Z rekordowym zyskiem w nowe stulecie PKO Banku Polskiego

PKO Bank Polski zakończył 2019 r. jako najcenniejsza spółka notowana na GPW w Warszawie. Grupa kapitałowa wypracowała 4,03 mld zł zysku netto, o ponad 7,8 proc. więcej niż rok wcześniej. Przyczynił się do tego wzrost skali biznesu oraz poprawa wyniku na działalności biznesowej. PKO Bank Polski rośnie w szybkim tempie i zachowuje jednocześnie wysoką rentowność mierzoną zwrotem z kapitału. Aktywa grupy wzrosły do 348 mld zł, a wskaźnik ROE na koniec roku wyniósł 10 proc. W listopadzie 2019 r. spółka zaktualizowała strategię, która zyskała nowe, ambitne cele finansowe i przewiduje kontynuację cyfrowej transformacji.
około min czytania

Grupa Kapitałowa PKO Banku Polskiego w 2019 r. wypracowała 4,03 mld zł zysku. To najlepszy wynik w całej historii Banku i doskonały akcent kończący obchody jubileuszu 100-lecia jego działalności. Decyzje, które podjęliśmy kilka lat temu, stawiając na cyfryzację, innowacje i rozwój nowoczesnych technologii, procentują w naszych dobrych i powtarzalnych wynikach, udziałach rynkowych oraz satysfakcji klientów, która jest dla nas kluczowa. W kolejne stulecie wkraczamy z jeszcze ambitniejszymi celami biznesowymi, które przedstawiliśmy przy okazji aktualizacji strategii grupy. Nasi klienci oczekują, że korzystanie z usług finansowych będzie jeszcze prostsze i szybsze, a jednocześnie bezpieczne. Chcemy sprostać tym oczekiwaniom i dlatego kontynuujemy transformację cyfrową, zmieniając się w bank przyszłości – powiedział Zbigniew Jagiełło, prezes zarządu PKO Banku Polskiego.

Najwyższy zysk w 100-letniej historii Banku

Zysk netto grupy banku w 2019 r. wyniósł 4,03 mld zł i był o 7,8 proc. wyższy niż przed rokiem. To najwyższy zysk w całej 100-letniej historii Banku. Został on osiągnięty w otoczeniu wysokich kosztów regulacyjnych oraz materializacji ryzyka prawnego. Podobnie jak w poprzednich latach, zyski wspierał bardzo dobry wynik na działalności biznesowej, który w całym roku wyniósł 14,7 mld zł i rósł głównie dzięki dalszej poprawie wyniku odsetkowego (wzrost o 10 proc. r/r do poziomu 10,3 mld zł).

Wysoka efektywność kosztowa pozwoliła Bankowi obniżyć wskaźnik kosztów do dochodów (C/I) do poziomu 41,9 proc., a ostrożne zarządzanie ryzykiem i wykorzystanie korzystnego otoczenia gospodarczego pozwoliły zmniejszyć koszt ryzyka do 0,47 proc. W 2019 r. zmaterializowały się ryzyka prawne, które obciążyły wyniki finansowe kwotą 682 mln zł. Pomimo nich, bank po raz kolejny osiągnął rentowność mierzoną zwrotem z kapitału na poziomie 10 proc.

PKO7-srodtekstowo.jpg

Najcenniejsza polska spółka

PKO Bank Polski rośnie w szybkim tempie i obsługuje już 10,9 mln klientów. Grupa systematycznie bije też rekordy pod względem wielkości aktywów, których wartość to już 348 mld zł. Do prawie 253 mld zł wzrosło finansowanie dla klientów grupy, a kwota oszczędności klientów zarządzanych przez grupę wyniosła ponad 313 mld zł.

PKO Bank Polski pozostaje niekwestionowanym liderem polskiego sektora bankowego z najwyższymi udziałami zarówno w rynku kredytów, jak i oszczędności. Bank jest najcenniejszą spółką na GPW w Warszawie, a na ostatniej sesji 2019 r. inwestorzy wyceniali jego wartość na 43,1 mld zł. Spółka była także liderem GPW pod względem wygenerowanych na jej akcjach obrotów i jest też jedyną polską spółką w grupie dużych spółek indeksu rynków rozwiniętych FTSE Russell.

