PKO Bank Polski obsłuży pożyczki z Tarczy Finansowej PFR dla Dużych Firm

Firmy mogą już składać w Polskim Funduszu Rozwoju wnioski o preferencyjnie oprocentowane pożyczki płynnościowe i preferencyjne w ramach Tarczy Finansowej PFR dla Dużych Firm. Łączna wartość obu instrumentów finansowych to 17,5 mld zł. PKO Bank Polski jest jedynym bankiem, który w ramach Tarczy będzie obsługiwał te pożyczki.
około min czytania

Rolą Banku jest m.in.: prowadzenie rachunków przeznaczonych do wypłaty środków przyznanych w ramach programu, rejestracja i monitoring pożyczki oraz zabezpieczeń, jak również obsługa operacyjna. Całkowita wartość Tarczy Finansowej PFR dla Dużych Firm to 25 mld zł.

PKO Bank Polski jako lider sektora bankowego postawił sobie za cel wspieranie polskich przedsiębiorstw, zwłaszcza w tym trudnym czasie. Tarcza Finansowa PFR jest istotnym elementem pakietu antykryzysowego dla firm, który pomoże ocalić wiele miejsc pracy i wrócić na ścieżkę wzrostu. Dlatego cieszę się, że Polski Fundusz Rozwoju docenił kompetencje PKO Banku Polskiego, wybierając nas do współpracy przy obsłudze i wypłatach pożyczek płynnościowych i preferencyjnych udzielanych w ramach Tarczy Finansowej dla największych przedsiębiorstw dotkniętych skutkami pandemii – mówi Jakub Papierski, wiceprezes Zarządu PKO Banku Polskiego.

Dostępne już instrumenty finansowe w ramach Tarczy Finansowej PFR dla Dużych Firm obejmują:

  • preferencyjnie oprocentowane pożyczki płynnościowe, których celem jest zabezpieczenie płynności przedsiębiorstw. Udzielane są na okres do 4 lat do wartości 1 mld zł;
  • pożyczki preferencyjne będące rekompensatą strat spowodowanych restrykcjami sanitarnymi związanymi z COVID19 z elementem wsparcia płynności. Udzielane są na okres do 4 lat do kwoty 750 mln zł, z możliwością umorzenia do 75 proc.

Wniosek można złożyć za pomocą dedykowanego formularza dostępnego na stronie Polskiego Funduszu Rozwoju www.pfrsa.pl/tarcza250. Co ważne, przedsiębiorstwa mogą łączyć ze sobą różne formy pomocy.

Od ponad miesiąca ze wsparcia z Tarczy Finansowej PFR mogą korzystać mikro, małe i średnie firmy. Do tej pory z pomocy skorzystało 265 tys. firm, a łączna kwota udzielonych subwencji to już ponad 49,5 mld zł.

PKO Bank Polski jest liderem dystrybucji subwencji zarówno pod względem wartości przekazanych środków, jak i liczby firm, które otrzymały pomoc. Bank aktywnie wspiera przedsiębiorców w procesie wnioskowania o subwencje: do tej pory środki o łącznej wartości 8,7 mld zł otrzymało już 49,5 tys. przedsiębiorstw będących klientami PKO Banku Polskiego. Firmy te zatrudniają blisko 384,5 tys. pracowników. Więcej na stronie www.pkobp.pl/klienci-indywidualni/e-urzad/tarcza-finansowa-pfr/