Na wspólnej orbicie

Mężczyźni są z Marsa, kobiety z Wenus? W PKO Banku Polskim synergia damskich i męskich cech to siła, która pozwala realizować zamierzone plany i cele. Jaki jest nasz “wszechświat”?
około min czytania

Choć standardowe, stereotypowe role przypisywane płciom przestały już odgrywać rolę w świecie biznesu, przyjmuje się, że niektóre cechy dotyczące sposobów zarządzania są bardziej charakterystyczne dla konkretnych płci.

Szpilki i krawat

U kobiet dominują emocje i wszystko, co z tym związane – empatia, zdolność słuchania i współczucia. W takiej sytuacji często kobietom trudniej podejmować decyzje, które mogą kogoś urazić. Z drugiej strony jednak, kobiety w większym stopniu wyrażają swoje myśli i emocje, częściej chwalą innych i lepiej funkcjonują w bardziej różnorodnym oraz zmieniającym się środowisku. Dodatkowo są też bardzo ambitne i chętnie zdobywają nową wiedzę.

U mężczyzn występuje większy dynamizm zarządzania, poprzez zadaniowość i wspieranie rywalizacji. Obecna jest perswazja poprzez autorytet oraz mniejsza tolerancja dla różnic i odstępstw od przewidzianych norm. To mężczyźni wykazują się dużą asertywnością i szybkością podejmowania decyzji. Wspierają przedsiębiorczość, inicjatywę pracowników oraz mają klarowną wizję przyszłości.

Co za tym idzie?

Różnorodność płci pozwala stworzyć bardziej efektywną kulturę działania. I nie chodzi wyłącznie o zachowanie parytetów, ale przede wszystkim o wniesienie innej perspektywy. Dzięki dyskusji, ścieraniu się odmiennych punktów widzenia i współpracy, dochodzi do podejmowania trafniejszych decyzji i osiągania lepszych wyników.

Międzynarodowe raporty opracowane przez MFW i World Economic Forum wskazuje, że zrównoważone pod względem płci firmy poprawiają swoje wyniki, zwłaszcza w produkcji zaawansowanych technologii i usługach opartych na wiedzy. Różnorodność niesie ze sobą większą stabilność finansową dla firmy.

PKO jest kobietą, bank mężczyzną…

W połączeniu z harmonijnym rozłożeniem cech doskonale wywiązujemy się ze swoich zadań i obowiązków i każdego dnia zmieniamy oblicze PKO Banku Polskiego. Nasze różne cechy wzajemnie się uzupełniają, a to wpływa na ogólny rozwój i sukces. Siła, samodyscyplina, chęć rozwoju, zdolność wzbudzania sympatii oraz inspirowanie innych – są cechy ponadpłciowe.

Sukcesy pisane szminką

Są symbolem siły i piękna. Emanują mądrością, wrażliwością, ciepłem i dobrem. W pracy wszystko co osiągają, jest sumą ich zawodowych decyzji, ciężkiej pracy i zaangażowania. Dziś kobiety, bo o nich mowa, realizują się zawodowo, realnie wpływają na rozwój firm. I ich znaczenie i rola dynamicznie rosną.

Z badań Deloitte wynika, że kobiety wybijają się szczególnie w obszarze umiejętności związanych z budowaniem efektywnych relacji i firmy opartej na wartościach, rozwijaniem talentów oraz przewodzeniem zmianom. Mają naturalną zdolność do wykonywania kilku czynności na raz i potrafią funkcjonować na kilku poziomach jednocześnie, uzyskując przy tym dobre rezultaty. To właśnie te umiejętności będą odgrywać kluczową rolę w nowoczesnym biznesie.

Polska w światowej czołówce

    Wśród 32 państw (wg badania Grand Thornton 2020), Polska plasuje się w ścisłej światowej czołówce i zajmuje trzecie miejsce, jeśli chodzi o zawodowe docenianie kobiet i awansowanie ich na stanowiska kierownicze.