Encyklopedia Finansów

Filtruj:

Obligacje

Obligacje to sposób na zaciągnięcie długu, podobny do tego, jakim jest kredyt. Emitent obligacji sprzedaje swoje papiery wartościowe i deklaruje, że za pewien czas – na przykład za 5 lat – je wykupi, czyli odda zainwestowane pieniądze. Do tego czasu – co pół roku lub co rok – będzie płacił odsetki tym, którzy pieniądze mu pożyczyli. Poprzez emisje obligacji na ogół zadłużają się rządy państw. Im wyższa jest ocena wiarygodności kredytowej rządu, czyli jego rating, tym inwestorzy żądają niższych odsetek za pożyczone pieniądze. Podobnie jest w przypadku firm, które także w ten sposób pożyczają pieniądze na rozwój i inwestycje. Każda firma rozważa, czy taniej jest zaciągnąć w banku kredyt, wyemitować obligacje, czy też przeprowadzić emisję akcji. Obligacje mają tę przewagę nad akcjami, że nie trzeba się dzielić władzą w firmie z nowymi akcjonariuszami, czyli jej współwłaścicielami. Odsetki płacone od obligacji nazywamy kuponem. Obligacje mogą mieć oprocentowanie stałe lub zmienne. Zysk może też polegać na tym, że emitent nie płaci wprawdzie odsetek, a zamiast tego sprzedaje papiery o wartości nominalnej 100 zł na przykład za 98 zł. Takie obligacje, nazywane zerokuponowymi lub dyskontowymi, wykupywane są po wartości nominalnej. Zysk, który przynoszą obligacje w skali roku, nazywamy ich rentownością. Obligacje są często sprzedawane i kupowane na giełdzie i tam ustalana jest ich cena. Cena to odwrotność rentowności – gdy ceny obligacji rosną, zmniejsza się ich rentowność. Gdy spadają – rentowność się zwiększa.

rozwiń

Obligacje skarbowe

Obligacje skarbowe są rodzajem długu zaciąganego przez rząd, czyli Skarb Państwa. Emitent obligacji (zazwyczaj jest to ministerstwo finansów danego kraju) w imieniu państwa deklaruje, że zwróci pożyczkę w terminie zapisanym w umowie. Środki uzyskiwane z emisji obligacji rząd przeznacza na cele publiczne. Są także sposobem finansowania deficytu budżetowego, czyli sytuacji kiedy państwo wydaje więcej niż ma dochodów. Kiedy nowe długi zaciągnięte w postaci obligacji są większe od spłat wcześniejszego zadłużenia, rośnie dług publiczny. Gdy jest on już zbyt duży, trudno go obsługiwać i państwo może zbankrutować. Tak zdarzyło się w przypadku Polski, która w latach 80. zeszłego stulecia zawiesiła spłatę długów. W najnowszej historii bankrutowały też na przykład Argentyna, a ostatnio Grecja. Mimo to obligacje skarbowe są postrzegana jako jeden z najbezpieczniejszych sposobów ulokowania kapitału.

rozwiń

Obrót

Wartość zawartych transakcji w danym okresie.

rozwiń

Obrót bezgotówkowy

Obrót bezgotówkowy to pojęcie określające transakcje finansowe dokonywane elektronicznie, a więc bez użycia gotówki, czyli kartami płatniczymi, przez internet, bądź poprzez płatności mobilne. Transakcja bezgotówkowa jest rodzajem polecenia wydanego przez dłużnika, żeby obciążyć go należnościami. Obciążenie dotyczy rachunku dłużnika (czyli na przykład klienta płacącego za towar). Widać tu, że zasadnicze znaczenie dla obrotu bezgotówkowego mają banki. Najprostszy schemat obrotu bezgotówkowego polega na zapłacie kartą płatniczą w sklepie za kupiony towar. Liczba dostępnych sposobów płatności bezgotówkowych stale się rozszerza, przede wszystkim dzięki wprowadzeniu technologii mobilnych, czyli połączenia funkcji smartfona z funkcją „instrumentu płatniczego” i prawdopodobnie niedługo Polska znajdzie się wśród światowych liderów w ich wykorzystaniu. Badania NBP pokazują jednak, że w płatnościach nadal króluje gotówka i aż 82 proc. wszystkich detalicznych zakupów dokonywana jest banknotami lub monetami. W tej dziedzinie w ciągu najbliższych lat nastąpią prawdopodobnie wielkie i szybkie zmiany, a banki odegrają główna rolę w ich wprowadzaniu.

