#tarczafinansowa dla małych i średnich firm. Pomoc na wyciągnięcie ręki

Rozpoczął się kolejny etap odmrażania polskiej gospodarki. Otwarte zostały salony kosmetyczne, fryzjerskie i restauracje. Wielu Polaków powoli wraca do pracy, ale dwumiesięczna niespodziewana przerwa sprawiła, że część firm popadła w tarapaty finansowe. Pomoc, by się z nich wydostać, oferuje Polski Fundusz Rozwoju.
około min czytania

W ramach tarczy finansowej, która jest uzupełnieniem dla działającej z powodzeniem już od marca tarczy antykryzysowej, przygotowano m.in. częściowo bezzwrotne subwencje finansowe.

Szczegółowe warunki pomocy PFR dla MŚP

O wsparcie finansowe może ubiegać się firma, która zatrudnia od 10 do 249 pracowników (o pomocy z PFR dla mikrofirm piszemy tutaj. Roczny obrót przedsiębiorstwa nie może być wyższy niż 50 mln euro, a suma bilansowa nie przekraczać 43 mln euro.

Warunkiem koniecznym uzyskania wsparcia finansowego z PFR jest spadek obrotu (przychodów ze sprzedaży) o co najmniej 25 proc. w dowolnym miesiącu po 1 lutego 2020 r. w porównaniu do poprzedniego miesiąca lub analogicznego miesiąca ubiegłego roku. Problemy muszą wynikać z zakłóceń w funkcjonowaniu gospodarki na skutek pandemii. Firma musi istnieć przynajmniej od 31 grudnia 2019 r., nie może być w stanie likwidacji lub upadłości. Przedsiębiorca nie może także (na dzień 31 grudnia 2019 r. lub na dzień udzielenia finansowania) zalegać z płatnościami podatków i składek na ubezpieczenia społeczne, ale rozłożenie płatności na raty lub jej odroczenie nie jest uznawane za zaległość.

Ważne:

  • Z programu wyłączone zostały firmy prowadzące działalność w zakresie produkcji i handlu: bronią oraz amunicją; produktami lub usługami, które mogą skutkować ograniczaniem bądź naruszaniem wolności indywidualnych lub/oraz praw człowieka, a także przedsiębiorstwa działające w obszarach wątpliwych etyczno-moralnie, np. przeprowadzanie eksperymentów na zwierzętach, hazard i powiązane z produkcją i dystrybucją wyrobów tytoniowych i podobnych używek.

Jaka jest wysokość udzielanego wsparcia finansowego z PFR?

Kwota subwencji w ramach tarczy finansowej PFR obliczana jest jako procent wartości przychodów ze sprzedaży przedsiębiorcy za rok obrotowy 2019 i zależy od skali spadku obrotów w związku z pandemią.

tarcza-subwencje-dla-msp_tabela.png

Polski Fundusz Rozwoju szacuje, że średnia wysokość wsparcia finansowego wyniesie 1,9 mln zł. Prognozy te oparte są na średnich przychodach w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw, które wynoszą 31,3 mln zł.

Na co można przeznaczyć środki ze wsparcia PFR?

Pieniądze mogą pomóc przedsiębiorcom pokryć koszty prowadzonej działalności gospodarczej, jednak nie można ich przeznaczyć na akwizycję na rynku. Firmy mogą także pokryć swoje zobowiązania wobec banków – dokonać przedterminowej spłaty pożyczek do maksymalnej wysokości 25 proc. wartości pożyczki. W grę wchodzą także rozliczenia z podmiotami powiązanymi, ale jednocześnie obowiązuje zakaz przeznaczania środków z subwencji na płatności do właściciela oraz do osób lub podmiotów powiązanych z właścicielem przedsiębiorstwa. Szczegółowe warunki wsparcia określa zawierana indywidualnie umowa subwencji.

Jakie są warunki umorzenia subwencji?

Pożyczka z Polskiego Funduszu Rozwoju może zostać częściowo umorzona. Firma może nie oddać nawet 75 proc. kwoty wsparcia, ale pod pewnymi warunkami. PFR umorzy 25 proc. kwoty, jeśli po 12 miesiącach od momentu otrzymania wsparcia przedsiębiorca będzie kontynuował działalność. Kolejne 25 proc. może nie podlegać zwrotowi, jeśli utrzymane zostanie zatrudnienie w firmie (gdy zajdzie potrzeba zmniejszenia załogi – odpowiednio mniejsza część pożyczki zostanie umorzona). Zwrot kolejnych 25 proc. pożyczki uzależniony jest od poniesionej przez firmę straty w sprzedaży.

Jak ubiegać się o wsparcie z PFR?

Polski Fundusz Rozwoju stosuje uproszczoną procedurę przyznawania finansowania i jest ona realizowana za pośrednictwem banków, w tym PKO Banku Polskiego. Szczegółowe instrukcje dotyczące ubiegania się o wsparcie z PFR za pośrednictwem iPKO i iPKO biznes znajdziesz tutaj.

Bartosz Piotrowski