Podpis na ekranie dotykowym zamiast na papierze

Potwierdzanie wpłaty i wypłaty gotówki oraz polecenia przelewu podpisem na ekranie dotykowym dostępne jest już w 56 oddziałach PKO Banku Polskiego – do końca czerwca 2020 r. urządzenia pojawią się w 500. Doradcy wykorzystują je również do edukowania klientów i prezentowania możliwości serwisu transakcyjnego iPKO. Zastosowane rozwiązanie gwarantuje szybszy czas obsługi, automatyczną cyfrową archiwizację i znaczną redukcję zużywanego papieru. Wprowadzane rozwiązanie jest jednym z elementów optymalizacji i digitalizacji procesów obsługi klientów.
około min czytania

Wdrażane przez nas rozwiązanie skraca czas obsługi co wpływa na większą satysfakcję klientów, a jednocześnie wprowadza w sposób automatyczny pełny elektroniczny obieg dokumentów i pozwala na znaczącą redukcję zużywanego papieru. Naszym celem jest dalsze wzmacnianie wizerunku PKO Banku Polskiego jako instytucji nowoczesnej, zaawansowanej technologicznie, ale również wprowadzającej proekologiczne rozwiązania. Digitalizacja procesów jest jednym z kluczowych elementów strategii „PKO Bank Przyszłości” – mówi Bartłomiej Wypchło, dyrektor Departamentu Sieci i Wsparcia Sprzedaży.

Do końca grudnia ub.r. stanowiska doradców w wybranych 56 oddziałach w Polsce zostały wyposażone w ekrany dotykowe, umożliwiające złożenie podpisu dla usług transakcyjnych: wpłata i wypłata gotówki w PLN i w walutach wymienialnych oraz polecenie przelewu w PLN.

Klienci akceptujący swoje dyspozycje na ekranie dotykowym mogą otrzymać potwierdzenie ich realizacji na adres e-mail lub w tradycyjnej formie papierowej. Urządzenie będzie wykorzystywane również do edukacji klientów w zakresie korzystania z bankowości elektronicznej iPKO.

Klienci w asyście doradcy mają możliwość sprawdzić, jak wnioskować o produkty w iPKO, składać dyspozycje, realizować operacje. Do końca czerwca 2020 r. łączna liczba oddziałów wyposażonych w ekrany wyniesie 500. Rozwiązanie zostało przygotowane przez Bank we współpracy z firmą Nanovo.

Bank od kilku lat wprowadza rozwiązania, które mają ograniczyć ilość zużywanego papieru. Istotną zmianą było wdrożenie w oddziałach banku w 2017 r. autoryzacji 23 operacji kodem z sms, bez konieczności składania podpisu.

Kolejne rozwiązania mające przynieść redukcję zużycia papieru to m.in. możliwość przesyłania do Banku wybranych dokumentów np. – skan polisy ubezpieczeniowej do kredytu hipotecznego, legitymacji studenckiej, wdrożenie 40 różnych typów dyspozycji, jak np. pełnomocnictwo do rachunku bankowego, dyspozycja zastrzeżenia dokumentu, dyspozycja na wypadek śmierci i udostępnienie ich klientom w serwisie iPKO oraz ograniczanie korespondencji papierowej do klientów na rzecz elektronicznej.

To wszystko pozwoliło na istotną redukcję wykorzystywanego papieru. W pierwszej połowie 2019 r. Bank kupił o ponad 50 proc. mniej pudeł niż w analogicznym okresie 2016 r. Dzięki temu oszczędził już 3,82 ha lasu, co można przyrównać do powierzchni prawie sześciu ekstraklasowych boisk piłkarskich.

Iwona Radomska ekspert w PKO Bank