Zwinność dojrzewa – raport o stanie Agile na świecie

Agile, czyli zwinne podejście do pracy, cieszy się na świecie rosnącą popularnością. Trudne doświadczenia nieoczekiwanego kryzysu pandemicznego dodatkowo podkreśliły potrzebę zwinnego reagowania na zmiany i zdolności szybkiej adaptacji. By lepiej zrozumieć istotę i ewolucję Agile, sięgamy do 14th Annual State of Agile Report, stworzonego na podstawie odpowiedzi pracujących zwinnie respondentów i analizujemy zawarte w nim dane.
około min czytania

Według 14th Annual State of Agile Report głównymi powodami implementacji Agile są przyspieszenie procesu dostarczania rozwiązań software’owych (na co wskazało 71 proc. respondentów), umiejętność dostosowania do zmieniających się priorytetów (63 proc.) i zwiększona produktywność (51 proc.).

Wśród największych wyzwań pozostaje kultura organizacji – jeśli jest ona zamknięta na zmianę, brakuje w niej odpowiedniego wsparcia zarządu i stoi w sprzeczności z istotą Agile, nie uda się wejść na drogę zwinności. A przecież w trudnych czasach zwinność okazuje się kluczową konkurencyjną przewagą – umiejętność zarządzania zmieniającymi się priorytetami wskazało jako najważniejszą zaletę aż 7 na 10 osób.

To czas na korzystanie z największych benefitów podejścia zwinnego – unikania robienia rzeczy zbędnych, maksymalizowania wartości, szukania usprawnień, zmiany priorytetów – mówi Karol Krawiec, dyrektor Biura Transformacji Cyfrowej w PKO Banku Polskim. – Na drodze naszej transformacji widzimy efekty biznesowe, zaangażowanie i satysfakcję ludzi. Zwinny model daje dużo autonomii i swobody, a zarazem dyscyplinę i rytm pracy. Dla tych, którzy złapali „zwinnego bakcyla”, mechanika Scruma stała się naturalna. Teraz czas na wrzucenie „wyższego biegu” i pogłębianie zwinności – dodaje.

Zwinne narzędzia i techniki

Z raportu wynika, że dominującą metodą zwinnej pracy okazał się Scrum, deklarowany jako jedyny lub dominujący framework przez ponad trzy czwarte badanych. W porównaniu z wcześniejszą edycją, respondenci częściej wskazywali na użycie automatycznych narzędzi służących weryfikacji wypracowanych rozwiązań.

Więcej osób deklarowało również wprowadzenie w przyszłości narzędzi Agile do koordynowania procesu zarządzania projektami. Wśród nich, najpopularniejsze okazały się Jira, Microsoft Excel, a także Google Docs oraz MS Project. Pośród najchętniej używanych zwinnych technik znalazł się Kanban, oparty na idei wizualizacji przepływu zadań pomiędzy statusami ich wykonania za pomocą specjalnej tablicy – w 2019 r. korzystało z niego aż 76 proc. respondentów.

– W Banku chętnie korzystamy z tablicy kanbanowej – zarówno cyfrowej w JIRA, jak i tradycyjnej, na samoprzylepnych karteczkach – która poprawia transparentność, wspiera samoorganizację zespołu i pokazuje, jak przebiegają prace, gdzie są wolne przebiegi, a gdzie zatory. Korzystamy też z Sharepointa, żeby współdzielić pracę przy jednym dokumencie oraz z Confluence, części Jira, w którym prowadzimy dokumentację – opowiada Maciej Stępnikowski, Scrum Master w Formacji Procesu Kredytowego OKI w PKO Banku Polskim.

W raporcie pojawiły się również narzędzia nieuwzględniane w poprzednich edycjach – m.in. modele szkieletowe witryn (ang. wireframe), czyli schematyczne makiety stron internetowych, stanowiące wizualne przewodniki w procesie ulepszania doświadczeń konsumentów.

Innym przykładem jest technika roadmappingu, działająca na zasadzie skojarzenia z mapą połączeń drogowych, a ułatwiająca strategiczne planowanie technologiczne i podejmowanie decyzji oraz Value Stream Management, które pozwala prześledzić cały strumień wartości dodanej projektu – od pomysłu do momentu, kiedy produkt trafi do klienta.

Wizualizacja krok po kroku w formie mapy pozwala łatwo wykryć elementy, które mogą być źródłem nieefektywności i co można zrobić, żeby ten proces usprawnić. Widać też czas wykonania danego kroku i oczekiwania na kolejny, przestoje, zbędne zapasy czy nadprodukcję. Technik wspierających podejście zwinne jest o wiele więcej.

Planning poker to technika, która pomaga w wycenianiu zadań – mówi Anna Dąbrowska, Scrum Master w Formacji Zarządzania Ryzykiem w PKO Banku Polskim. – Po wysłuchaniu „historyjki użytkownika” członkowie zespołu w umówionym momencie pokazują karty z punktami, obrazującymi jak „szacują” przedstawione zadanie – oceniają jego złożoność, pracochłonność, niepewność. Jeśli rozbieżności w ocenach są duże, można od razu zaadresować niejasności. Dzięki temu m.in. nie doprowadzamy do sytuacji, w której członkowie zespołu pracując nad zadaniem, mają inne wyobrażenie o tym, czym dokładnie ma się ono zakończyć. Story mapa pomaga zaś zwizualizować, jak produkt będzie zbudowany i jak dostarczy minimalną wartość. Porządkuje sposób realizacji na podstawie wytyczonych priorytetów, pozostawiając dodatkowe funkcjonalności na kolejne fazy rozwijania produktu.

Kluczowa rola Scrum Masterów

Aż 39 proc. badanych w ramach 14th Annual State of Agile Report stanowili Scrum Masterzy i wewnętrzni Agile Coache. Ich rola w promowaniu Agile ewoluuje wraz ze zwinną dojrzałością organizacji – na początku Scrum Master skupia się przede wszystkim na zespole i Product Ownerze. Z czasem, gdy dokona się zmiana mentalna, SM ma więcej czasu, żeby pracować z i nad organizacją (rysunek).

Co dalej z Agile?

Przyszłość zapowiada się jeszcze bardziej zwinnie – ekspansja Agile dotknie wielu dziedzin spoza branży software, a dojrzałość zespołów pozwoli na zwiększenie skali zastosowania metodyk zwinnych wewnątrz organizacji. W dobie dynamicznie zmieniającego się rynku zwinność może okazać się koniecznością – warto więc trzymać rękę na pulsie Agile.

Więcej o stanie Agile na świecie, metodach skalowania i użyciu DevOps znaleźć można w raporcie 14th Annual State of Agile Report dostępnym na https://stateofagile.com/#