#Pomagamy. Fundacja PKO Banku Polskiego Dobroczyńcą Roku 2021

Fundacja PKO Banku Polskiego została laureatem konkursu „Dobroczyńca Roku 2021” w kategorii Edukacja. Kapituła wyróżniała zaangażowanie Fundacji w działania Stowarzyszenia Siemacha i przekazanie blisko 1 mln zł m.in. na stworzenie platformy online umożliwiającej zajęcia edukacyjne, artystyczne oraz pomoc psychologiczną dla podopiecznych organizacji.
około min czytania

Fundacja PKO Banku Polskiego współpracuje ze Stowarzyszeniem Siemacha od ponad 10 lat. Wspiera projekty edukacyjne i mające na celu podnoszenie poziomu wiedzy, kompetencji społecznych i zawodowych a także wyrównywanie szans i rozwój talentów młodych ludzi.

Fundacja PKO Banku Polskiego jest partnerem strategicznym Stowarzyszenia Siemacha. Wiele wspólnie zrobiliśmy i stale możemy realizować nowe cele w ramach szerokorozumianej edukacji. Cieszymy się, że doceniono naszą współpracę, zwłaszcza w tak trudnym dla dzieci i młodzieży roku pandemicznym – mówi Małgorzata Głębicka, prezes Fundacji PKO Banku Polskiego.

Fundacja PKO Banku Polskiego wspiera Stowarzyszenie Siemacha od ponad 10 lat. Organizacja prowadzi placówki dzienne dla dzieci w wieku szkolnym, Domy Dziecka, placówki terapeutyczne, sportowe i dla seniorów. W 2020 roku bankowa Fundacja przekazała stowarzyszeniu prawie milion złotych na budowę platformy Siemcha on line, będącej realną odpowiedzią na izolację dzieci i zamknięcie placówek w formie stacjonarnej. Platforma umożliwia zajęcia edukacyjne, artystyczne, specjalistyczne oraz pomoc psychologiczną wychowankom i ich rodzicom. Dzięki platformie, oferta placówek mogła być realizowana w formie zdalnej. Systematycznie z zajęć korzystało ponad 1800 osób. Przy wsparciu Fundacji PKO Banku Polskiego, zrealizowano także projekt Logowanie do świata. Dzięki niemu ponad 2000 wychowanków placówek dziennych skorzystało z oferty zajęć i warsztatów wakacyjnych, w tym 450 z 38 turnusów wakacyjnych połączonych z realizacją programów edukacyjnych i specjalistycznych.

Z Fundacją PKO Banku Polskiego jesteśmy związani od początku jej istnienia, byliśmy jej pierwszym partnerem. Ta współpraca to ogromna wartość polegająca na realizacji projektów społecznych, skierowanych do podopiecznych Siemacha, zapewniając im wszechstronny rozwój. To również wiele okazji poznawania się pracowników banku z wychowawcami i wychowankami Siemacha podczas wspólnych warsztatów i uroczystości. Jesteśmy przekonani, że to modelowy przykład CSR. Nagroda Dobroczyńca Roku 2021 przyznana Fundacji PKO Banku Polskiego to z całą pewnością potwierdzenie skutecznej, długoterminowej współpracy, która przyniosła mnóstwo wymiernych efektów nie tylko w postaci realizowanych programów edukacyjnych i warsztatów, ale konkretnych życiorysów naszych wychowanków – mówi Anna Litwora, wiceprzewodnicząca Zarządu Stowarzyszenia Siemacha.  Współpraca z Fundacją PKO Banku Polskiego pozwoliła także na rozwijanie projektu Kierunek Przyszłość zapewniającego udział wychowanków w nowych formach zajęć m.in. robotyki, animacji oraz zajęciach technicznych, rozwijających zanikające umiejętności manualne. Młodzież mogła poznać zasady programowania czy tworzenia startupów, tym samym nabywać kolejne umiejętności przygotowujące do życia zawodowego.

Ważnym celem prowadzonych przez Fundację działań jest wsparcie kompetencji cyfrowych, tym bardziej, że PKO Bank Polski to instytucja technologiczna z licencją bankową, w której trwa transformacja cyfrowa. Bank prowadzi program Let’s Fintech with PKO Bank Polski adresowany do młodego biznesu i startapów. Prowadzi platformę rozwoju innowacji https://fintech.pkobp.pl. Dzięki temu, wdraża nowe technologie, udostępnia swoje API i rozwija obszar otwartej bankowości oraz inwestuje w najbardziej obiecujące spółki technologiczne. Rok pandemii był trudny dla wszystkich, bez wątpienia także dla podopiecznych Stowarzyszenia Siemacha. Właśnie oni otrzymali sprzęt komputerowy do nauki zdalnej, przeprowadzono 25 kursów komputerowych dla grupy ponad 200 wychowanków i 150 seniorów. Ponadto, ze środków przekazanych przez Fundację PKO Banku Polskiego dofinansowywano posiłki dla wychowanków, których rodziny z powodu pandemii znalazły się w trudnej sytuacji materialnej (ok. 5000 obiadów). Wiele lat temu, dzięki współpracy Stowarzyszenia z Fundacją, udało się doprowadzić do powstania wielofunkcyjnego ośrodka w Odporyszowie k. Tarnowa, w którym do dziś prowadzone są wakacyjne zajęcia integracyjne, edukacyjne, artystyczne, ekologiczne, sportowe, w tym jazdy konnej, hipoterapii.

Konkurs Dobroczyńca roku organizuje Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce promuje dobre praktyki zarówno wielkich korporacji, jaki działania dobroczynne małych i średnich firm.