#DobrePraktyki: Bankowa Akcja Honorowego Krwiodawstwa pomaga!

Bankowa Akcja Honorowego Krwiodawstwa (BAHK) to istniejąca od 2009 r. inicjatywa pracowników PKO Banku Polskiego, którzy pomagają potrzebującym. Oddają krew, ale też szpik czy osocze, ratując ludzkie zdrowie i życie. Po raz kolejny skuteczne działania BAHK zostały docenione i przedstawione w Raporcie „Odpowiedzialny biznes w Polsce 2020. Dobre praktyki”.
około min czytania

Celem Bankowej Akcji Honorowego Krwiodawstwa jest nie tylko pozyskiwanie krwi i jej składników, ale także uświadomienie, jak wielkie ma ona znaczenie dla ratowania ludzkiego zdrowia i życia. Przypomina jednocześnie, że to bezpieczny i prosty sposób, aby pomagać innym chronić to, co najważniejsze. 

Tysiące krwiodawców

BAHK ma także wymiar edukacyjny, którego celem jest podnoszenie poziomu wiedzy na temat krwiodawstwa, krwiolecznictwa oraz niesienia pierwszej pomocy. Skuteczność tych działań pokazuje stale rosnąca liczba dawców. W pierwszym roku prowadzenia akcji – blisko 80 osób oddało ok. 40 litrów krwi, rok później już ponad 650 osób oddało niemal 300 litrów krwi, a w 2012 – ok. 1100 osób ponad 480 litrów krwi. Każdego roku przybywa osób oddających krew. Do dziś, w realizowanych zbiórkach udział wzięło 16 600 osób. BAHK uświadamia i podkreśla niezwykle ważną rolę krwiodawców, jaka pełnią w naszym życiu, życiu społecznym.

W pandemii 

Choć pandemia spowolniła aktywność BAHK to jednak nie zatrzymała jej zupełnie. Z ogromnym zainteresowaniem spotkała się ubiegłoroczna inicjatywa pod hasłem „Moja krew, Twoje życie”. Przeprowadzone z rozmachem wydarzenie odbyło się Białystoku, Bydgoszczy, Gdańsku, Krakowie, Katowicach, Lublinie, Warszawie i Wrocławiu. Partnerem akcji było Narodowe Centrum Krwi, Ministerstwo Zdrowia oraz lokalnie Regionalne Centra Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa. Do udziału zgłosiło się ponad 1600 osób, oddając przeszło 720 litrów krwi dla potrzebujących.  

Składniki krwi

Bankowa Akcja Honorowego Krwiodawstwa odpowiada także na konkretne potrzeby. W ramach akcji odbywają się zbiórki życiodajnych składników krwi dla konkretnych osób, walczących ze śmiertelnymi chorobami. Dawcy oddają płytki krwi, szpik czy osocze. W czasie pandemii, gdy nie było jeszcze szczepionek, a przybywało osób zakażonych wirusem Sars-Cov-2 kluczowym wsparciem w leczeniu Covid-29 było osocze ozdrowieńców. Wówczas w ramach BAHK wśród pracowników banku prowadzono akcję „Oddaj osocze i pomóż w walce z Covid-19”. Inicjatywa Fundacji PKO Banku Polskiego prowadzona we współracy z Narodowym Centrum Krwi spotkała się w dużym zainteresowaniem. Do akcji zgłosiły się setki pracowników, chcących oddać osocze lub krew na rzecz chorych. 

Każdy może 

Dawcą krwi może być każda osoba pomiędzy 18. a 65. rokiem życia, która waży nie mniej niż 50 kg. Jednorazowo można oddać 450 ml krwi. Po wypełnieniu kwestionariusza i przeprowadzeniu wstępnych badań, lekarz przeprowadza z potencjalnym dawcą wywiad medyczny. Jeśli zostaną wykluczone przeciwwskazania, po uzupełnieniu płynów w organizmie, można przystąpić do pobierania krwi. 

Trwa ono zazwyczaj ok. 10 minut, po czym zalecany jest krótki odpoczynek i posiłek regeneracyjny. Cała procedura zajmuje mniej niż godzinę i jest w pełni bezpieczna. Przerwy pomiędzy kolejnymi pobraniami powinny trwać minimum 8 tygodni w przypadku mężczyzn i 12 tygodni w przypadku kobiet.

PKO Bank Polski doceniony

    Aż 7 obszarów działań PKO Banku Polskiego zostało docenionych i przedstawionych w Raporcie „Odpowiedzialny biznes w Polsce 2020. Dobre praktyki” przygotowywanym przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu:
  • Działania na rzecz społeczności w pandemii COVID-19
  • Zarządzanie energią
  • Współpraca ze spółką Operator Chmury Krajowej
  • Działania na rzecz pracowników w pandemii COVID-19
  • Działania na rzecz przedsiębiorców w pandemii COVID-19
  • Przyspieszenie cyfryzacji w pandemii COVID-19
  • Bankowa Akcja Honorowego Krwiodawstwa