Zysk PKO Banku Polskiego bliski pobicia rekordu

Skutki gospodarcze trzeciej fali pandemii COVID-19 były znacznie mniej poważne niż dwóch poprzednich. Relatywnie dobra sytuacja gospodarcza w połączeniu z wysoką odpornością banku na zawirowania i silną dyscypliną kosztową przełożyły się na wzrost zysku grupy w I kwartale 2021 r. do poziomów sprzed pandemii. Zysk netto grupy kapitałowej wyniósł 1,2 mld zł i był o 2,3 razy wyższy niż przed rokiem. Grupa zwiększyła też skalę działania. Jej aktywa wzrosły o 5,4 proc. r/r i wyniosły 384 mld zł.
około min czytania
 

– Pandemia COVID-19 w coraz mniejszym stopniu wpływa na kondycję polskich firm, a zarazem i na wyniki PKO Banku Polskiego. Zysk spółki w I kwartale 2021 r. wyniósł 1,2 mld zł i osiągnął poziom zbliżony do najwyższego w całej swojej ponad 100-letniej historii. W ciągu ostatnich blisko 12 lat wspólnie z setkami menedżerów i tysiącami pracowników przeprowadziliśmy bank z ery papierowej do cyfrowej i zbudowaliśmy nowoczesną organizację. Aktywa spółki wzrosły w tym czasie ze 156 mld zł na koniec 2009 r. do 384 mld zł obecnie. Zostawiam ją w bardzo dobrej kondycji finansowej i gotową na kolejne wyzwania biznesowe – powiedział Zbigniew Jagiełło, prezes zarządu PKO Banku Polskiego.

Zysk netto wrócił do poziomu sprzed pandemii

Zysk netto grupy PKO Banku Polskiego w I kw. 2021 r. powrócił do poziomu sprzed pandemii. Wyniósł on 1,2 mld zł i był o 2,3 razy wyższy niż przed rokiem. Aktywa grupy w I kw. 2021 roku wzrosły o 5,4 proc. r/r do ponad 384 mld zł, oszczędności klientów wzrosły w dwucyfrowym tempie do 371 mld zł, a finansowanie udzielone klientom wyniosło blisko 249 mld zł.

Do szybkiego odbudowania zysku netto przyczyniła się wysoka odporność banku na zawirowania w otoczeniu gospodarczym oraz utrzymanie silnej dyscypliny kosztowej. Koszt ryzyka w pierwszym kwartale 2021 r. spadł do 0,68 proc. Koszty działania grupy w I kw. 2021 r.  były z kolei o 7,4 proc. niższe niż przed rokiem.

Bank utrzymuje silną pozycję kapitałową i płynnościową. Łączny współczynnik kapitałowy grupy banku po pierwszym kwartale 2021 roku wyniósł 18,1 proc. i znajdował się znacznie powyżej minimów regulacyjnych. Kapitały nadwyżkowy grupy wynosi 13 mld zł.

Zielone światło dla ugód z kredytobiorcami walutowymi

23 kwietnia akcjonariusze banku zgodzili się na ugody z kredytobiorcami walutowymi. Koszty tego rozwiązania będą pokrywane ze specjalnie utworzonego funduszu o wartości 6,7 mld zł. PKO Bank Polski jest obecnie w trakcie pilotażu rozwiązania. Po jego zakończeniu, rozwiązanie zostanie uruchomione w pełnej skali.

Rada Nadzorcza Banku zaakceptowała już warunki oferowania ugód. Przewidują one traktowanie kredytów udzielonych w CHF w taki sposób jakby od momentu udzielenia były one kredytami złotowymi oprocentowanymi stopą procentową opartą na wskaźniku referencyjnym WIBOR 3M i spłacanymi w polskich złotych. Rozwiązanie pozwoli wyeliminować ryzyko prawne walutowych kredytów mieszkaniowych, co pozwoli bankowi skupić się na szybszym rozwoju działalności biznesowej w kolejnych latach. Jest ono korzystne również dla klientów banku.

Wspieramy Polskę i Polaków w walce z pandemią

PKO Bank Polski wspiera Polskę i Polaków w walce z pandemią. W 2020 r. przekazał ok. 25,8 mln zł na walkę z COVID-19 m.in. dla szpitali i służb sanitarnych. W niesienie pomocy włączyły się także spółki grupy kapitałowej. Operator Chmury Krajowej opracował i uruchomił system e-rejestracji szczepień oraz system medycznych konsultacji video udzielanych przez pracowników medycznych bez wychodzenia z domu.

