PKO Bank Polski z tytułem Strong Leaders Creator in IT 2020

Działania banku w zakresie tworzenia przyjaznego środowiska do budowania kariery zawodowej w obszarze IT zostały docenione – PKO Bank Polski został wyróżniony tytułem Strong Leaders Creator in IT 2020.
około min czytania

Pracownicy z branży IT są od lat cenieni na rynku pracy. Tym, czym PKO Bank Polski ich przyciąga, są na pewno zakres i skala realizowanych projektów, m.in.: stale rozwijana bankowość elektroniczna, aplikacja IKO, partnerstwo z Operatorem Chmury Krajowej, współpraca ze startupami czy projekty z wykorzystaniem sztucznej inteligencji. To wszystko daje duże możliwości rozwoju zawodowego, co korzystnie wpływa na postrzeganie banku jako atrakcyjnego i technologicznie zaawansowanego pracodawcy.

Twórcy raportu „Strong Leaders Creator in IT” zwrócili również uwagę na praktykę tworzenia w banku grup rekruterskich – wspólne spotkanie rekrutera i biznesu z kandydatem oraz stosowanie próbek pracy, zadań, case study podczas rozmów z kandydatami.

Pozytywnie oceniono także kulturę organizacyjną wspierającą rozwój i budowanie ścieżki kariery. Uznanie zyskały wewnętrzne spotkania służące wymianie wiedzy jak np. „Bank Inspiracji” czy „Zwinne środy”, ale również zaangażowanie banku w inicjatyw promujące kobiety w obszarze IT jak np. Dzień Kariery Kobiety w IT.

Projekt Strong Leaders Creator in IT 2020 jest inicjatywą agencji Come Creations Group. Jego celem jest promocja kobiet w obszarze nowych technologii.