Betlejemskie Światło Pokoju w PKO Banku Polskim

Iwona Duda, wiceprezes PKO Banku Polskiego kierująca pracami Zarządu, otrzymała z rąk harcerzy ZHP Betlejemskie Światło Pokoju. W tym roku hasło akcji brzmi: „Światło Nadziei”.
około min czytania

Przekazywanie Betlejemskiego Światła Pokoju przez harcerzy Związku Harcerstwa Polskiego to ponad 30-letnia tradycja. Trafia ono do instytucji i urzędów w całym kraju, jako symbol braterstwa, pokoju między narodami oraz nadziei, szczególnie potrzebnej w czasie pandemii. Po raz dwunasty Światło dotarło do PKO Banku Polskiego, gdzie z rąk harcerzy – pwd. Joanny Pawłowskiej i hm. Jarosława Janasa z Głównej Kwatery ZHP oraz Grzegorza Brzezińskiego z hufca ZHP Sochaczew – odebrała je prezes Iwona Duda.

Dziękuję za przekazane Światło. Łączy ono pracowników PKO Banku Polskiego i całej Grupy Kapitałowej – blaskiem pokoju i nadziei. Niech przyniesie nam wszystkim siłę i pomoże stawić czoła wyzwaniom. Obyśmy w przyszłym roku wszyscy spotkali się w zdrowiu, ciesząc tym, co przynosi nam każdy nowy dzień mówiła podczas spotkania z harcerzami Iwona Duda, wiceprezes PKO Banku Polskiego kierująca pracami Zarządu.

Przesłanie tegorocznego Światła oraz służba, jaką codziennie pełnią harcerze, mają szczególne znaczenie w czasie pandemii. Działając w całym kraju, wśród lokalnych społeczności, przynoszą pomoc, wsparcie i nadzieję.

 Już po raz 31 harcerze Związku Harcerstwa Polskiego odebrali światło betlejemskie od skautów słowackich na Łysej Polanie. Przynieśliśmy je dzisiaj do wszystkich pracowników banku, i ich rodzin W tym roku to światło nadziei i chcielibyśmy, żeby ta nadzieja pomogła pokonać wszystkie trudności jakie dookoła nas spotykają – mówił wręczając światło hm. Jarosław Janas, zastępca naczelnika ZHP.

Sztafeta przekazywania Światła Pokoju trwa od 1986 r. Odbierane z Groty Narodzenia Pańskiego w Betlejem, trafia do Wiednia i jest przekazywane dalej – przedstawicielom organizacji skautowych z wielu krajów europejskich. Związek Harcerstwa Polskiego organizuje Betlejemskie Światło Pokoju od 1991 r.