W 2019 r. PKO Bank Polski wypłacił akcjonariuszom 1,66 mld zł dywidendy z zysku za 2018 r. Część zysku z 2018 roku w kwocie 1,67 mld zł pozostała niepodzielona, dzięki czemu potencjalnie będzie mogła zostać wypłacona w 2020 roku. Zarząd PKO Banku Polskiego rozważy rekomendowanie WZA wypłatę w 2020 roku tej części zysku wraz z połową zysku z 2019 roku.

PKO Bank Przyszłości – Strategia na lata 2020-2022

Rok jubileuszu 100-lecia utworzenia Banku był dla niego wyjątkowy także ze względu na ogłoszenie nowej strategii. Bank na dwa lata przed czasem zrealizował finansowe cele Strategii na lata 2016-2020 i dokonał ich aktualizacji. Strategia zyskała nowe, ambitne cele finansowe i przewiduje kontynuację cyfrowej transformacji.

Bank w jeszcze większym stopniu będzie wykorzystywał nowoczesne technologie, zwinnie przekształcając się w PKO Bank Przyszłości. Będzie także pogłębiał relacje z klientami przez dalszy rozwój kanałów zdalnych, wykorzystanie zaawansowanej analityki danych oraz personalizację oferty. W perspektywie 2022 r. grupa zamierza osiągnąć rentowność na poziomie 12 proc. obniżyć wskaźnik C/I do 41 proc., utrzymać koszty ryzyka w przedziale 0,60-0,75 proc. oraz osiągnąć roczny zysk netto powyżej 5 mld zł. Celem jest także efektywne zarządzanie adekwatnością kapitałową, tak aby współczynniki kapitałowe umożliwiały wypłatę dywidendy.

IKO najlepszą bankową aplikacją mobilną na świecie

IKO, aplikacja mobilna PKO Banku Polskiego, jest najpopularniejszą i najbardziej transakcyjną aplikacją na polskim rynku. Na koniec 2019 r. IKO roku miało już 4,2 mln aktywnych aplikacji, a w 2020 r. ich liczba może zwiększyć się do 5 mln. Wysoka popularność i najwyższe oceny wystawione przez użytkowników w 2019 r. dały jej drugie z rzędu zwycięstwo w rankingu brytyjskiego Retail Banker International, który potwierdził że aplikacja banku jest najlepsza na świecie. IKO ponownie wyprzedziło aplikacje największych światowych banków takich jak JP Morgan Chase, Barclays czy Bank of America.

Aplikacja mobilna PKO Banku Polskiego nieustannie się rozwija, a w 2019 r. zyskała nowe funkcje takie jak możliwość kupienia biletu komunikacyjnego, dokonanie opłaty parkingowej, czy zakupy bez kodu BLIK. W pierwszej połowie 2020 r. Bank uruchomi głosowe zarządzanie aplikacją „Talk to IKO”.

Cyfrowe dokumenty w PKO Banku Polskim

PKO Bank Polski stawia na cyfrowy obieg dokumentów i wprowadza kolejne rozwiązania w tym zakresie. W 2019 r. stanowiska doradców w wybranych oddziałach w Polsce zostały wyposażone w ekrany dotykowe, umożliwiające złożenie podpisu dla najpopularniejszych usług transakcyjnych. Do końca pierwszej połowy 2020 r. rozwiązanie będzie dostępne w 500 oddziałach Banku.

W działania związane z cyfryzacją wpisuje się również wspólna inwestycja PKO Banku Polskiego, Alior Banku i BNP Paribas w polski fintech Autenti, który oferuje platformę do elektronicznego podpisywania umów i cyfrowego obiegu dokumentów. Była to pierwsza tego typu wspólna transakcja banków w regionie Europy Środkowo-Wschodniej. Po stronie PKO w inwestycję zaangażowany był dedykowany tego typu przedsięwzięciom fundusz venture capital – PKO VC. Platforma Autenti, w synergii z pozostałymi narzędziami jakimi dysponuje bank, będzie wykorzystana w jego działalności biznesowej.

