#tarczafinansowa – pakiet rozwiązań dla firm korzystających z funduszy unijnych

Z dnia na dzień zmieniły się warunki prowadzenia biznesu w Polsce i na świecie. Pandemia koronawirusa wywróciła do góry nogami funkcjonujące od lat firmy. W wielu z nich, po dwumiesięcznej przerwie, powoli wracają już pracownicy i jest nadzieja na powrót zysków.
około min czytania

W trudnym czasie rząd przygotował dla przedsiębiorców pakiet pomocy: tarczę antykryzysową i finansową. W ich ramach firmy, które korzystały z pożyczek unijnych z Regionalnych Programów Operacyjnych województw, mogą dziś liczyć na pomoc ze strony BGK. Chodzi o ułatwienia w spłacie pożyczek dla tych firm, które z powodu pandemii znalazły się w trudnej sytuacji lub są nią zagrożone.

Pożyczki unijne udzielane są mikro-, małym i średnim firmom na rozwój, poprawę potencjału na rynku i podniesienie konkurencyjności.

W ramach pomocy firmom spłacającym pożyczki unijne BGK proponuje:

  • dodatkową, co najmniej 6-miesięczną karencją w spłacie kapitału;
  • zawieszenie spłat na 4 miesiące, czyli tzw. wakacje kredytowe od spłaty zobowiązań;
  • obniżenie oprocentowania pożyczek;
  • brak podwyższonych odsetek w odniesieniu do zaległości, które wynikają z problemów firmy wywołanych pandemią;
  • niepodejmowanie działań windykacyjnych wobec firm zalegających ze spłatą zadłużenia z powodu pandemii, do momentu wprowadzenia zmian do umowy.

Zmiany warunków dla zawartych umów będą mogły nastąpić dopiero po złożeniu wniosku przez pożyczkobiorcę. Warunki spłaty mogą zostać zmienione po uzasadnieniu przez firmę, że sytuacja związana z pandemią spowodowała problemy płynnościowe w czasie spłaty pożyczki lub może spowodować ryzyko wystąpienia takich problemów w przyszłości. Oceny sytuacji dokona również pośrednik.

Firmy, które chcą skorzystać z tych rozwiązań, powinny skontaktować się bezpośrednio z bankiem, z którym zawarły umowę na udzielenie pożyczki.

Lista pożyczek, które mogą zostać objęte pomocą z BGK.

Bartosz Piotrowski