Co robić, kiedy zawieje chłodem?

Ogrzewanie domu to najkosztowniejsza z instalacji, zarówno jeśli chodzi o inwestycję, jak i późniejsze koszty. Jeśli nie pomyśleliśmy o tym budując dom, zróbmy to teraz. Tym bardziej, że dostaniemy pieniądze na termomodernizację.
około min czytania

Wybór systemu ogrzewania domu to odpowiedzialna decyzja ze względu i na znaczący udział w budżecie gospodarstwa domowego, i na znaczne zróżnicowanie kosztów ogrzewania w zależności od rodzaju paliwa. Inwestycja związana z systemem grzewczym wiąże się z wieloletnią jego eksploatacją.

Szacowany czas pracy urządzeń grzewczych to minimum 15-20 lat. W praktyce jest często jeszcze dłuższy, a modernizacja systemu ma miejsce ze względu nie na jego zużycie, ale dla zastosowania rozwiązań o wyższym poziomie sprawności i komfortu użytkowania.

Właśnie dlatego warto zastanowić się nad tą kwestią przed budową domu. Jeśli jednak tego nie zrobiliśmy i tracimy ciepło, jest jeszcze innym plan.

Dofinansowanie na termomodernizację

Pieniądze na ten cel otrzymamy m.in. w programie „Czyste Powietrze”. To rządowe działania, które mają na celu zmniejszenie emisji szkodliwych substancji do atmosfery i poprawę jakości życia w Polsce. Warto zapoznać się z zasadami programu i skorzystać z możliwości wymiany starego pieca czy termoizolacji domu jednorodzinnego.

Dotychczas złożono ponad 384 tys. wniosków na 6,45 mld zł dofinansowania, najwięcej w woj. śląskim (ponad 64,5 tys. wniosków na ok. 885 mln zł).

Pamiętajmy również, że możemy starać się o ekopożyczkę na inne cele: m.in. na zakup lub montaż urządzeń ekologicznych korzystających z odnawialnych źródeł energii, poprawiających jakość powietrza, efektywność energetyczną budynków mieszkalnych jednorodzinnych oraz zmniejszających emisję gazów cieplarnianych.

Wniosek o dofinansowanie ocieplenia budynku

Oprócz wymiany przestarzałego urządzenia grzewczego program obejmuje także dofinansowanie ocieplenia istniejącego domu jednorodzinnego. W ten sposób możemy wymienić stare kotły i przeprowadzić termoizolację.

W ramach programu otrzymamy zwrot kosztów zainwestowanych m.in. w ocieplenie budynku. Wszelkie prace muszą być prowadzone już w zamieszkałych domach. Trzeba spełnić też odpowiednie wymagania finansowe. O dotacje nie mogą ubiegać się np. inwestorzy, których roczny dochód przekroczył 100 tys. zł.

Pięć kroków do dofinansowania

1. Zdobądź wiedzę
Zapoznaj się ze szczegółami naboru: programem priorytetowym, formularzem wniosku oraz instrukcją jego wypełniania, a także regulaminem naboru i pozostałymi pomocnymi dokumentami. Znajdziesz je na stronie wfośigw.pl.

2. Zbadaj potrzeby budynku
Określ stan obecny i potrzeby budynku. Możesz wykonać audyt energetyczny, który nie jest obowiązkowy, ale stanowi koszt kwalifikowany do dofinansowania w przypadku wykonania i sfinansowania w ramach programu ocieplenia budynku.

3. Wypełnij i złóż wniosek o dofinansowanie
Pamiętaj o zapoznaniu się z instrukcją wypełniania wniosku o dofinansowanie i dołączeniu wszystkich wymaganych załączników. Możesz przy tym skorzystać z pomocy w swojej gminie, jeżeli przystąpiła do realizacji programu (lista gmin aktualizowana jest na stronie czystepowietrze.gov.pl).

4. Zawarcie umowy o dofinansowanie
W przypadku pozytywnej decyzji WFOŚiGW o dofinansowaniu przedsięwzięcia wniosek staje się automatycznie umową, o czym zostaniesz poinformowany pismem.

5. Złóż wnioski o płatność
Środki mogą zostać wypłacone maksymalnie w trzech transzach w przypadku podstawowego i podwyższonego poziomu dofinansowania (przy najwyższym poziomie transz może być maksymalnie pięć). Trzeci (lub piąty przy najwyższym poziomie dofinansowania) wniosek o płatność jest zawsze wnioskiem końcowym. Jeżeli pojawią się zmiany w realizacji przedsięwzięcia, wystąp o odpowiednie zmiany w umowie.

Dofinansowanie do ocieplenia domu – ulga podatkowa

Ulga termomodernizacyjna – do 53 tys. zł – obowiązuje od 1 stycznia 2019 r. Dowodem poniesionych wydatków jest faktura VAT i można ją łączyć np. z dotacją z programu „Czyste Powietrze”.

Jest ona zachętą dla tych właścicieli, którzy sami inwestują w ocieplenie domu. Robią to z własnych środków lub dzięki kredytowi albo pożyczce. Nie można z niej jednak skorzystać, gdy budynek jest już w budowie.

Z ulgi termoizolacyjnej możemy sfinansować: materiały budowlane wykorzystane do ocieplenia przegród ocieplanych, płyt balkonowych oraz fundamentów, stolarkę okienną i drzwiową, a także usługi: audyt energetyczny, dokumentację projektową, docieplenie, wymiana stolarki.

Przedsięwzięciem termomodernizacyjnym jest:

  • ulepszenie, w wyniku którego następuje zmniejszenie zapotrzebowania na energię dostarczaną na potrzeby ogrzewania i podgrzewania wody użytkowej oraz ogrzewania do budynków mieszkalnych;
  • ulepszenie, w wyniku którego następuje zmniejszenie strat energii pierwotnej w lokalnych sieciach ciepłowniczych oraz zasilających je lokalnych źródłach ciepła, jeżeli budynki mieszkalne, do których dostarczana jest z tych sieci energia, spełniają wymagania w zakresie oszczędności energii, określone w przepisach prawa budowlanego, lub zostały podjęte działania mające na celu zmniejszenie zużycia energii dostarczanej do tych budynków;
  • wykonanie przyłącza technicznego do scentralizowanego źródła ciepła w związku z likwidacją lokalnego źródła ciepła, w wyniku czego następuje zmniejszenie kosztów pozyskania ciepła dostarczanego do budynków mieszkalnych;
  • całkowita lub częściowa zamiana źródeł energii na źródła odnawialne lub zastosowanie wysokosprawnej kogeneracji.

Sprawdź swoje potrzeby w specjalnym kalkulatorze.

Tomasz Waligóra