#tarczafinansowa. Gwarancje Biznesmax dla MMŚP

Dziesięć różnych programów pomocowych znajduje się w ofercie BGK dla polskich firm. Mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa mogą skorzystać z ośmiu, duże – z dwóch. Pakiet pomocowy Banku Gospodarstwa Krajowego ma wesprzeć firmy, które ucierpiały w wyniku pandemii koronawirusa. Jest on uzupełnieniem dla rządowej tarczy antykryzysowej.
około min czytania

Wśród zaproponowanych rozwiązań znajdują się m.in. gwarancje de minimis, wsparcie z wykorzystaniem funduszy unijnych czy Funduszu Gwarancji Płynnościowych. W odpowiedzi na potrzeby przedsiębiorców zmienił się także program Biznesmax.

Czym jest gwarancja Biznesmax?

To bezpłatna gwarancja spłaty kredytu udzielana w ramach Funduszu Gwarancyjnego wsparcia innowacyjnych przedsiębiorstw Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój (FG POIR). Uzyskanie gwarancji wiąże się z możliwością otrzymania dopłaty do oprocentowania kredytu objętego gwarancją. Jest to dotacja refundująca zapłacone odsetki.

Dla kogo wsparcie w ramach gwarancji Biznesmax BGK?

Z gwarancji Biznesmax mogą skorzystać mikro-, małe i średnie firmy. Gwarancje będą̨ udzielane według zmienionych zasad do końca 2020 r..

Jakie zmiany wprowadzono w programie Biznesmax w związku z pandemią?

  1. Gwarancją (stanowiącą pomoc de minimis) mogą zostać objęte kredyty obrotowe odnawialne, w tym także kredyty odnawialne w rachunku bieżącym na zapewnienie płynności finansowej.
  2. Z gwarancji, obok podmiotów innowacyjnych, mogą skorzystać również firmy efektywne ekologicznie, które wdrażały u siebie ekologiczne rozwiązania – wprowadzenie nowego podmiotowego kryterium dostępu.
  3. Kredyty odnawialne nie muszą wykazywać związku z realizowaną lub zakończoną inwestycją i będą uruchamiane na prostszych zasadach (bez konieczności przedkładania w banku dokumentów finansowo-księgowych).
  4. W przypadku gwarancji stanowiącej pomoc de minimis kredyt udzielany jest na podstawie procedury banku i wykorzystywany na finansowanie zgodnie z celem określonym w umowie kredytu (nie obowiązuje katalog kosztów kwalifikowalnych inwestycji i obowiązek przedkładania planu projektu inwestycyjnego).
  5. Okres obowiązywania 5-proc. stawki rocznej dla wyliczenia dopłaty do oprocentowania kredytu został wydłużony do końca 2021 r.

Kto może skorzystać z gwarancji Biznesmax?

Są one skierowane do firm z sektora MŚP. Przedsiębiorca musi spełniać jedno z 17 kryteriów lub realizować projekt wpisujący się w jedną z 10 kategorii inwestycji z efektem ekologicznym.

Jak złożyć wniosek o gwarancję?

Wnioski są składane w trybie ciągłym na dotychczasowych zasadach – za pośrednictwem banków kredytujących.

Bartosz Piotrowski