Bank aktywnie włączył się w ratowanie polskich firm i tworzonych przez nie miejsc pracy. Wspólnie z KIR stworzył system do wnioskowania o subwencje z tarczy finansowej PFR, który został następnie udostępniony pozostałym uczestnikom rynku. Został też liderem w dystrybucji środków z Tarczy Finansowej PFR zarówno pod względem wartości przekazanych środków, jak i liczby firm, które otrzymały pomoc. Bank włączył się także w dystrybucję pomocy dla firm udzielanej przez BGK.

Bank odpowiedzialny klimatycznie

Grupa Kapitałowa PKO Banku Polskiego ogranicza negatywny wpływ swojej działalności operacyjnej na środowisko. W 2020 r. o 32 proc. obniżyła emisję CO2 generowaną przez jej działalność, zmniejszyła zużycie energii o 7,5 proc. oraz o 26 proc. ograniczyła zużycie papieru. W lutym 2021 r. po raz pierwszy w swojej historii otrzymała białe certyfikaty, a w drugim kwartale 2021 r. zamontuje pierwsze mikronstalacje fotowoltaiczne na kilku wybranych budynkach banku.

Bank w 2020 r. rozpoczął uwzględnianie ryzyk ESG w procesie kredytowym dla klientów korporacyjnych oraz zaktualizował politykę kredytową dla sektorów wysokoemisyjnych. Wdrożył także Politykę Odnawialnych Źródeł Energii, w ramach której zawiera nowe transakcje finansujące OZE. Na początku 2021 r. został pierwszym uczestnikiem funduszu utworzonego przez PKO TFI zamkniętego funduszu inwestycyjnego PKO Energii Odnawialnej. 

Sztuczna inteligencja przyśpiesza tworzenie autonomicznego banku

Jednym z ważnych elementów technologicznych wspierających transformację cyfrową PKO Banku Polskiego jest sztuczna inteligencja (AI), która pomaga w robotyzacji i coraz szerzej wykorzystywana jest w jego codziennej działalności. Sztuczną inteligencję wykorzystują m.in. voiceboty wspierające pracę bankowej infolinii oraz asystent głosowy IKO, który został uruchomiony dokładnie rok temu, w maju 2020 r. Co trzecia osoba  dzwoniąca na bankową infolinię obsługiwana jest już przez voicebota, a łączna liczba rozmów z bankową sztuczną inteligencją przekracza 1 mln.

AI pomaga także w miękkiej windykacji, weryfikuje autentyczność dowodów osobistych oraz każdego miesiąca analizuje dziesiątki tysięcy opinii użytkowników aplikacji IKO. Wykorzystywana jest także przez robo-doradcę wspierającego działanie PKO Inwestomatu. W I kw. 2021 r. robotyzacji z wykorzystaniem AI poddano w banku 132 procesy. Bankowe roboty wykonały już 55,6 mln zadań i czynności.

Rośnie znaczenie kanałów zdalnych 

Pandemia przyśpieszyła przechodzenie klientów do kanałów zdalnych. W taki sposób z usług banku korzysta już blisko ¾ klientów. Na popularności wciąż zyskuje aplikacja mobilna IKO, która została aktywowana już ponad 5,5 mln razy. W I kwartale 2021 r. klienci wykonali za pośrednictwem aplikacji ż 97 mln transakcji – najwięcej w historii.

Korzystanie z usług banku bez wychodzenia z domu wspierają konsekwentnie rozwijane usługi dodatkowe, takie jak uruchomiona w lipcu 2020 r. platforma Automarket. Za jej pośrednictwem, klienci mogą kupić sprawdzone technicznie i objęte gwarancją samochody. Do końca I kw. 2021 r. platforma została odwiedzona przez 2,4 mln użytkowników. 75 proc. aut sprzedawanych za jej pośrednictwem finansowana jest przez produkty grupy PKO.

Na drodze do chmury

PKO Bank Polski w coraz większym stopniu korzysta z rozwiązań chmurowych. W 2020 r. bank przeniósł do chmury 12 tys. terminali, na których pracują bankowi doradcy oraz udostępnił 13 tysiącom pracowników chmurowe narzędzie MS Teams. Klienci banku mogą z kolei korzystać z wsparcia Wideodoradcy, które wykorzystuje rozwiązania chmurowe. W banku wdrożona została także platforma Dzień Dobry HR, która działa w chmurze publicznej SAP i obsługuje procesy miękkie HR dla ponad 26 tys. pracowników banku. Bank rozpoczął też migrację do chmury serwisów www.pkobp.pl i iPKO oraz replatformizację systemu kartowego. W I kw. 2021 r. Google Cloud w ramach współpracy strategicznej z Operatorem Chmury Krajowej uruchomił warszawski region usług chmurowych.

Szymon Pinderak
Komunikacja rozwoju Grupy Kapitałowej PKO
oraz wyników finansowych