CERT PKO Banku Polskiego wśród najlepszych w Europie

CERT PKO Banku Polskiego uzyskał status certyfikowanego członka organizacji TF-CSIRT Trusted Introducer, która jest największym stowarzyszeniem zespołów reagowania na incydenty bezpieczeństwa komputerowego w Europie. Na obecnych 388 członków tej organizacji jedynie 30 zespołów uzyskało certyfikację, co jest potwierdzeniem najwyższych standardów i procedur bezpieczeństwa informatycznego realizowanych w Banku.
około min czytania

Uzyskanie certyfikatu jest poprzedzone wieloletnim procesem weryfikacji oraz uzyskania akredytacji, a następnie potwierdzenia zgodności w trakcie audytu realizowanego przez zewnętrznych audytorów zgodnie z międzynarodowymi standardami oceny. PKO Bank Polski jako jedyny w polskim sektorze bankowym posiada ten stopień certyfikacji.

cert_Tatzky.jpg

Posiadanie certyfikacji w organizacji Trusted Introducer pozwala zespołowi CERT PKO Banku Polskiego lepiej i skuteczniej realizować codzienne zadania z zakresu reagowania na incydenty bezpieczeństwa komputerowego. Uzyskaliśmy rozpoznawalność jako wiarygodny i profesjonalny partner w obszarze cyberbezpieczeństwa, co umożliwia nam i znacznie ułatwia współpracę z innymi podmiotami z całego świata. Ponadto audyt zewnętrzny pozwolił nam nie tylko zweryfikować, ale i potwierdzić nasze kompetencje w międzynarodowym środowisku – mówi Igor Tatzky, kierownik projektu ze strony Banku.

PKO Bank Polski jest liderem działań na rzecz cyberbezpieczeństwa w polskim sektorze bankowym. Działający w ramach Departamentu Cyberbezpieczeństwa CERT realizuje strategię w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa informatycznego usług świadczonych przez PKO Bank Polski.

Jednym z podstawowych zadań tej jednostki jest monitorowanie i analizowanie zagrożeń dla bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych Banku oraz reagowanie na wykryte zagrożenia i koordynowanie incydentów. Zespół działa w trybie 24/7/365, a w ramach działań aktywnie walczy z zagrożeniami w internecie w szczególności dotyczącymi bankowości internetowej oraz mobilnej. Od lat jest też wiodącym uczestnikiem Bankowego Centrum Cyberbezpieczeństwa działającego pod patronatem Związku Banków Polskich, mając znaczący wkład w zapewnianie bezpieczeństwa klientom polskiego sektora bankowego.

Więcej informacji o CERT PKO Banku Polskiego, w szczególności dotyczących sposobów zgłaszania incydentów, znajduje się na stronie internetowej https://www.pkobp.pl/cert/

Michał Tkaczuk
Ekspert w PKO Banku Polskim