rozwiń

Oczekiwania inflacyjne

Oczekiwania inflacyjne to nasze przeświadczenie o tym, czy ceny będą rosły, nie będą się zmieniać, czy może spadną. Zawsze, gdy robimy zakupy, kierujemy się nie tylko konkretnymi potrzebami, ale zastanawiamy się, czy warto coś kupić teraz, bo może podrożeć, czy też zaczekać, licząc, że w przyszłości będzie tańsze. Na tym właśnie polegają oczekiwania inflacyjne. Jeżeli większość z nas jest przekonana, że warto kupić, gdy tylko mamy pieniądze, bo towary mogą podrożeć, szybciej decydujemy się na zakupy, kupujemy więcej. Postępując w ten sposób, zachęcamy producentów do podnoszenia cen. Dlatego im bardziej, jako zbiorowość, jesteśmy przekonani, że ceny będą rosły, tym większa jest szansa, że tak się faktycznie stanie. Jest to niezwykle istotne z punktu widzenia banku centralnego, który odpowiada za to, żeby ceny nie rosły szybciej niż zakłada to cel inflacyjny. Dlatego Narodowy Bank Polski prowadzi badania oczekiwań inflacyjnych, zarówno konsumentów, jak też przedsiębiorstw, analityków sektora finansowego i innych profesjonalistów od prognoz. Oczekiwania inflacyjne są jedną z najważniejszych przesłanek do decyzji o polityce pieniężnej, a więc o obniżkach lub podwyżkach stóp procentowych.

rozwiń

Od pierwszego do pierwszego

Od pierwszego do pierwszego to obiegowe określenie pokazujące, że pieniędzy wystarcza nam jedynie na najbardziej podstawowe wydatki. Oznacza to również, że nie mamy wystarczających środków, aby pomyśleć o oszczędzaniu. Taka sytuacja może prowadzić do poważnych problemów finansowych, bo brak oszczędności i nadzwyczajne wydatki zmuszają do zadłużenia. W Polsce nie są prowadzone wiarygodne statystyki dotyczące liczby osób nadmiernie zadłużonych.

rozwiń

Okres kredytowania

Okres kredytowania jest to czas pomiędzy otrzymaniem pieniędzy a spłatą ostatniej raty kredytu. Jest zapisany w umowie kredytowej zawieranej z bankiem. Okres kredytowania zależy od rodzaju kredytu. Kredyty ratalne czy konsumpcyjne udzielane są na krótsze okresy, hipoteczne – na najdłuższe. Przy takiej samej wysokości kredytu krótszy okres kredytowania oznacza mniej rat i szybszą spłatę ale pojedyncza rata jest wtedy wyższa. Dłuższy okres kredytowania wiąże się z koniecznością płacenia rat przez dłuższy czas, rata jest niższa, ale wzrasta kwota, którą łącznie trzeba spłacić bankowi, a więc kredyt jest droższy. Przy kredytach hipotecznych na wysokie kwoty wydłużanie okresu kredytowania może powodować bardzo duży łączny wzrost kosztów kredytu.

