Inwestomat doradza w iPKO

Każdy klient korzystający z iPKO ma teraz dostęp nowej usługi doradztwa inwestycyjnego. Inwestomat doradza klientowi jak systematycznie oszczędzać inwestując w odpowiednio dla niego wybrane fundusze inwestycyjne. PKO Bank Polski jako pierwszy wprowadza na rynek innowacyjną usługę doradztwa inwestycyjnego wykorzystującą pełną automatyzację procesów zakupowych w kanałach zdalnych.
około min czytania

Naszą cyfrową rewolucją w oferowaniu funduszy rozpoczynamy proces demokratyzacji doradztwa inwestycyjnego. W praktyce oznacza to, że usługa będąca do niedawna dostępna wąskiemu gronu zamożnych klientów staje się w PKO Banku Polskim dostępna dla każdego, kto korzysta z iPKO – mówi Szymon Wałach, dyrektor Pionu Klienta Detalicznego w PKO Banku Polskim. 

Inwestomat wyróżnia intuicyjność obsługi i prostota w komunikowaniu się z klientem. Pomaga on też zrozumieć trudne pojęcia oraz ryzyka związane z inwestowaniem. Korzystając z atrakcyjnej formy graficznej w prosty sposób wskazuje, jak wybrać odpowiednie fundusze, które mogą pomóc osiągnąć klientom upragniony cel, np. zgromadzić środki na edukację dziecka, mieszkanie lub emeryturę. Propozycja uwzględnia poziom akceptacji ryzyka oraz oczekiwaną stopę zysku i czas trwania inwestycji. Korzystając z Inwestomatu można inwestować już od 100 zł.

Inwestomat powstał w efekcie licznych rozmów z klientami. Staraliśmy się poznać ich oczekiwania i obawy związane z inwestowaniem oraz dowiedzieć się, co mogłoby im pomóc poruszać się w świecie inwestycji. Wyniki badań pokazują, że klienci nie przychodzą do banku „kupować produkty finansowe”, tylko realizować swoje cele życiowe – mówi Paulina Muskała, dyrektor Biura Produktów Inwestycyjnych i Ubezpieczeniowych.

Otoczenie regulacyjne (głównie MiFID) i rynkowe (silna presja na marże) wymuszają rewizję dotychczasowych modeli dystrybucji funduszy. Równolegle szybko postępują zmiany zachowania klientów, którzy oczekują pełnego dostępu do informacji o swoich produktach. Stąd koncentracja na udrożnieniu i rozwoju funkcji dostępnych w kanałach zdalnych – dodaje Paulina Muskała.

Jak działa Inwestomat, czyli inwestowanie w pięciu krokach: 

  1. Określamy cel na jaki chcemy przeznaczyć inwestowane środki.
  2. Wypełniamy ankietę, której wynik pozwoli ocenić nasz potencjał finansowy, nastawienie do ryzyka, wiedzę o inwestowaniu.
  3. Określamy, ile chcielibyśmy mieć na rachunku na koniec okresu inwestowania – Inwestomat, uwzględniając informacje z poprzednich kroków policzy i wskaże, ile miesięcznie powinniśmy inwestować.
  4. Na koniec Inwestomat prezentuje wyniki dla trzech scenariuszy naszej inwestycji: optymistycznego, prawdopodobnego i pesymistycznego.
  5. Jeśli ostatecznie zaakceptujemy propozycję planu inwestycji przedstawionego w Inwestomacie, w ostatnim kroku możemy dokonać zakupu jednostek uczestnictwa wskazanych funduszy inwestycyjnych.

Inwestomat rekomenduje rozwiązania z oferty PKO TFI, które zarządza środkami o wartości 34 mld zł powierzonymi przez blisko 600 tys. klientów. Towarzystwo jest też liderem tworzącego się rynku Pracowniczych Planów Kapitałowych. Ponad 1500 firm zdecydowało się na tworzenie PPK we współpracy z PKO TFI.

Kolejne etapy cyfrowej rewolucji w funduszach inwestycyjnych zakładają pełną ofertę inwestycyjną w bankowości mobilnej IKO oraz hybrydowy model dystrybucji produktów w oparciu o doradztwo inwestycyjne – oddział i kanały zdalne.

Grzegorz Culepa
ekspert w PKO Banku Polskim