#tarczafinansowa. Gwarancje de minimis na nowych zasadach

Polska powoli wraca do pracy. Coraz więcej firm wznawia działalność i liczy na to, że uda im się utrzymać na rynku. Nie wszystkie usługi i towary będą mogły notować taki popyt, jak przed pandemią, ale jest szansa, że dużą część miejsc pracy zachowamy. Firmy, które popadły w tarapaty w czasie czasowego zamrożenia gospodarki, mogą liczyć na wsparcie państwa.
około min czytania

Obok tarczy antykryzysowej, przygotowana została również pomoc finansowa. Te instrumenty, z których dotychczas korzystały firmy, zostały zmienione, by były realną pomocą na czas kryzysu. Tak jest z gwarancjami de minimis.

Co to jest gwarancja de minimis?

Jest to jedna z form pomocy de minimis, czyli dopuszczona prawem unijnym pomoc publiczna, jakiej może udzielić państwo bez konieczności uzyskiwania zgody Komisji Europejskiej. Podlega ona monitorowaniu. Gwarancja de minimis udzielana jest firmom na zabezpieczenie spłaty kredytu obrotowego lub inwestycyjnego. Nie stanowi dotacji pieniężnej i nie wiąże się bezpośrednio z przekazaniem środków finansowych przedsiębiorcy. Nie ma więc również żadnych skutków podatkowych.

Dla kogo gwarancje de minimis?

Udziela ich Bank Gospodarstwa Krajowego, a skorzystać mogą mikro-, małe i średnie firmy. Ważnym jest, by przedsiębiorstwo nie posiadało zaległości z tytułu podatków wobec Urzędu Skarbowego oraz zaległości z tytułu składek wobec ZUS/KRUS. Wobec firmy starającej się o gwarancję nie może być prowadzona egzekucja a przedsiębiorstwo nie może ponadto być zobowiązane do zwrotu pomocy publicznej.

Poznaj definicję firmy

 • Mikrofirma zatrudnia mniej niż 10 pracowników, której roczny obrót lub całkowity bilans roczny nie przekracza 2 mln euro.
 • Mała firma zatrudnia mniej niż 50 pracowników, a jego roczny obrót lub całkowity bilans roczny nie przekracza 10 mln euro.
 • Średnia firma to przedsiębiorstwo zatrudniające mniej niż 250 pracowników, którego roczny obrót nie przekracza 50 mln euro lub całkowity bilans roczny nie przekracza 43 mln euro.

Na co można przeznaczyć środki z kredytu objętego gwarancją BGK?

Środki z kredytu obrotowego mogą być wykorzystywane na bieżące finansowanie działalności gospodarczej, czyli zapłacenie faktur za zakupione towary i usługi, uregulowanie podatków, składek ZUS i innych zobowiązań, jakie powstały w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą, finansowanie celów rozwojowych przedsiębiorstwa, spłatę kredytu lub kredytów w Banku Kredytującym lub w innych bankach.

Środki z kredytu inwestycyjnego mogą być przeznaczane na finansowanie realizowanych przez firmę przedsięwzięć inwestycyjnych np. budowę, rozbudowę, nadbudowę czy modernizację obiektów związanych z działalnością gospodarczą czy też zakup samochodów, maszyn i urządzeń.

Warunki, na jakich BGK udziela gwarancji?

Zmieniły się one w związku z pandemią koronawirusa. By pomóc firmom w trudnym czasie, wydłużony został termin, zwiększony został zakres gwarancji i zniesiono prowizję.

Dla kredytów obrotowych gwarancja de minimis według nowych zasad:

 • jest udzielana maksymalnie na okres 39 miesięcy (do 31 grudnia 2020 r.);
 • zabezpiecza do 80 proc. kwoty kredytu (do 31 grudnia 2020 r.);
 • nie obejmuje odsetek oraz innych kosztów związanych z kredytem;
 • jest zabezpieczona wekslem własnym in blanco przedsiębiorcy;
 • prowizja za udzieloną gwarancję została zniesiona (do 31 grudnia 2020 r.).

Dla kredytów inwestycyjnych gwarancja de minimis według nowych zasad:

 • jest udzielana maksymalnie na okres 99 miesięcy;
 • zabezpiecza do 80 proc. kwoty kredytu (do 31 grudnia 2020 r.);
 • nie obejmuje odsetek oraz innych kosztów związanych z kredytem;
 • jest zabezpieczona wekslem własnym in blanco przedsiębiorcy;
 • prowizja za udzieloną gwarancję została zniesiona (do 31 grudnia 2020 r.).

Wysokość gwarancji BGK

Jednostkowa kwota nie może przekroczyć 3,5 mln zł. Zależna jest ona od wielkości pomocy de minimis, jaką otrzymał przedsiębiorca w bieżącym roku podatkowym i dwóch poprzedzających go latach. Całkowite zaangażowanie z tytułu gwarancji udzielonych jednemu kredytobiorcy w ramach jednego banku również nie może być wyższe niż 3,5 mln zł.

Przedsiębiorca może skorzystać z zabezpieczenia kredytu gwarancją de minimis w PKO Banku Polskim.

Bartosz Piotrowski