Encyklopedia Finansów

Filtruj:

Średnia arytmetyczna

Średnia to zsumowana wartość liczb podzielona przez ich ilość. Średnia arytmetyczna jest stosowana do prezentacji danych statystycznych. Jest to jednak jedno z najprostszych narzędzi statystycznych i nie wystarcza do przeprowadzenia bardziej skomplikowanych analiz, ale daje ogólny i trafny pogląd. Oprócz średniej arytmetycznej w matematyce, naukach społecznych i statystyce stosuje się średnią geometryczną, średnią ważoną, średnią odciętą czy medianę. Średnią wylicza się, by potem tworzyć rozkłady czy odchylenia. Służy więc do opisania bardzo skomplikowanych zjawisk, także z rzeczywistości gospodarczej. W bankowości bardzo ważnym pojęciem jest średnia stopa procentowa.

rozwiń