PKO Bank Polski i PAK PCE Fotowoltaika sfinansują „zieloną energię”

PKO Bank Polski, Pekao SA i mBank podpisały umowę kredytową z PAK PCE Fotowoltaika o wartości 138 mln zł. Wspólnie sfinansują budowę farmy fotowoltaicznej o mocy zainstalowanej 70 MWp, na terenach pogórniczych. PKO Bank Polski pełni rolę Agenta kredytu i Agenta zabezpieczeń. Zaangażowanie PKO Banku Polskiego w ten projekt potwierdza, że bank aktywnie wspiera inwestycje w OZE.
około min czytania
 

– Cieszymy się z możliwości wspierania PAK PCE Fotowoltaika w tym projekcie. Konsekwentnie realizujemy politykę finansowania Odnawialnych Źródeł Energii i zwiększamy nasze zaangażowanie w zieloną transformację polskiego systemu energetycznego. Jestem przekonana, że inwestycja realizowana przez PAK PCE Fotowoltaika przyczyni się do poprawy jakości życia w naszym kraju – mówi Ilona Wołyniec, dyrektor Pionu Relacji z Klientami Strategicznymi i Finansowania Projektów

Spółka PAK PCE Fotowoltaika należy do Zespołu Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin SA. Jej nowa inwestycja – farma fotowoltaiczna – ma zostać zakończona w IV kwartale tego roku na zrekultywowanym terenie po odkrywkowej eksploatacji węgla brunatnego prowadzonej przez PAK Kopalnia Węgla Brunatnego Adamów S.A. – Odkrywka „Koźmin”, na terenie Wielkopolski Wschodniej. To jedna z największych farm fotowoltaicznych w Polsce, w dodatku jedna z kilku w Polsce finansowanych w oparciu o długoterminową umowę dostawy energii PPA. Projekt wpisuje się w strategię spółki, która zakłada całkowitą rezygnację z węgla brunatnego do 2030 r. i realizację kolejnych wielkoskalowych projektów OZE na terenach pogórniczych.

Umowa zawarta pomiędzy PKO Bankiem Polskim a PAK PCE Fotowoltaika to kolejny w tym roku przykład zaangażowania banku na rzecz zielonej transformacji. W lutym bank w konsorcjum z dwoma innymi instytucjami podpisał umowę o wartości 479 mln PLN (105 mln EUR) na sfinansowanie portfela OZE należącego do Qair, niezależnego producenta energii odnawialnej. Finansowanie zostanie przeznaczone na budowę portfela 4 projektów wiatrowych i 29 projektów fotowoltaicznych o łącznej mocy 106 MW.

W 2020 r. PKO Bank Polski wdrożył Politykę Odnawialnych Źródeł Energii (OZE), która wychodzi naprzeciw potrzebie wspierania środowiska naturalnego, zapobiegania globalnym zmianom klimatu oraz transformacji gospodarki Polski w stronę zero emisyjności. Celem tej polityki jest sukcesywne zwiększanie udziału grupy w finansowaniu OZE. Polityka określa preferowane kierunki rozwoju portfela kredytowego w segmencie OZE. Koncentruje się szczególnie na finansowaniu projektów farm fotowoltaicznych oraz wiatraków.

Katarzyna Ewert-Gandzel
Komunikacja oferty bankowości detalicznej,
inwestycyjnej i dla firm