Operator Chmury Krajowej rozwija skrzydła

Operator Chmury Krajowej (OChK), spółka PKO Banku Polskiego i PFR, w kwietniu 2019 r. rozpoczęła działalność operacyjną. OChK chce oferować usługi globalnych liderów technologicznych, jak również własne, które rozwija na zbudowanej i zarządzanej przez spółkę infrastrukturze. W ramach tej strategii, we wrześniu OChK zawarł strategiczne partnerstwo z Google. Współpraca ma pomóc polskim firmom wykorzystać potencjał, który oferują zaawansowane technologie chmury obliczeniowej.

Z usług spółki w coraz większym stopniu korzysta PKO Bank Polski. OChK uruchomił dla PKO platformę wspierająca procesy transformacji, na której powoływane są środowiska testowe i developerskie. Bank prowadzi także wirtualizację i migrację do chmury stanowisk pracy dla blisko 11 tys. doradców. PKO Bank Polski planuje również migrację do chmury systemów IT banku, aby w pełni wykorzystać innowacyjne rozwiązania, bardzo już trudne do implementowania w tradycyjnym modelu.

PKO Bank Polski z tytułem Bank of the Year 2019

Transformacja cyfrowa w PKO Banku Polskim została doceniona przez międzynarodowych ekspertów. W 2019 r. Bank po raz piąty został uhonorowany tytułem „Bank of the Year in Poland” przyznawanym przez brytyjski miesięcznik „The Banker” należący do grupy Financial Times. W uzasadnieniu do przyznania tytułu podkreślone zostały działania banku związane z trwającą transformacją cyfrową takie jak rozwój aplikacji mobilnej IKO, wykorzystanie technologii blockchain, czy utworzenie Chmury Krajowej. Zwrócono także uwagę na wdrożone na bazie współpracy ze start-upami innowacyjne rozwiązania technologiczne, czy zmianę modelu pracy w organizacji w kierunku wykorzystania zwinnej metodyki zarządzania projektami.

PKO Rotunda powróciła na mapę Warszawy

Zlokalizowana w sercu Warszawy PKO Rotunda już od pół wieku jest jednym z najbardziej rozpoznawalnych symboli stolicy i popularnym miejscem spotkań. Po przeprowadzeniu kompleksowej rewitalizacji PKO Bank Polski, w ramach obchodów 100-lecia swojego istnienia, otworzył nową, trzykondygnacyjną PKO Rotundę.

Klienci indywidualni i firmowi mogą korzystać z najnowocześniejszego oddziału PKO Banku Polskiego. Nowością jest otwarta dla wszystkich Strefa Spotkań na poziomie +1, gdzie można skorzystać z oferty kawiarni, odpocząć, popracować albo wziąć udział w ciekawym wydarzeniu. Projekt został doceniony w konkursie Property Design Awards 2020, w którym PKO Rotunda wygrała w kategorii obiekty publiczne.

Proekologiczny bank

PKO Bank Polski kieruje się zasadą zrównoważonego rozwoju i przywiązuje coraz większą wagę do sposobu wykorzystywania zasobów naturalnych. W odpowiedzi na zmiany klimatyczne rozpoczął prace analityczne nad oceną wpływu jaki jego działalność wywiera na środowisko. Bank wprowadził czynniki klimatyczne jako jedno z kryteriów branych pod uwagę w politykach sektorowych, w tym wobec branż wysokoemisyjnych. PKO dokonał również szacunku wielkości emisji gazów cieplarnianych wynikających z działalności operacyjnej banku oraz rozpoczął mapowanie portfela produktowego.

Bank uruchomił projekt ESG, w ramach którego koordynowane będą prace nad wyzwaniami społecznymi, środowiskowymi i ładu korporacyjnego. Dotychczasowe działania znalazły odzwierciedlenie w poprawie ratingów ESG nadawanych bankowi. Ocena banku w ratingu nadawanym przez FTSE Russel wzrosła z 1,6 do 3,3, a ocena w ratingu MSCI wzrosła z poziomu BB do BBB. Bank poprawił także swoją ocenę w ratingu Sustainalytics, w którym ocena ryzyka ESG spadła z poziomu 32,9 do 24,0.

Zobacz prezentację wyników finansowych za 2019 r.

Szymon Pinderak
kierownik zespołu w PKO Banku Polskim