Maszyna w leasingu? To musisz wiedzieć!

Każdy, kto prowadzi firmę, dąży do tego, aby ją rozwijać. Nie wystarczy dobry pomysł, by osiągnąć sukces. Potrzebne są jeszcze pieniądze na wyposażenie przedsiębiorstwa w niezbędny sprzęt. Jedną z możliwości sfinansowania takiej inwestycji jest leasing.
około min czytania

Podpisanie umowy, poza koniecznością opłaty rat, nakłada na przedsiębiorcę także pewne obowiązki. Jednym z nich jest dbałość o przedmiot leasingu oraz odpowiednie jego zabezpieczenie przed kradzieżą czy wypadkiem, w wyniku którego sprzęt mógłby ulec uszkodzeniu.

Decydując się na umowę leasingu, powinieneś zadbać również o dobre ubezpieczenie. Takie, które chroni od szeregu ryzyk mogących się zdarzyć. Zapewnia bezpieczeństwo nie tylko w przypadku powszechnie spotykanych szkód, np. pożaru lub zalania, ale również w sytuacjach uszkodzenia lub zniszczenia sprzętu na skutek okoliczności, których nie można ująć w zakresie ściśle określonym definicjami (tzw. all-risk).

Kompleksowość

To jedna z najważniejszych cech ubezpieczenia mienia w leasingu. Ubezpieczenie powinno zabezpieczać przedmiot od wszystkich ryzyk – poza tymi, które zostały wprost wyłączone z zakresu ochrony. Taka polisa chronić będzie twoje interesy, kiedy wystąpią nagłe, nieprzewidziane i niezależne od ciebie zdarzenia. Nie będziesz musiał obawiać się o finansowe konsekwencje powstałej szkody, bo ubezpieczyciel przejmie za nią odpowiedzialność.

Suma ubezpieczenia

W dobrej polisie nie ma konieczności wyceniania przedmiotu, by określić wysokość sumy ubezpieczenia. Możesz być spokojny, jeśli równa się ona wartości fakturowej przedmiotu leasingu. Suma ubezpieczenia powinna być stała przez cały okres trwania polisy i nie ulegać obniżeniu nawet w przypadku wypłaty odszkodowania.

Czas trwania ochrony

Dobre ubezpieczenie zapewnia ochronę przez minimum rok, a maksymalnie przez 5 lat. Zawarcie umowy długoletniej jest bardzo wygodne. W gąszczu wielu codziennych spraw nie musisz wówczas pamiętać o odnawianiu polisy. Ubezpieczenie trwa przez cały czas obowiązywania umowy leasingowej i spełnia swoją funkcję ochronną.

Ochrona non stop

Zwróć uwagę na zapisy umowy mówiące o tym, kiedy twój sprzęt jest chroniony ubezpieczeniem. Dobra polisa działa także wtedy, gdy maszyna jest na przykład przewożona pomiędzy zakładami. Czas ochrony powinien uwzględniać także montaż, naprawę i konserwację. Gdy prowadzisz działalność, która polega na budowaniu dróg lub realizacji większych inwestycji w otwartej przestrzeni, sprawdź, w jakich warunkach sprzęt zostaje na placu budowy. Koparki, betoniarki, żurawie najczęściej parkowane są na nieogrodzonym terenie. Uwzględnij to w polisie, by nie okazało się, że wypłata świadczenia będzie niemożliwa.

Jeśli prowadzisz działalność nie tylko w Polsce, sprawdź też, na jakim terytorium ubezpieczenie obowiązuje. Najlepiej, jeśli ochrona leasingowanego sprzętu świadczona jest także na terenie Europy, a w przypadku przenośnego sprzętu elektronicznego (takiego jak np. laptop) – na terenie całego świata.

Dokładnie czytaj dokumenty

Najważniejsze jest tzw. OWU, czyli Ogólne Warunki Ubezpieczenia. Na ich przeczytanie zarezerwuj sobie sporo czasu. Znajdziesz tu bowiem wszystkie najważniejsze informacje na temat zakresu ubezpieczenia i twoich obowiązków wynikających z umowy. Niedotrzymanie np. zapisów określających wymogi zabezpieczenia sprzętu może bowiem skutkować odmową wypłaty odszkodowania. To najważniejszy dokument, w którym znajdziesz szereg definicji i specjalistyczną terminologię.

Drugi – o produkcie ubezpieczeniowym – w przeciwieństwie do OWU ma uproszczoną formę. Osoba zainteresowana ubezpieczeniem może łatwo znaleźć i przyswoić najważniejsze informacje o zakresie ochrony, warunkach umowy, w tym na przykład o opłacaniu składki. Zwróć tu także uwagę na przykładowe ograniczenia i wyłączenia odpowiedzialności ubezpieczyciela oraz na twoje obowiązki jako ubezpieczonego.