Polecaj i zarabiaj – nowy program rekomendacji już trwa

Masz konto w PKO Banku Polskim? Zostań ambasadorem marki! To bardzo łatwe z programem „Polecam PKO”. Jeśli dzięki Tobie zostanie założone nowe konto, które spełni określone warunki, otrzymasz nagrodę. Dostanie ją również nowy klient. Warto się pospieszyć, bo II Edycja „Polecam PKO” trwa do 30 listopada.
około min czytania

Celem Programu jest skuteczne polecanie nowym klientom czterech kont: PKO Konto dla Młodych, PKO Konto za Zero, PKO Konto za Zero Rodzina 500+ i PKO Konto bez Granic.

Jakie musimy spełnić warunki?

Polecenie jest skuteczne wtedy, gdy w ciągu 30 dni od założenia nowego konta jego posiadacz wykona dwie transakcje:

  • co najmniej jedną transakcję bezgotówkową o łącznej wartości minimum 200 zł przy użyciu karty debetowej, wydanej do nowego konta. Można to zrobić w punktach usługowo-handlowych, z wyłączeniem transakcji wykonywanych przez internet;
  • co najmniej jedną transakcję przy pomocy powiązanej z kontem aplikacji IKO o łącznej wartości minimum 40 zł w punktach usługowo handlowych z wykorzystaniem kodu lub czeku BLIK.

Wspomniane transakcje bezgotówkowe można wykonać także po zakończeniu Edycji Programu, jednak nie później niż 30 dni od założenia konta.

Uczestnik, którego kod polecenia zostanie wykorzystany przez nowego klienta podczas składania wniosku o konto, otrzyma 100 zł nagrody, a nowy klient taką samą kwotę. Ale to nie wszystko.

Nie musimy wcale ograniczać się do jednego polecenia. Im więcej kont zostanie założonych dzięki naszej rekomendacji, tym wyższą otrzymamy nagrody. Mamy też szansę na nagrodę dodatkową.

Nagroda dodatkowa to nawet 3 tys. zł!

Jakie są nagrody dodatkowe dla uczestników, którzy dokonają największej liczby skutecznych poleceń nowych kont (minimum 5 skutecznie poleconych kont)?

5-10 kont – 250 zł
11-20 kont – 500 zł
21-30 kont – 1000 zł
31-40 kont – 1500 zł
41-50 kont – 2000 zł
51 i więcej – 3000 zł.

Kiedy otrzymamy nagrodę?

Najpierw Bank musi sprawdzić, czy uczestnik oraz nowy klient spełnili warunki do otrzymania nagrody. Potrwa to maksymalnie do 50 dni kalendarzowych po zakończeniu każdego etapu edycji Programu. Jeśli tak, nagrodę otrzymamy w terminie do 25 dni kalendarzowych od momentu weryfikacji przez Bank.

Podobnie jest z nagrodami dodatkowymi. Na sprawdzenie danych Bank ma na również do 50 dni kalendarzowych od zakończeniu edycji Programu. Wyniki zostaną podane do wiadomości na stronie www.polecam.pkobp.pl nie później niż 10 dni kalendarzowych od dnia sprawdzenia wszystkich osób uprawnionych do otrzymania nagrody dodatkowej.

Na stronie pojawi się imię, pierwsza litera nazwiska i miejscowość. Ostateczna lista laureatów zostanie ogłoszona w terminie 44 dni od publikacji wyników – po rozpatrzeniu wszystkich ewentualnych reklamacji, a nagrodę dodatkową dostaniemy w terminie 10 dni kalendarzowych od momentu ogłoszenia ostatecznych wyników.

Więcej informacji dla uczestników dostępnych jest na https://polecam.pkobp.pl/strefa-uczestnika/, a dla nowych klientów na https://polecam.pkobp.pl/strefa-nowego-klienta/. Tam również zamieszczone są Regulamin i Zasady II Edycji Polecam PKO.

Aleksandra Pietruczuk

Aby otrzymać nagrodę, nowy klient powinnien:

  • wyrazić zgodę na otrzymywanie od PKO Banku Polskiego informacji o charakterze marketingowym (w tym informacji handlowych) za pomocą środków komunikacji elektronicznej, telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących’
  • zaakceptować (podczas składania wniosku, o którym mowa w pkt 1) Regulamin Programu;
  • złożyć wniosek o Produkt lub usługę PKO Banku Polskiego za pośrednictwem strony www.polecam.pkobp.pl

Aby otrzymać nagrodę, uczestnik powinien:

  • zarejestrować się w programie Polecam PKO i wyrazić zgodę marketingową zawartą we wniosku rejestracyjnym;
  • zaakceptować regulamin