„Niejedna instytucja kultury zazdrości nam takiego partnera”

Wpływa na jakość oferty kulturalnej Lublina, buduje wizerunek Teatru Starego, a przy tym nieustannie wspiera finansowo. PKO Bank Polski otrzymuje Nagrodę Miasta Lublin dla Mecenasa Kultury za 2020 r.
Karolina Rozwód. Fot. Dorota Awiorko / Teatr Stary w Lublinie
około min czytania

Artyzm i biznes. Tradycja i technologia. Historia i przyszłość. Choć na pozór skrajności, tworzą niezwykłą całość. Zarówno PKO Bank Polski, jak i Teatr Stary w Lublinie jest tym co łączy, zbliża i otwiera. Współpraca między instytucjami jest wyjątkowym przykładem współczesnego mecenatu, a jednocześnie nawiązaniem do pięknej tradycji. O tym, jak wygląda relacja pomiędzy PKO Bankiem Polskim a Teatrem Starym w Lublinie opowiada Karolina Rozwód, Dyrektor Teatru.

Dlaczego zgłosili Państwo PKO Bank Polski do tej nagrody i co to za wyróżnienie?
To jest nagroda Prezydenta Miasta Lublin dla Mecenasa Kultury, czyli dla instytucji wspierającej w sposób wyjątkowy kulturę lubelską. My jesteśmy miejską instytucją kultury i od kilku lat współpracujemy z PKO Bankiem Polskim. Z mojej perspektywy ta współpraca jest absolutnie unikatowa i myślę, że niejedna instytucja kultury zazdrości nam takiego partnera. Cieszyliśmy się, że taka nagroda w ogóle jest i mogliśmy zgłosić do niej naszego partnera. Bank nie tylko wspierał nas w czasach, kiedy teatrowi wiodło się dobrze i kiedy publiczność nam towarzyszyła, ale przede wszystkim został z nami w czasach pandemii. I to jest dla nas niezwykle cenne, bo dodaje siły, skrzydeł, wiary w to, że to, co robimy ma sens. No i oczywiście to pozwala przetrwać, publiczność w czasie pandemii od nas nie odeszła, ale wszelkie obostrzenia bardzo komplikują nam pracę. Poczucie stabilności, które zapewnia nam współpraca z bankiem, zwłaszcza teraz jest niezwykle dla nas cenne i ważne.   

W jaki sposób zatem PKO Bank Polski przyczynił się do tworzenia bogatej i różnorodnej oferty kulturalnej w Teatrze Starym, jak uzasadnili Państwo swój wybór?
PKO Bank Polski jest partnerem spektakli w Teatrze Starym, zatem dzięki współpracy możemy tę naszą ofertę cały czas poszerzać. Nasz program teatralny nie byłby tak bogaty gdybyśmy nie mieli realnego wsparcia ze strony banku. Codzienna komunikacja odbywa się w niezwykle życzliwej atmosferze i z wzajemnym zrozumieniem. Jesteśmy małą instytucją, mamy ograniczenia lokalowe i tylko 165 miejsc, ale zawsze mamy 100 proc. frekwencję. Mam takie poczucie, że ta współpraca jest ważna dla obu stron. I powiem Pani pół żartem, pół serio, że obraziłabym się na miasto, gdyby chcieli dać tę nagrodę komuś innemu, bo nasza współpraca jest wyjątkowa – owocna i na najwyższym poziomie.

W zeszłym roku owocem tej współpracy był spektakl ,,Kimberly Akimbo”…
Tak, to jest polska prapremiera amerykańskiej sztuki, autora w Polsce stosunkowo mało znanego, ale w Stanach Zjednoczonych bardzo cenionego Davida Lindsaya-Abaire'a. To opowieść o człowieku nieakceptowanym i wykluczonym ze społeczeństwa. Myślę, że bardzo dobrze wpisuje się w aktualne problemy tego, co dzieje się na świecie. I to jest sztuka, którą dzięki wsparciu banku, mogliśmy zrealizować z takim dream teamem twórczym. Reżyserem tego spektaklu jest Aleksandra Popławska, rolę tytułową gra pani Jadwiga Jankowska-Cieślak, a towarzyszą jej m.in. Marek Kalita, Marianna Linde, Dominik Mirecki i Edyta Ostojak. Do tego oczywiście wspaniały zespół twórczy, który czuwał nad muzyką, scenografią, kostiumami i multimediami.

Czy uważa Pani, że zaangażowanie i inicjatywy twórcze PKO Banku Polskiego kreują również wizerunek całego miasta Lublin?
Zdecydowanie tak, a nagroda jest tego dowodem. Lublin też tak myśli. Prezydent Miasta podkreśla zawsze ważną rolę współpracy środowisk kulturalnych i biznesowych. Na wizerunek miasta składa się edukacja, sport, zabytki, ale to kultura jest jednym z najważniejszych elementów decydujących o tym, jak postrzegany jest Lublin, który już wiele lat temu postawił właśnie na kulturę i konsekwentnie realizuje swóją strategię. My w Teatrze Starym, dzięki wsparciu banku, też możemy ją realizować.

W przyszłym roku Teatr Stary w Lublinie kończy 200 lat. Czego widzowie i mecenas PKO Bank Polski może Państwu życzyć?
Oczywiście widowni. Zarówno tej wiernej, jak i poszerzającej się. Na pewno – choć tego nie brakuje – sił twórczych dla Artystów, bo z nich czerpiemy i… stabilności. Historia Teatru Starego jest niezwykle bogata, ale i burzliwa jednocześnie, jednak od 10 lat konsekwentnie staramy się rozwijać naszą działalność. 

Tego zatem Państwu życzymy!

2-406rmo.jpg.jpg

– Zarówno PKO Bank Polski, jak i Teatr Stary mają wspaniałą historię i dokonania, podejmują ambitne wyzwania i mają wizje na przyszłość. Obie instytucje umiejętnie łączą wartości z tym, co praktyczne, biznes z artyzmem, czy bogactwo oferty z potrzebami współczesnych odbiorców. Nieustannie szukają innowacyjnych rozwiązań odważnie wykorzystując najnowocześniejsze narzędzia współczesnej technologii – mówi Renata Czownicka, dyrektor Biura Wsparcia Biznesu w Regionalnym Oddziale Detalicznym PKO Banku Polskiego w Lublinie.