysowej.
około min czytania

Pożyczka dla mikroprzedsiębiorców umożliwi pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej np. podatków, składek czy kosztów wynajmu lokalu. To jedna z opcji pomocy dla mikrofirm obok m.in. anulowania składek na ubezpieczenie społeczne czy dofinansowania do pensji pracowników.

Kto może ubiegać się o pożyczkę?

Z tej formy pomocy może skorzystać mikroprzedsiębiorca, który zatrudnia mniej niż 10 osób, a swoją działalność gospodarczą prowadził przed 1 marca 2020 r. Ponadto roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz z operacji finansowych nie przekroczył równowartości 2 mln euro. W tym przypadku nie jest konieczne wykazanie strat w działalności związanych z pandemią koronawirusa w Polsce.

Jaka jest kwota pożyczki

Zależy ona od potrzeb firmy, ale nie może przekroczyć 5 tys. zł.

Jaki jest koszt pożyczki

Stałe oprocentowanie wynosi 0,05 stopy redyskonta weksli przyjmowanych przez Narodowy Bank Polski (będzie to 0,05 x stopa redyskonta weksli na dzień podpisania umowy). To jedyny koszt pożyczki

Jaki jest okres spłaty zobowiązania

Spłata pożyczki rozpocznie się po 3-miesięcznym okresie karencji, a okres spłaty musi zamknąć się w 12 miesiącach. Zasady opisane zostaną w harmonogramie przekazanym przez powiatowy urząd pracy.

Jakie są warunki umorzenia pożyczki

Zobowiązanie wraz z odsetkami może zostać umorzone pod warunkiem, że firma przez okres 3 miesięcy od dnia udzielenia pożyczki nie zmniejszy stanu zatrudnienia, wobec 29 lutego 2020 r. Wniosek o umorzenie, wraz z oświadczeniem o niezmniejszeniu zatrudnienia, należy złożyć w terminie 14 dni od dnia spełnienia tego warunku. Wniosek trzeba przesłać do powiatowego urzędu pracy w postaci papierowej lub elektronicznie poprzez portal praca.gov.pl.

Ważne:

  • Pożyczka dla mikroprzedsiębiorców jest jednym z elementów tzw. tarczy antykryzysowej przygotowanej przez rząd. Skorzystanie z niej nie wyklucza możliwości ubiegania się o inne formy pomocy przewidzianych w specustawie.

Jak ubiegać się o pożyczkę

Wniosek o pomoc należy złożyć w Powiatowym Urzędzie Pracy właściwym ze względu na miejsce prowadzenia działalności gospodarczej po ogłoszeniu naboru przez dyrektora powiatowego urzędu pracy. Ten zostanie ogłoszony tak szybko, jak to tylko możliwe, po wejściu w życie przepisów prawnych dotyczących pożyczki. Można również złożyć dokumenty w formie elektronicznej za pomocą portalu praca.gov.pl. To może znacznie przyspieszyć otrzymanie pożyczki.

 Kiedy pieniądze z pożyczki trafią na konto mikroprzedsiębiorcy

Wnioskowana kwota zostanie przelana w całości na podany numer konta w ciągu dwóch dni roboczych od momentu podpisania umowy.

Odrocz swój leasing w PKO Leasing

Nie tylko rząd wychodzi naprzeciw przedsiębiorcom. Ułatwienia dla firm przygotował PKO Leasing. Każda firma, która jest klientem PKO Leasing i zwróci się z wnioskiem o zmianę harmonogramu spłat, a dotychczas terminowo regulowała zobowiązania, będzie miała możliwość odroczenia nawet na 6 miesięcy spłaty raty kapitałowej zawartej w standardowej umowie leasingu lub pożyczki. Umowa zostanie automatycznie wydłużona o ten okres, ale przedsiębiorca nie musi obawiać się dodatkowych opłat związanych z aneksem do umowy. Wysokość marży pozostanie bez zmian.

Bartosz Piotrowski