W poszukiwaniu miękkich kompetencji

Komunikatywny, asertywny, kreatywny, empatyczny, myślący logicznie, odporny na stres, posiadający umiejętność rozwiązywania problemów i lubiący współpracować – tak pracodawcy opisują wymarzonego kandydata. Kompetencje miękkie, choć trudne do zmierzenia, zaczynają odgrywać kluczową rolę.
około min czytania

Są one szczególnie ważne z perspektywy organizacji, które przechodzą przez proces transformacji cyfrowej. To najczęściej cechy charakteru lub umiejętności, które trudno udowodnić, a które znacznie ułatwiają pracę w zespole i jej organizację.

Inteligencja emocjonalna kontra sztuczna inteligencja

Tendencje rynkowe wskazują, że bycie wykwalifikowanym specjalistą w najbardziej nawet rozchwytywanych dziedzinach nie będzie wystarczające do podjęcia i utrzymania satysfakcjonującego zatrudnienia. Postępująca automatyzacja i robotyzacja sprawiają, że umiejętności miękkie stają się coraz bardziej pożądane – gdy sztuczna inteligencja przejmuje obowiązki pracowników, bezcenna okazuje się inteligencja emocjonalna.

Jak wynika z badania przeprowadzonego przez LinkedIn w 2018 r., aż 57 proc. pracodawców ceni „ludzkie” kompetencje ponad te twarde i poszukuje osób ze zdolnościami przywódczymi, komunikacyjnymi, łatwych we współpracy, także w międzynarodowych, wielokulturowych zespołach i umiejących zarządzać czasem.

Kandydatów powinna cechować zdolność właściwej selekcji danych (nie tylko w kontekście Data Analytics) i efektywne działanie w szumie informacyjnym, umiejętność rozwiązywania problemów, wysoce rozwinięta zdolności przystosowywania się do nowych warunków, łączenia w teorii i praktyce wiedzy z wielu dziedzin.

– Bardzo ważnymi kompetencjami są relacyjność, komunikatywność, otwartość na współpracę i nowe osoby. Wśród pracowników PKO Banku Polskiego istotną cechą jest orientacja na potrzeby klienta, zarówno wewnętrznego, jak i zewnętrznego – mówi Adrianna Drozd, młodszy partner biznesowy w PKO Banku Polskim.

– Pośród kompetencji miękkich, które cenimy w Banku, istotna jest orientacja na klienta, umiejętność budowania relacji, komunikatywność, orientacja na cel, chęć rozwoju, pozytywne nastawienie, umiejętność pracy w zespole, otwartość na zmiany, uczciwość i sumienność. Te kompetencje są szczególnie ważne na stanowisku doradcy klienta indywidualnego – uzupełnia Katarzyna Nitkiewicz-Smolińska, Partner biznesowy w PKO Banku Polskim.

Miękkie kompetencje pracodawców

Pracodawcy również muszą dostosowywać się swoimi umiejętnościami miękkimi do zmieniających się oczekiwań pracowników i kandydatów. Kluczowa jest właściwa kultura organizacyjna, a zatem wartości i zachowania kształtujące unikalne środowisko organizacji, które łatwo poznać, będąc jej członkiem.

Kandydat musi jednak bazować w swojej ocenie firmy na zewnętrznych komunikatach i działaniach potencjalnego pracodawcy. Dlatego tak ważne są bezpośrednie spotkania z przedstawicielami firmy. Dużą wartością jest też możliwość poznania organizacji od innej strony niż portal korporacyjny czy broszura informacyjna – od strony żywego człowieka, który swoim profesjonalizmem i zaangażowaniem będzie reprezentował wartości pracodawcy i zbuduje z kandydatem więź.

Najważniejszy jest rozwój

Targi pracy są okazją do pozyskania nie tylko doświadczonych specjalistów – coraz częściej organizowane są na uczelniach wyższych, gdzie studenci i absolwenci mogą sprawdzić swoich przyszłych pracodawców. Tak jest w przypadku Uniwersytetu Szczecińskiego i targów w Bydgoszczy, gdzie mieści się Wydział Finansów i Zarządzania Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu. PKO Bank Polski spotkał się tam z potencjalnymi kandydatami.

– Do młodych ludzi kierujemy ofertę programów stażowych, które organizujemy w trakcie całego roku. W Bydgoszczy cieszy się ona dużym powodzeniem, a osoby, które ukończą 3-miesięczny staż w Banku, mają szansę pozostać w organizacji na dłużej – mówi.

Staże pozwalają studentom przygotować się do pracy na konkretnym stanowisku, w danym zespole lub określonej branży. Stereotyp stażysty, który wykonuje tylko odtwórcze i powtarzalne zadania, nie ma już racji bytu – firmy chcą być efektywne, nie marnują więc potencjału praktykantów, lecz chętnie inwestują w ich rozwój i podnoszenie kwalifikacji. Studenci i absolwenci mają świadomość, że podczas praktyk zdobędą wiedzę i umiejętności, których nie zapewni im rodzima uczelnia.

– Dla kandydatów w procesie adaptacji bardzo ważna jest atmosfera, w której pracują oraz fakt, że pozostają pod dobrą opieką mentorów w procesie onboardingu. Bank oferuje możliwość pracy w różnorodnych obszarach, w związku z tym każdy student czy absolwent ma możliwość wyboru swojej ścieżki kariery w strukturach PKO Banku Polskiego – wyjaśnia Adrianna Drozd.

– Osoby z dłuższym stażem pracy w naszym Banku, często decydują się na udział w rekrutacjach wewnętrznych. To świetna forma rozwoju w swojej rodzimej firmie. Wielu pracowników, którzy zaczynali pracę w naszej organizacji jako doradcy klienta detalicznego, zajmują teraz stanowisko doradcy firmy, doradcy klienta hipotecznego lub doradcy klienta zamożnego. Możliwości rozwoju jest naprawdę dużo – uzupełnia Katarzyna Nitkiewicz-Smolińska, partner biznesowy w PKO Banku Polskim.

Magda Chałupka