Bądź lepszy na starcie z 300 Plus

Program „Dobry start” jest inwestycją w edukację dzieci. To 300 zł jednorazowego wsparcia dla uczniów rozpoczynających rok szkolny. Rodziny otrzymają świadczenie bez względu na dochód. Wsparcie przewidziane jest dla 4,6 mln uczniów.
około min czytania

Wniosek o 300 Plus można złożyć już teraz. Dzięki temu pieniądze dostaniemy najpóźniej we wrześniu. Urząd ma dwa miesiące na przekazanie tej sumy – warto się więc pospieszyć. Nie oznacza to jednak, że stracimy wsparcie, jeśli nie złożymy wniosku w lipcu lub sierpniu – możemy to zrobić do końca listopada.

W pierwszym roku działania zainteresowanie programem było ogromne – skorzystali z niego niemal wszyscy uprawnieni. Pieniądze trafiły łącznie do 4,4 mln uczniów, a rząd wydał na ten cel 1,4 mld zł – komentuje w rozmowie z „DGP” Elżbieta Rafalska, minister rodziny, pracy i polityki społecznej.

Skorzystajmy z 300+ i kupmy dzieciom niezbędne rzeczy do szkoły. To odciąży nasz budżet, który w związku z wakacjami zapewne jest nieco nadwyrężony. Jak co roku sklepy organizują akcję „Back to school”. Pomyślmy, gdzie chcemy zrobić zakupy. W internecie będzie zapewne najtaniej, ale w sklepie stacjonarnym możemy dokładnie obejrzeć plecak lub buty dla naszego dziecka.

300+ dla kogo?

Świadczenie „Dobry start” przysługuje raz w roku na dziecko uczące się w szkole, aż do ukończenia przez nie 20. roku życia oraz dzieci niepełnosprawne, uczące się w szkole, które otrzymają świadczenie do ukończenia 24. roku życia.

Aby otrzymać wsparcie, należy złożyć wniosek. Może to zrobić matka, ojciec, opiekun prawny dziecka lub opiekun faktyczny dziecka. Wniosek o świadczenie dla dzieci, które przebywają w pieczy zastępczej, składa rodzic zastępczy, osoba prowadząca rodzinny dom dziecka lub dyrektor placówki opiekuńczo-wychowawczej.

Warto wiedzieć: Warunkiem otrzymania pieniędzy jest m.in. wskazanie we wniosku, do jakiej szkoły będzie od września chodzić uczeń. Dopóki tego nie wiemy, nie możemy składać wniosku.

300 zł na wyprawkę szkolną

Program „Dobry Start” jest ważnym częścią kompleksowej i długofalowej prowadzonej przez rząd polityki rodzinnej.

Wniosek składamy w tych samych instytucjach, co wniosek o 500+, czyli w urzędzie miasta lub gminy, ośrodku pomocy społecznej lub innej jednostce wyznaczonej w gminie (np. w centrum świadczeń). Wnioski o świadczenie dla dzieci przebywających w pieczy zastępczej są z kolei przyjmowane przez powiatowe centra pomocy rodzinie.

Złożenie wniosku w lipcu lub sierpniu gwarantuje wypłatę świadczenia nie później niż do 30 września. Gdy wniosek zostanie złożony w kolejnych miesiącach (we wrześniu, październiku lub listopadzie), to wsparcie trafi do rodziny w ciągu dwa miesięcy od złożenia wniosku.

Dobry start 300+ wniosek online

Wniosek o świadczenie „Dobry start” można składać również online od 1 lipca przez bankowość elektroniczną, portal Emp@tia lub portal PUE ZUS oraz od 1 sierpnia drogą tradycyjną – bezpośrednio w urzędzie lub za pośrednictwem poczty. Wniosek należy złożyć do 30 listopada.

Wniosku drogą elektroniczną nie można złożyć na dzieci umieszczone w pieczy zastępczej. Rodziny zastępcze, osoby prowadzące rodzinne domy dziecka, dyrektorzy placówek opiekuńczo-wychowawczych, dyrektorzy regionalnych placówek opiekuńczo-terapeutycznych, osoby uczące się będące osobami usamodzielnianymi w rozumieniu ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, wniosek składają bezpośrednio w powiatowym centrum pomocy rodzinie.

Dobry start – PKO Bank Polski

Wniosek o wyprawkę szkolną złożymy również w PKO Banku Polskim. To wygodny i szybki sposób na otrzymanie pieniędzy. Zrobimy to online w serwisie iPKO w sekcji e-Urząd.

Jak to robimy?

  1. Wypełniamy wniosek po zalogowaniu do serwisu internetowego banku, w sekcji e-Urząd.
  2. Na wskazany we wniosku adres e-mail otrzymujemy urzędowe poświadczenie przedłożenia będące urzędowym potwierdzeniem odbioru (UPO) wysłane z systemu Emp@tia (Centralny system informatyczny zabezpieczenia społecznego).
  3. Organ prowadzący w gminie, np. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej sprawdza wniosek i informuje o pozytywnej decyzji na adres e-mail podany we wniosku.

300 plus dla studentów

Świadczenie „Dobry start” przysługuje wyłącznie dzieciom uczącym się w szkole. Dlatego nie dotyczy dzieci uczęszczających do przedszkola oraz realizujących roczne przygotowanie przedszkolne w tzw. zerówce w przedszkolu lub szkole. Nie obejmuje on również studentów.

Od 2019 r., wsparcie z programu, w związku z rozpoczęciem roku szkolnego, przysługuje także na uczniów szkół policealnych i szkół dla dorosłych.

Świadczenie z programu „Dobry start” jest zwolnione z opodatkowania. Oznacza to, że rodzina otrzyma świadczenie w pełnej wysokości. Nie wlicza się go do dochodu przy ustalaniu prawa do świadczeń z innych systemów wsparcia. Otrzymanie wsparcia nie spowoduje zatem np. utraty zasiłku z pomocy społecznej. 

Aleksandra Pietruczuk