rozwiń

Operat szacunkowy

Operat szacunkowy to wycena nieruchomości dokonana przez specjalistę, czyli rzeczoznawcę majątkowego. Operat powinien zawierać dokładny opis nieruchomości, łącznie z jej powierzchnią, sposobem użytkowania, materiałami z jakich została zbudowana, wykończeniem i podobnymi danymi oraz stanem prawnym. Rzeczoznawca nie opisuje w nim samej nieruchomości, ale także jej położenie, zalety i wady pod względem otoczenia, komunikacji i możliwości jej wykorzystania w przyszłości. Rzeczoznawca porównuje również ceny nieruchomości o podobnym przeznaczeniu, jakie ostatnio sprzedano w okolicy i dokonuje analizy lokalnego rynku nieruchomości. Na podstawie wszystkich zebranych danych dokonuje wyceny nieruchomości, uzasadniając ją tymi danymi i własnymi wnioskami. Operat szacunkowy jest dla banku bardzo ważnym dokumentem, gdyż wycena nieruchomości dokonana przez rzeczoznawcę jest podstawą do oceny zabezpieczenia kredytu udzielonego na jej zakup.

rozwiń

Opłata bankowa

Za wykonanie operacji na rzecz klienta bank ma prawo pobierać opłaty. Najczęściej opłaty bankowe pobierane są za przelew, prowadzenie konta, korzystanie z karty płatniczej, wpłatę lub wypłatę gotówki czy za zamknięcie rachunku. Bankowość internetowa i mobilna powodują zmniejszenie kosztów ponoszonych przez bank i dlatego od operacji dokonywanych samodzielnie banki zazwyczaj nie pobierają opłat. Wysokość opłat jest określona w tabeli opłat i prowizji, która powinna być dostępna w oddziale bądź na stronie internetowej banku

rozwiń

Opłata skarbowa

Opłata skarbowa pobierana jest przez urzędy za dokonanie rozmaitych urzędowych czynności, wydanie zaświadczeń oraz zezwoleń lub koncesji. Czynności urzędowe to na przykład sporządzenie aktu małżeństwa, decyzja o zmianie imienia lub nazwiska, decyzja o warunkach zabudowy itp. Najbardziej zróżnicowane są opłaty skarbowe od zezwoleń, na przykład zezwolenie na połów sportowy ryb to zaledwie kilkanaście złotych, a na założenie za granicą banku z polskim kapitałem – kilkanaście tysięcy złotych.

rozwiń

Opłata za prowadzenie konta

Opłata za prowadzenie konta jest zjawiskiem coraz rzadszym, gdyż coraz więcej klientów ma dostęp do swojego rachunku przez internet lub aplikacje mobilne, co znacząco obniża koszty prowadzenia takiego rachunku i jego obsługi. To czy i w jakiej wysokości bank pobiera opłatę zależy często od dodanych do rachunku usług, a także od tego, jakie środki wpływają systematycznie na rachunek. Im wyższe, tym bankowi bardziej się to opłaca, a więc skłonny jest obniżyć opłatę lub z niej zrezygnować. Opłata za prowadzenie konta nie powinna być głownym kryterium przy wyborze banku. Ważne jest także, ile płacimy za korzystanie z karty, a przede wszystkim jaki jest dostęp do bankomatów i do bankowości mobilnej.

rozwiń

Oprocentowanie kredytu

Oprocentowanie kredytu to główna część jego kosztów. Na wysokość oprocentowania składają się marża banku (która jest stała) oraz stopa referencyjna (zwykle jest to trzy- lub sześciomiesięczna stawka WIBOR, a w przypadku kredytów walutowych LIBOR bądź EURIBOR). Ponieważ stopa referencyjna się zmienia w okresie spłat kredytu, to zmienia się także jego oprocentowanie. Wysokość oprocentowania zawsze jest zapisana w umowie kredytowej. Na koszt kredyty składają się również opłaty (np. opłata przygotowawcza), prowizje (na przykład za przygotowanie umowy kredytowej) oraz różnego typu ubezpieczenia kredytu.

rozwiń