Wpisz się na listę… CEIDG

CEIDG to Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej. Jest ona elektronicznym rejestrem przedsiębiorców, którzy prowadzą działalność gospodarczą w Polsce. Jeśli planujemy mieć firmę, musimy tam być. Bez dwóch zdań.
około min czytania

Internetowa ewidencja jest systemem, który ułatwia życie przedsiębiorcom zakładającym własną firmę. A druga dobra wiadomość? Wszystko, co tam robimy, jest bezpłatne.

Wniosek CEIDG

Zanim jednak się zarejestrujemy, załóżmy Profil Zaufany – to bezpłatne narzędzie, które służy do potwierdzenia tożsamości. Dzięki niemu będziemy mogli „zgłosić” firmę przez internet oraz załatwiać drogą elektroniczną inne sprawy urzędowe.

Ewidencja służy również każdemu z nas. Dzięki CEIDG wszyscy, którzy mają dostęp do internetu, mogą skorzystać z bezpłatnej bazy danych. Zawarte są w niej informacje o przedsiębiorstwach prowadzonych przez osoby fizyczne i zarejestrowanych w Polsce.

Wystarczy, że mamy jakieś dane podmiotu, którego szukamy.

 Kryteria wyszukiwania CEIG.png

Złożenie wniosku nie wymaga szczególnej wiedzy informatycznej. To proste działanie, które wykona każdy:

 1. Zakładamy Profil Zaufany, jeśli jeszcze go nie mamy.
 2. Zakładamy konto w CEIDG.
 3. Aktywujemy je (maila aktywacyjnego znajdziemy w skrzynce pocztowej).
 4. Logujemy się.
 5. Wypełniamy wniosek o działalność gospodarczą.
 6. Podpisujemy i wysyłamy.

Oczywiście są inne sposoby zakładania firmy. Najpierw należy wypełnić formularz na stronie internetowej, a potem podpisać go w urzędzie lub tradycyjnie – pobieramy dokument, uzupełniamy odpowiednie pola i dostarczamy do gminy papierową wersję. Do urzędu gminy można także przesłać listem poleconym uzupełniony papierowy druk, jednak w takim przypadku podpis podatnika musi być potwierdzony notarialnie.

Jak wypełnić wniosek CEIDG?

Do wypełnienia wniosku o rejestrację działalności gospodarczej będziemy potrzebowali wielu informacji, ale to jednorazowa procedura:

 • data urodzenia przedsiębiorcy;
 • numer identyfikacyjny REGON przedsiębiorcy (o ile taki posiada);
 • numer identyfikacji podatkowej NIP (o ile taki posiada);
 • informacja o obywatelstwie polskim przedsiębiorcy (o ile takie posiada) i innych obywatelstwach przedsiębiorcy (o ile takie posiada);
 • oznaczenie miejsca zamieszkania i adresu zamieszkania przedsiębiorcy, adres do doręczeń oraz adresy, pod którymi jest wykonywana działalność gospodarcza, w tym adres głównego miejsca wykonywania działalności i oddziału, jeżeli został utworzony; dane te są zgodne z oznaczeniami kodowymi przyjętymi w krajowym rejestrze urzędowym podziału terytorialnego kraju, o ile to w danym przypadku możliwe;
 • adres poczty elektronicznej przedsiębiorcy, numer telefonu, numer faxu oraz adres strony internetowej;
 • określenie przedmiotów wykonywanej działalności gospodarczej, zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności (PKD);
 • informacje o istnieniu lub ustaniu małżeńskiej wspólności majątkowej;
 • numer identyfikacji podatkowej (NIP) oraz numer identyfikacyjny REGON spółek cywilnych, jeżeli przedsiębiorca zawarł umowy takich spółek (zgłoszenia dokonuje się na wniosku o zmianę wpisu po zarejestrowaniu spółki w GUS i US).

Jeżeli zajdzie taka potrzeba w ciągu siedmiu dni można zaktualizować dane we wniosku. Jeżeli złożony wniosek będzie zawierał błędy, poinformuje nas o tym system informatyczny CEIDG albo urząd, w którym złożyliśmy wniosek papierowy. Pamiętajmy, że wniosek o wpis do CEIDG jest równocześnie zgłoszeniem do ZUS oraz urzędu skarbowego. Do wniosku składanego online możemy dołączyć formularz VAT-R oraz formularze ZUS ZUA, ZUS ZZA i ZUS ZCNA.

Wniosek CEIDG-1

Wszystkie nasze działania prowadzimy na wniosku – CEIDG-1. Jest on drukiem, który służy do zawieszenia, wznowienia lub likwidacji działalności gospodarczej lub spółki cywilnej. Wprowadzamy w nim wszystkie zmiany.

Umożliwia także złożenie wniosku o wpis do krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej REGON; zgłoszenie identyfikacyjne albo aktualizacyjne do naczelnika urzędu skarbowego NIP; oświadczenie o wyborze formy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych; zgłoszenie albo zmianę zgłoszenia płatnika składek do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych; oświadczenie o kontynuowaniu ubezpieczenia społecznego rolników.

Jak podpisać wniosek CEIDG Profilem Zaufanym?

Profil Zaufany to bezpłatna metoda potwierdzania naszej tożsamości w systemach elektronicznej administracji, swego rodzaju elektroniczny podpis. Umożliwia nam załatwianie spraw urzędowych online i możemy go uzyskać bez wychodzenia z domu. Profil Zaufany działa jak odręczny podpis. Możemy dzięki niemu wysyłać przez internet dokumenty i wnioski do różnych urzędów (np. wnieść podanie, odwołanie, skargę).

Profil Zaufany może posiadać każdy – nie trzeba zakładać firmy lub spełniać szczególnych wymogów. Jest ważny przez trzy lata, później należy go zaktualizować. 

Jeśli nie mamy dostępu do bankowości elektronicznej, Profil Zaufany założymy poprzez serwis pz.gov.pl. Wystarczy wybrać „Załóż Profil Zaufany i potwierdź – w punkcie potwierdzającym”. Profil założony w ten sposób wymaga osobistego potwierdzenia tożsamości w jednym z w wybranych punktów potwierdzających.

CEIDG – wniosek online

Do tekstu dołączyliśmy również formularz CEIDG-1 oraz szczegółową instrukcję jak go wypełnić. Zanim przystąpimy do papierkowej roboty możemy spokojnie poczytać o tym w domu i dowiedzieć się, co zrobić krok po kroku i jakie dokumenty są nam jeszcze potrzebne.

Wniosek o rejestrację firmy w CEIDG i konto firmowe w iPKO

Profil Zaufany założymy również przez bankowość elektroniczną, np. w serwisie iPKO PKO Banku Polskiego. Niedawno wprowadzono w nim zmiany, które dotyczą m.in. szybszej i prostszej metody składania wniosku CEIDG oraz zakładania konta firmowego.

 • Teraz możemy założyć firmę w CEIDG i konto formowe w jednym wniosku.
 • Przy okazji łatwo i szybko stworzymy również Profil zaufamy.
 • Przy wypełnianiu wniosku możemy skorzystać ze wsparcia konsultanta wystarczy, że podamy swój numer telefonu. Wystarczy kliknąć w niebieską słuchawkę i wpisać swój numer telefonu.
 • We wniosku znajdziemy podpowiedzi w formie infotipów, które pomogą nam go uzupełnić.
 • Nowy przedsiębiorca może otrzymać 1000 zł na start w ramach debetu w koncie; możemy aktywować na wniosku usługi dodane – Asystenta firmowego, wkrótce będą dostępne kolejne usługi dodane (e-Księgowość).

Tomasz Waligóra