#tarczafinansowa. Złóż wniosek o subwencję przez iPKO lub iPKO biznes

Mikro, małe i średnie firmy mogą już korzystać z tzw. tarczy finansowej przygotowanej przez rząd. Wnioski o pomoc można składać w PKO Banku Polskim za pośrednictwem bankowości elektronicznej. Jeśli prowadzisz niewielki biznes, zatrudniasz pracowników i popadłeś w tarapaty finansowe w związku z pandemią koronawirusa, ta pomoc jest dla ciebie. Sprawdź, na jakich warunkach możesz z niej skorzystać.
około min czytania

Tarczę finansową dla firm z sektora MMŚP uruchomił Polski Fundusz Rozwoju. Znalazły się w niej m.in. subwencje na bieżącą działalność firm. W przypadku przedsiębiorstw zatrudniających od 10 do 250 osób, kwota wsparcia może wynieść nawet 3,5 mln zł. (Czytaj więcej). Dla mikrofirm jest to maksymalnie 324 tys. zł.

Szczegółowe warunki dla mikrofirm

W przypadku mikroprzedsiębiorstwa na wsparcie finansowe może liczyć firma, która zatrudnia co najmniej 1 pracownika (z wyłączeniem właściciela) oraz nie więcej niż 9 osób. Roczny obrót lub suma bilansowa takiej firmy nie mogą przekroczyć 2 mln euro. Przedsiębiorca, który będzie ubiegał się o pomoc z Polskiego Funduszu Rozwoju, musi wykazać, że prowadził działalność przed 31 grudnia 2019 r. oraz ­– co najważniejsze – udowodnić spadek obrotów gospodarczych (przychodów ze sprzedaży) o co najmniej 25 proc. w dowolnym miesiącu po 1 lutego 2020 r. w porównaniu do miesiąca poprzedniego lub analogicznego w ubiegłym roku.

Kłopoty, które ma firma, muszą wynikać z zakłócenia funkcjonowania gospodarki na skutek pandemii koronawirusa. Wobec takiej firmy nie może toczyć się postępowanie upadłościowe lub likwidacyjne oraz firma nie mogła zalegać z płatnościami podatków i składek do ZUS (na dzień 31 grudnia 2019 r.).

Ważne:

  • Z programu wyłączone zostały firmy prowadzące działalność w zakresie produkcji i handlu: bronią oraz amunicją; produktami lub usługami, które mogą skutkować ograniczaniem bądź naruszaniem wolności indywidualnych lub/oraz praw człowieka, a także przedsiębiorstwa działające w obszarach wątpliwych etyczno-moralnie, np. przeprowadzanie eksperymentów na zwierzętach, hazard i powiązane z produkcją i dystrybucją wyrobów tytoniowych i podobnych używek.

Jaka jest wysokość udzielanego wsparcia finansowego?

Maksymalna kwota subwencji zwrotnej w ramach Programu wsparcia finansowego Tarcza Finansowa PFR dla mikrofirm obliczana jest jako iloczyn liczby zatrudnionych oraz kwoty bazowej subwencji. Ta, w przeliczeniu na zatrudnionego, uzależniona jest od wielkości spadku przychodów. W ten sposób wysokość wsparcia dopasowana jest do skali potencjalnej utraty dochodu w związku z pandemią. Minimalnie mikrofirma otrzyma 12 tys. zł subwencji, maksymalnie może to być nawet 324 tys. zł.

tarcza-subwencje-dla-mikrofirmy_tabela-srodek.png

Polski Fundusz Rozwoju szacuje, że średnia wysokość wsparcia finansowego dla mikrofirmy wyniesie około 72-96 tys. zł. To założenie wynika z faktu, że średnio mikrofirmy w Polsce zatrudniają 3-4 pracowników.

Na co można przeznaczyć pomoc z PFR?

Polski Fundusz Rozwoju przygotował dla firm zwrotne subwencje finansowe, które mogą zostać częściowo umorzone. Pieniądze można przeznaczyć na pokrycie kosztów prowadzonej działalności gospodarczej (z wyłączeniem nabycia lub przejęcia innego przedsiębiorcy, czyli zakazem akwizycji).

Z pomocy PFR przedsiębiorca może spłacić kredyty, także przed terminem do maksymalnej wysokości 25 proc. wartości pożyczki. Dopuszczono również rozliczenia z innymi firmami. PFR zakazuje jednak przeznaczania środków z subwencji na płatności do właściciela oraz do osób lub podmiotów powiązanych z właścicielem przedsiębiorstwa. Szczegółowe warunki wsparcia określa zawierana indywidualnie umowa subwencji.

Jakie są warunki umorzenia subwencji PFR?

Pożyczka preferencyjna dla mikrofirm może być umorzona do wysokości 75 proc. Odbywa się to na koniec 12. miesiąca kalendarzowego od dnia wypłaty środków. 25 proc. wartości subwencji może być bezzwrotne pod warunkiem kontynuowania działalności przez firmę przez rok od chwili udzielenia pożyczki. Umorzenie kolejnych 50 proc. zależy od utrzymania zatrudnienia w firmie. Jeśli okaże się, że przedsiębiorca zmniejszył zatrudnienie, nie będzie mógł liczyć na umorzenie aż połowy pożyczki, ale odpowiednio mniejszej części.

Jak ubiegać się o wsparcie z PFR?

Polski Fundusz Rozwoju stosuje uproszczoną procedurę przyznawania finansowania i jest ona realizowana za pośrednictwem kanałów elektronicznych banków, w tym PKO Banku Polskiego. Szczegółowe instrukcje dotyczące ubiegania się o wsparcie z PFR za pośrednictwem iPKO i iPKO biznes znajdziesz tutaj.

Bartosz Piotrowski