PKO Bank Polski kontynuuje obsługę budżetu miasta Elbląg

PKO Bank Polski wygrał przetarg na obsługę budżetu miasta Elbląg i podległych mu 76 jednostek organizacyjnych, umacniając pozycję lidera w zakresie usług bankowych dla samorządów. Umowa została zawarta na dwa lata i jest kontynuacją współpracy zainicjowanej w 2018 r. Bank obsługuje w sumie 650 samorządów, w tym siedem województw i dziewięć miast wojewódzkich oraz wiele innych ośrodków miejskich na prawach powiatu. Jest także liderem rynku w zakresie organizacji emisji obligacji komunalnych – udział w rynku wynosi blisko 40 proc.
około min czytania

Poza prowadzeniem rachunków bankowych oraz realizacją operacji bankowych, usługi banku dla miasta Elbląg obejmują m.in. dostarczenie serwisu bankowości elektronicznej, kompleksową obsługę kart płatniczych, obsługę wpłat i wypłat gotówkowych, płatności masowych. Ponadto PKO Bank Polski będzie zobowiązany do udzielenia miastu kredytu w rachunku bieżącym do kwoty 10 mln zł oraz do zainstalowania dwóch kas automatycznych (opłatomatów).

Podpisanie umowy-srodek.jpg

Kontynuacja współpracy z miastem Elbląg potwierdza, że jesteśmy sprawdzonym partnerem finansowym. PKO Bank Polski współpracuje z wieloma samorządami zarówno w zakresie finansowania, jak i obsługi depozytowo-transakcyjnej. Bank pomaga także samorządom znaleźć optymalne rozwiązania związane z finansowaniem zaplanowanych inwestycji – mówi Mariusz Noch, dyrektor Departamentu Klienta Sektora Publicznego w PKO Banku Polskim.

Bank udostępnia jednostkom samorządu terytorialnego m.in. możliwość instalacji opłatomatów w urzędach, a w ramach usługi „PKO masowe wypłaty” realizację zleceń płatniczych z wykorzystaniem własnej sieci bankomatów. Współpracując z bankiem instytucje publiczne, mogą korzystać z darmowych terminali płatniczych. Współpraca PKO Banku Polskiego z samorządami dotyczy nie tylko kwestii czysto finansowych i oferowania produktów bankowych. Opiera się również na doradztwie w zakresie struktury finansowania czy modelu realizacji inwestycji. Bank od lat uczestniczy w wielu samorządowych projektach inwestycyjnych o niestandardowym charakterze takich jak Afrykarium-Oceanarium we Wrocławiu czy Park Wodny „Fabryka Wody – Nowa Gontynka” w Szczecinie.

W ostatnim czasie bank przeprowadził największą w swojej historii emisję obligacji komunalnych zawarł z miastem Kraków umowę dotyczącą zorganizowania emisji obligacji na kwotę 620 mln zł. Bank podpisał także umowę z Kolejami Dolnośląskimi na kredyt konsolidacyjny o wartości 442 mln zł, który pozwoli m.in. na zakup nowego taboru. PKO Bank Polski jest także w konsorcjum banków, które zawarły umowę dotyczącą zorganizowania emisji obligacji na kwotę 457 mln zł z Miejskim Przedsiębiorstwem Komunikacyjnym Wrocław. Emisja pozwoli na sfinansowanie inwestycji, które poprawią standard komunikacji miejskiej we Wrocławiu takich jak m.in. zakup nowych niskopodłogowych tramwajów.