#Dobrepraktyki. Frontem do przedsiębiorców

Pandemia z wielką siłą uderzyła w polskie firmy. W tym trudnym momencie PKO Bank Polski wyszedł naprzeciw oczekiwaniom przedsiębiorców i znalazł rozwiązania, które pomogły im przetrwać okres niepewności na rynku. Działania banku zostały wyróżnione i przedstawione w tegorocznej edycji Raportu „Odpowiedzialny biznes w Polsce 2020. Dobre praktyki”.
około min czytania

PKO Bank Polski jako lider sektora bankowego postawił sobie za cel wspieranie polskich przedsiębiorstw w czasie pandemii. Część proponowanych działań wynika ze zmian w aktualnej ofercie bankowej, część to efekt realizacji rozwiązań przygotowanych przez rząd. Istotnym elementem pakietu antykryzysowego dla firm jest Tarcza Finansowa, który pomaga ocalić wiele miejsc pracy i wrócić na ścieżkę wzrostu.

Z tarczą

Bank aktywnie zaangażował się w przeciwdziałanie gospodarczym skutkom pandemii. Wspólnie z KIR stworzył system do wnioskowania o subwencje z tarczy finansowej PFR, który został następnie udostępniony pozostałym uczestnikom rynku. Został też liderem w dystrybucji środków z Tarczy Finansowej PFR 1.0 zarówno pod względem wartości przekazanych środków, jak i liczby firm, które otrzymały pomoc. Bank włączył się także w dystrybucję środków z Tarczy Finansowej PFR 2.0 oraz pomocy dla firm udzielanej przez BGK.

Poprzez iPKO oraz iPKO biznes przedsiębiorcy mogą składać wnioski o subwencję finansową, mając do dyspozycji wsparcie wideodoradcy.

Klienci PKO Banku Polskiego – mikro-, małe i średnie firmy w okresie od stycznia do września 2020 r. skorzystali z prawie 3 mld zł gwarancji zabezpieczającej spłaty kredytu lub pożyczki w ramach gwarancji de minimis z BGK. Uwzględniając również wypłaty w ramach Tarczy Finansowej – w sumie 67 tys. przedsiębiorców, zatrudniających 503 tys. pracowników, otrzymało środki o łącznej wartości 10,5 mld zł.

Usługi online i cyfrowy obieg dokumentów

PKO Bank Polski od lat wspiera przedsiębiorców w prowadzeniu biznesu, oferując im odpowiednie produkty i rozwiązania ułatwiające codzienne prowadzenie biznesu. W kryzysie wywołanym pandemią bank rozszerzył pomoc dostosowując ofertę do sytuacji. Klienci, którzy korzystają z możliwości oferowanych przez serwis transakcyjny iPKO albo Inteligo, dzięki usłudze identyfikacji e-Tożsamość mogą online kupić w Krajowej Izbie Rozliczeniowej kwalifikowany podpis elektroniczny w chmurze mSzafir, który ma moc prawną równoważną własnoręcznemu podpisowi. Z kolei przedsiębiorcy posiadający rachunek firmowy w PKO Banku Polskim mogą zdalnie podpisywać umowy ze swoimi kontrahentami i klientami dzięki usłudze Autenti.

Oba rozwiązania umożliwiają cyfrowy obieg dokumentów w firmie. Usprawniają sprzedaż, procesy kadrowe i wiele innych działań niezbędnych w zarządzaniu biznesem.

Przedsiębiorcy mogą korzystać także z innych narzędzi zarządzanie firmą zdalnie z domu, dostępnych z poziomu serwisu iPKO. Jednym z nich jest m.in. e-Księgowość umożliwiająca wystawianie faktur online oraz e-Sklep – platforma jest zintegrowana ze wszystkimi największymi systemami płatności internetowych, a także z wieloma firmami przewozowymi i kurierskimi.

Pojawiła się również usługa doradcy online w ramach tzw. Tarczy Antykryzysowej. Konsultacje z doradcą są prowadzone w dni robocze w godzinach 9.00-17.00, a informacja o zbliżającym się terminie rozmowy jest wysłana SMS-em i mailem.

Natomiast w serwisie iPKO biznes możemy składać wnioski dotyczących gotówki, rozliczeń, rachunków, kart czy kredytów. Taka obsługa dokumentów zastępuje konieczność bezpośredniego kontaktu z doradcami, a wnioski są podpisywane kodem z tokena iPKO biznes.

Udogodnienia w płatnościach

Na szczególną uwagę zasługują również działania związane z kredytami i pożyczkami. Przedsiębiorcy uzyskali możliwość m.in. zawieszenia spłaty rat (kapitałowych lub kapitałowo-odsetkowych) maksymalnie na 6 miesięcy, co dotyczy kredytów inwestycyjnych, obrotowych, pożyczek. Przedłużenie lub odnowienie umowy kredytu o 6 miesięcy dotyczy transakcji kredytowych zapadających do 30 czerwca 2020 r. i było możliwe z zastosowaniem specjalnego trybu postępowania, na podstawie przygotowanego wykazu klientów i transakcji. Dotyczy to:

 • kredytu w rachunku bieżącym,
 • kredytu obrotowego odnawialnego i nieodnawialnego,
 • limitu kredytowego wielocelowego,
 • umów ramowych dotyczących gwarancji bankowych lub akredytyw,
 • limitów na karty kredytowe i gwarancji bankowych.

PKO Bank Polski jako jedna ze strategicznych spółek Skarbu Państwa nie tylko wpływa na stabilizację funkcjonowania gospodarki, ale też przyczynia się do szybszego wychodzenia z kryzysu. Udział banku w realizacji pakietów pomocowych wspiera realizację celów polityki gospodarczej państwa i w okresie kryzysu pomaga w łagodzeniu skutków recesji.

Odpowiedzialny biznes w Polsce 2020

 • Aż 7 obszarów działań PKO Banku Polskiego zostało docenionych i przedstawionych w Raporcie „Odpowiedzialny biznes w Polsce 2020. Dobre praktyki” przygotowywanym przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu.  
  - Działania na rzecz społeczności w pandemii COVID-19 
  - Zarządzanie energią - Współpraca ze spółką Operator Chmury Krajowej
  - Działania na rzecz pracowników w pandemii COVID-19
  - Działania na rzecz przedsiębiorców w pandemii COVID-19
  - Przyspieszenie cyfryzacji w pandemii COVID-19
  - Bankowa Akcja Honorowego Krwiodawstwa